georgi stefanovГеорги Стойков Стефанов (16. IV. 1864, Пазарджик - 9.ХП.1937, София.)

 

 

-юрист и политически деец. Завършва основното си обра-зование в родния гр. и продължава да учи в Пловдив. За участие в ученическа стачка е изключен от гимназията. През 1883 се запознава с Д. Благоев, който работи през лятото в Пазарджик. Тяхната дружба допринася значително за оформянето на неговия мироглед. Заедно с Велчо Т. Велчев и Богдан Величков през 1891 редактира двуседмичното сп. „Лъча". Работи в Общината, а след това е учител в класното училище. Избран за секретар на читалище „Виделина". Организира съмишленици на социалистическите идеи в кръжок. Подпомага изграждането на кръжоци в някои села. За пропагандиране на социалистически идеи преместен да учителства в Хасково (1892), а на следващата г. — в с. Брезово, Пловдивско. Завръща се в Пазарджик (лятото на 1894). През есента на 1894 по негова инициатива в о. „ Свобода " е образувана Пазарджишката социалистическа група. През 1895 заминава за Швейцария. Завършва правни науки в Лозана. Като адвокат в Пазарджик защитава безплатно бедните. Делегат на VII конгрес на БРСДП, избран е в Комисията по печата. Включен в партийната листа като кандидат за депутат на XIОНС заедно с Д. Благоев и Георги Кирков. Делегат на I конгрес на БКП (1919). Като общ. съветник (1919-1920) защитава интересите на трудовите хора. Въпреки влошеното си здравословно състояние, в дома му постоянно се събират негови другари. Арестуван и малтретиран през Септемврийското въстание (1923) и априлските събития (1925). През 1927 напуска Пазарджик и се преселва в София. Неговата квартира служи за явка на ЦК на БКП за срещи и укриване на нелегални борци. Сътрудничи в редица сп. и в.: „Ново време", „Народна просвета", „Червен народен календар", „Наковалня", „Работнически вестник", „Звезда", „Мисъл".

 

 

 

Енциклопедия "Пазарджик"

 

В момента има 16  гости и няма потребители и в сайта

Брой прегледи на статиите
61541