georgi velevГеорги Димитров ВЕЛЕВ,
 (21. VI. 1933, с. Дебръщица, Пазарджишко - 2000 Видин) -математик, доц.
Завършва математика във Физико-математическия ф-т на СУ „Св. Климент Охридски" (1955). Гимназиален учител по математика в гр. Първомай (1955-1956), във Видин (1956-1966). Инициатор за масово движение сред учениците за овладяване математическите знания. През 1964 двете негови математически паралелки във Видин имат 61% отличен успех. Награден от МНП със специализация в Академията на педагогическите науки в Москва (1965-1966). Специализира по темата „Математическа логика, теория на алгоритмите и рекурсивните функции и приложението им за рационализиране на обучение по математика". Асистент във Висшия педагогически институт „П. Хилендарски", Пловдив (юни 1966-1968) в катедрите „Приложна математика и механика" и „Диференциално и интегрално смятане". Асистент по математика, катедра „Висша математика" при Аграрно-икономическия ф-т на Селскостопанската академия - София. (1968). След пребазиране на Селскостопанската академия в Пловдив и Стара Загора, Аграрно-икономическият ф-т, в който работи през 1976 е присъединен към ВИИ „К. Маркс", София, където работи като гл. асистент. Две специализации в Казанския университет (1973-1974; 1977-1978) по темата „Квадратурни и кубатурни формули за пресмятане на сингулярни интеграли и решаване на сингулярни интеграли и интеродиференциални уравнения". Кандидат на физико-математическите науки след защитена дисертация по математически анализ „Приближени методи за пресмятане на сингулярни интеграли" в Казанския университет (1982). ВАК — България я приравнява към научната ст. кандидат на математическите науки (11 ян. 1983). Доц. (1985). Работи към Департамент „Математика" при УНСС - София. Чете лекции по висша математика, теория на вероятностите и математическо програмиране. Научните му интереси са съсредоточени в обл. на математическия анализ - оптимални крайномерни апроксимации на функции и сингулярни интеграли и решаване на сингулярни интеграли и интегродиференциални уравнения. 
 
 
 
 
 
Енциклопедия "Пазарджик"
 
 
 
 

В момента има 84  гости и няма потребители и в сайта

Брой прегледи на статиите
61607