georgi kapashikovГеорги Николов Капашиков (10.05.1953, Пазарджик) - инженер. Завършва техническа кибернетика в Киевския институт за народно стопанство, (1976).

Главен инженер в Свинекомплекса край село Главиница, Пазарджишко (1978-1983). Продължава работата си в отдел „Механизация" при ОАПС - Пазарджик (1984-1987), а от началото на 1988 е на работа в Научноизследователския институт по механизация и електрификация на селското стопанство (по-късно преименуван в Институт по мелиорации и механизация) - София. Защитава дисертация на тема „Осигуряване на микроклимат в полимерни свиневъдни сгради" и получава званието „доктор на техническите науки" (1989), старши научен сътрудник II степен по механизация и електрификация на животновъдството (1995). Работи по проблемите на електрификация и автоматизация на производствените процеси в земеделието, климатизация на основните технологични процеси в земеделието, енергийната ефективност, екологични електротехнологии в растениевъдството и животновъдството. Има публикувани 41 научни статии, 49 научни доклада, 55 научнопопулярни статии, внедрени 15 машини и съоръжения.

В момента има 26  гости и няма потребители и в сайта

Брой прегледи на статиите
61551