gurko balikovГурко Илиев Наликов (6.08.1947, Пазарджжик) - математик II стeпен, доцент, старши научен сътрудник.

Средното си образование завършва в гимназия "Ив. Аксаков" - Пазарджик, математика - в Ленинградски университет (1971), аспирантура (1974) и специализация - във ФПК към същия университет (1983). Математик при Институт по математика (1970-1971); асистент (1975-I982) и доцент (1982-1985) във Висшия педагогически институт в Шумен доцент в ПУ (1982-1989); старши научен сътрудник II степен в Институт по математика и информатика при БАН от 1989 работи в областта на функционален анализ, локално изпъкнали пространства, ядрени пространства, нормирани, банахови пространства на Фреше, на Кьоте, бази, линейни оператори, ядрени, компактни, абсолютно сумиращи оператори, терполация. Публикации: Построение на ядрени пространства с база, научни трудове на ПУ, 1975; Оценки диаметральной paзмерности пространство решений общих гипоэллиптических систем, Год. ВПИ Шумен. 1978; Ограниченные на всей прямой решения дифференциального уравнения бесконечного порядка, доклади БАН, 33, I, 1980; О полиномиальных базисах в пространстве бесконечно дифференцируемых функции на отрезке, Дск. БАН, 34, 7. 1981; Spaces of Non-Quasianalytic Ultradifferentiable Functions with Polynomial Basis, Eull. Pol. Acad-Sci. Math., 40, 2, 1992.
Лит.: Архив Енциклопедия Пазарджик и Пазарджишка община.

В момента има 30  гости и няма потребители и в сайта

Брой прегледи на статиите
61657