ivan markovИван Димитров Марков (14.05.1957, село Мало Конаре, Пазарджишко) - строителен инженер, доцент доктор.

Средното си образование получава в МГ "К. Величков", Пазарджик. Завършва специалност „Промишлено и гражданско строителство" във ВИАС, София (1982). Получава допълнителна квалификация „инженер, специалист по приложна математика" в ТУ, София (1983). Доктор (1986), специализира в Scientific Application group (SCIA), Herk-de-Stad, Belgium по разработване на софтуер за строително проектиране и създаване на графични потребителски интерфейси (1994), доцент в катедра „Строителна механика" в Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) (20ОЗ), ръководител катедра „Строителна механика" (2008). Ръководител на Учебна изчислителна лаборатория при Строителния факултет на УАСГ (2001-2008). От 2003 - научен секретар на Съюза за научни степени по Механика на строителните конструкции. Има над 33
публикации по строително инженерство и числени методи в строителната механика - приложение на метода на крайните елементи за статично и динамично изследване на строителни конструкции, приложение на числени методи в строителната динамика, оптимално проектиране на конструкции. Има разработени програмни системи: CESAN-FRAME - за равнинни рамкови конструкции: статичен и динамичен анализ, усточивост и геометрически нелинейни решения; графично представяне,
обработка на сигнали и изкуствено зрение, Солун (1993-1994), президент на инженеринговата компания „CROWN-SAPI Holding A.G.", Виена (1995-2000), ръководител на секция в Института по паралелна обработка на информацията на БАН (от 1 ноем. 2004), ръководител на Националния център по суперкомпютърни приложения (от 1 септемри 2008).

В момента има 49  гости и няма потребители и в сайта

Брой прегледи на статиите
61573