magardich sarkizowМъгърдич Харути Саркизов (26.06.1914, Пазарджик - 1982) - агротехник.

Завършва Агрономическия факултет в СУ „Св. Кл. Охридски"
(1937). Работи в Земеделско училище - село Кочарско, Пазарджишко (1939-1940). Земеделско училище - село Ябълково, Хасковско (1940-1941). Опитна станция по тютюна, село Кочарско (1941-1945), Института по тютюна в град Драма, Опитно поле - село Рила, Кюстендилско, Опитно поле - гр. Неврокоп (днешен град Гоце Делчев) (1945-1949), Опитна станция по тютюна - село Кочарско (1947-1963), основател и пръв директор на Опиша станция - Пазарджик (1963-1968), Научноизследователски институт „Образцов чифлик" - Русе (1968-1974), директор на Опитна станция по поливно земеделие - Стара Загора (1974-1978). Като първи директор и началник смяна в Опитна станция - Пазарджик, разработва цялостна технология за отглеждането на захарно цвекло, памук и слънчоглед при поливни условия. За първи път в страната извършва изследване в областта на сеитбообращенията при поливни условия, комбинираното действие на торенето и поливането при царевицата и последействието им върху житните култури, разработва въпроса за времетраенето и сроковете на разораване на люцерната и влиянието им върху царевицата, отглеждане на царевицата след вземане на първия откос на люцерната, влиянието на тревните смески като предшественик на царевицата. Изследва начините на сеитба, посевна норма и отглеждане на полския фасул при поливни условия. Старши научен сътрудник II степен (1955), старши научен сътруник I степен (1964). Има 42 научни публикации, 20 науч-нопопулярни, 3 брошури. Автор на: „Време за разораване на люцерната като предшественик на царевицата при поливни условия, София, 1968; „Място на пшеницата в сеитбообращенията и звената за редуване на културите в напоителните райони. Проблеми на селекцията и агротехниката на пшеницата", 1973.

В момента има 74  гости и няма потребители и в сайта

Брой прегледи на статиите
61598