milen kumanovМилен Костадинов Куманов (13.II.1942, с. Пищигово. Пазарджишка обл.) — историк, ст.н.с. II ст.

Средното си образование получава н Пазарджик, слeд което завършва история в СУ „Св. Кл. Охридски". Постъпва на работа в Окр. библиотека „Г. Кирков", гр. Сливен; инспектор в отдел ..Култура" ОНС -Сливен (1965-1967). Аспирант в Института по история на БАН (1968-1970). Защитава дисертация на тема: Балканската политика на първото сговористко правителство (1923-1926). Продължава научната си дейност в Института като научен сътрудник (1971-1981) и ст.н.с. (от 1981). Автор на: Кратък исторически справочник „България" (1983, съавтор В. Николона); Македония: Кратък исторически справочник (1993); История на Кюстендилската организация на БКП (1984, с колектив); Политически партии, организации и движения в България и техните лидери 1879-1989. второ изд.; Атександър Малинов - познатият и непознатият (1993); Български политически водители 1879-2007 (второ изд. 2007, съавт. 3. Андонова); Трето българско царство 1879-1946 (2003. съавт. Ат. Тошкин и А. Раба-джийска); съставител: Стефан Сгамболов. Личен архив т. I-XX (1994-2005)идр.

В момента има 128  гости и няма потребители и в сайта

Брой прегледи на статиите
71102