Роден е на 23 ноември 1885 г. в Пазарджик. Следва „Политическа икономия“ в Грац (Австрия).

Завършва „Право“ в Софийския университет (1912) и започва адвокатска практика в Пловдив.

Участва във войните за национално обединение (1912-1918). През юли 1918 г. е назначен за окръжен управител на Пирот. След войната е адвокат в Пловдив и участва в редактирането на вестниците „Борба”, „Пряпорец”, „Сговор”, „Зов”.

На 14 март 1935 г. е назначен за кмет на Пловдив. Под негово ръководство започва строежът на градските хали с голяма хладилна инсталация. Създава общинско предприятие за редовна автобусна служба с 12 коли. Сформира за първи път общинска погребална служба за безплатно погребение на бедни и подпомагане на техните семейства. Устройва градоустройствено и канализационно бюро за благоустрояването на града. По негово време се оформя парк „Филипово”, павират се площади, улици и др. Подпомага Мострения панаир с построяване то на общинската изложбена палата „Цар Освободител”. По негово предложение, на 23 април 1935, Общинският съвет преименува хълма "Бунарджика" на "Хълм на освободителите".

От 1940 до 1944 г. е народен представител от Пловдив. През март 1943 г. подписва заедно със свои колеги писмото на заместник-председателя на Народното събрание Димитър Пешев в защита на българските евреи и допринася за тяхното спасяване.

В момента има 76  гости и няма потребители и в сайта

Брой прегледи на статиите
61700