lubomir hristovichЛюбомир Николов ХРИСТОВИЧ (ЗО.Х.1909, Пазарджик 16.1.1974, Пазарджик) - икономист.

 

Завършва Ф-т по икономически науки във Франкфурт На Майн, Германия (1928-1932). Работи като икономист в Института по икономика на памукопроизводството в Института по памука в Чирпан (1960-1963), сътрудник към групата по икономика и механизация в Института за зеленчукови култури „Марица" - Пловдив (1963-1974). Има повече от 100 научни трудове, публикации, рецензии, доклади по икономика и организация на полското и оранжерийно зеленчукопроизводство, по икономика натехническите култури, организация на ТКЗС-та, общоикономически въпроси (1956-1973). Трудове: „Някои функционални зависимости в технологията на полското зеленчукопроизводство и тяхното отражение върху показателите на икономическа ефективност" (1965), „Икономически въпроси на зеленчукопроизводството в България" (1967, с колектив), „Възможности за производство на гъст разсад домати и пипер за ранно полско производство в отопляеми оранжерии (1968, с колектив). 

 

В момента има 74  гости и няма потребители и в сайта

Брой прегледи на статиите
61698