atanas toshkinАтанас Тодоров Тошкин (15. 07. 1933, село Лесичово, Пазарджишки окръг) - заслужил учител (1979), краевед.

Завършва гимназия „Ив.Аксаков" Пазарджик и Факултета по история в СУ ,.Кл. Охридски" (1957). Преподава история в гимназиите: в село Чсрногорово (1957-1958), в III (1958-1963) и II (1963-1969) в Пазарджик. Взема участие в бригадирското движение - командир на Околийската, Окръжната и Националната бригада (1958, 1962, 1966). За постигнати резултати е отличен със златна значка. Провежда краеведческа работа за изучаване миналото на пазарджишките гимназии и някои промишлени предприятия. Краеведческият кръжок, който ръководи, е класиран през 1964 на I място в страната. Директор е на Първа гимназия „Ив. С. Аксаков" (1972-1986). Гимназията е базова на МНП (1973-1983). Заедно с учителския колектив извежда опит по проблемите на модела и новото учебно съдържание на ЕСПУ, ролята на социално-педагогическата дейност за развитие и пълноценна реализация на учащите се. Под ръководството му са извършени значителни строителни работи за подобряване и реконструкция на материалната база - изграждат се парно отопление, физкултурен салон, павилион за закуски, допълнителни помещения за извънкласна дейност. Има I ПКС (1987). Автор на монографията „Село Лесичово", „Дейността на Отечествения фронт в Пазарджишки окръг 1942-1948", „Комбинат „Вела Пеева". Съавтор на „История на Пазарджишката окръжна организация на БКП" и „Трето българско царство 1879-1946". Участва в 10 научни конференции на регионално и национално ниво. Има над 20 публикации в местния и централен печат. Два мандата е съветниккъм ГНС; член на Бюрото па ОбК на БКП (1979-1988), на Бюрото на ОСНП, на Пленума на ОК на СБУ. Делегат на I конгрес на Народната просвета (1980). Носител с на 6 ордена и медала. (М.Г.Г.)

В момента има 120  гости и няма потребители и в сайта

Брой прегледи на статиите
71094