elena sabevaЕлена Стоянова Събева (19.1.1957, Пловдив) - педагог, доцент в ПУ ПУ„Паисий Хилендарски" по педагогика.

Завършва: НЕГ „Бертолт Брехт", Пазарджик (1976); ПИДУ „Вела Пеева'' - Пазарджик (1978); ВПИ - Благоевград (1985). Преподавател по предучилищна педагогика в ПИДУ „Вела Пеева" - Пазарджик (1986-1988). Асистент (1988). главен асистент (1993-1996) към катедра „Предучилищна педагогика" на ПУ „Паисий Хилендарски". Докторска дисертация на тема: „Възпитаване на емоционално-нравствена отзивчивост у шест-седемгодишните деца в условия на разновъзрастово общуване" (1996). Хабилитация по „Теория на възпитанието и дидактика (семейна педагогика)". Автор на монографиите: „Социално-възпитателни приоритети на смесената възрастова група", 2005; „Социално-педагогически измерения на семейството", 2007; „Семейно възпитание - същност и технологии", 2008. Има 51 публикации в наши и чужди научни списания. Съавторка на два учебника и едно ръководство за семинарни упражнения по предучилищна педагогика и на „Книга за учителя" на Програмна система „Дете със златно сърчице" (за подготвителна група в ДГ и училище). Член на Международна организация по предучилищно възпитание (ОМЕП), член на редакционна колегия на списание "Дом, дете, детска градина" (2003-2007), член на Лайънс клуб Интернешънъл, президент на Лайънс клуб „Тракия" - Пазарджик (2004-2005). Наградена е с почетния знак на Международния филмов фестивал „Европа е тук" - Пазарджик (2004). (М.Г.Г.)

 

 

В момента има 26  гости и няма потребители и в сайта

Брой прегледи на статиите
71013