silvia mihajlova1Силвия Петрова Михайлова (31.05.19644, Пазарджик) - учител по физкултура, доктор по педагогика.

Доцент, завършва ВИФ "Г. Димитров", София (1959). Учителка по физическо възпитание в Първа гимназия „Ив. Аксаков ", Втора политехническа гимназия „К. Величков", НЕГ "Б. Брехт", треньор по гимнастика в Ученическата спортна школа - Пазарджик. Преподавател в ПИДУ - Пазарджик (1973-1983). Специализации: във ВИФ. София (1979) и НИИ по предучилищно възпитание към АПН, Москва (1980, 1983, 1985). Защитава кандидатска дисертация на тема „Изследване на ефективността на системната проверка и оценка по физическо възпитание при 5-6-годишните деца" (1983). От 1984 работи в ПУ „П. Хилендарски". Доцент (1986). Заместник-декан на Педагогическия факултет и първи ръководител катедра „Предучилищна педагогика". Научните й публикации са в област на теорията и методиката на физическото възпитание в предучилищна възраст. Наградена с орден „Кирил и Методий" II и III степен (1983, 1973).

 

 

 

 

 

Енциклопедия "Пазарджик"

 

 

В момента има 93  гости и няма потребители и в сайта

Брой прегледи на статиите
71071