vojvodovaЛюба Иванова Войводова(Л. И. Войводова — Шокова) (11.V1900-27.VII.1973 Пазаржик) общественик, читалищен деятел.

Дъщеря на Иван Войводов. Завършва славянска филология в СУ „Св. Кл. Охридски" (1927). В продължение на 34 г. е учител по бълг. език и литература в гимназиите в Пазарджик - смесена, девическа и мъжка. Библиотекар в читалище „Виделина" (1935-1939). Оглавява отдел „Просвета" при ОНС - Пазарджик (1948-1950). Директор на Единното средно смесено училище „В. Червенков" (1950-1958). Директор на Трета смесена гимназия (1958-1961). Читалищен деец (от 1929). Избрана в Настоятелството на читалище „Виделина" (1935). Членна БКП (1944). По нейна инициатива е организирана самостоятелна детска библиотека. Участва в учредяването на Околийски читалищен съюз (1942) и в създаването на Окр. читалищен съвет (1963). Читалищен сказчик, владееща ораторското майсторство. Редактор на списание „Искра" (1933 - 1941), издание на ученическото просветно д-во „Г. С. Раковски" при мъжката гимназия „И. С. Аксаков ". Редовен сътрудник на в. „Заря" (1914-1944) и на вестниците „Лъча " (1928-1944) и „Подем" (1930-1942). По политически убеждения - социалист. Съратник на Методи Шаторов и Цола Драгойчева. Удостоена с орден „Кирил и Методий" I ст. (1956) и орден „Г. Димитров". Заслужил учител (1962). Герой на социалистическия труд (1962). Народен учител (1969).

 

Енциклопедия "Пазарджик"

В момента има 64  гости и няма потребители и в сайта

Брой прегледи на статиите
61688