stojan argirovСтоян Аргиров е първият библиотековед в България. Роден е на 10 февруари 1870 г. в Пазарджик.

Завършва славянска филология в Пражкия университет през 1892 г. Свързва професио­налната си дейност с библиотечното дело - поддиректор на Народна библиотека „ Са. св. Кирил и Методий" в София (1893-1894), директор на Народната библиотека „Ив. Вазов" в Пловдив (1894-1901), на Университетската библиотека в София (1903-1933). Ковчежник на БКД и БАН в периода 1907-1939 г. Автор е на студии из областта на българската филология и библиотечното делои! През 1898 г. съставя и издава „Ръковод­ство за уреждане народни, общински, уче- I нически и частни библиотеки ", а през 1908 г. - „Из находките ми в светогорските манастастири: Хилендар и Зограф ". Има значиш принос в изучаването на българските ръкописи в чужбина. Умира на 10 август 1939 г. в София.

 

 

В момента има 105  гости и няма потребители и в сайта

Брой прегледи на статиите
61627