zdravka uzunovaЗдравка Иванова Узунова (8 Vm.1942, Ст. Загора) - преподавател, доц., д-р по педагогика.

Завършва Института за детски учителки „Анастасия Тошева". Ст. Загора (1965). През 1473 завършва специалност Ледагогика" в СУ „Св. Кл. Охридски". Специализира предучилищна педагогика в СУ (1979/1980) и в Научноизследователски институт по предучилищно възпитание в Москва (1984). Защитава дисергация в СУ на тема „Моделиращи средства в обучението за формирането на елементарни математически представи развитие на мисловната дейност у децата от 5-6-год. възраст" (1992). Доц, в ПУ "Паисий Хилендарски" (1996). Работи в ПИДУ „В. Пеева"- Пазарджик от самото му основаваме, първоначално като преподавател, старши преподавател (1976), гл. асистент (1990). Автор на учебник _ Теория и методика за формиране на математически представи" (2003), на монографиите: „Овладяване на математически знания и подготтелната група за първи клас" (1992), „Математическа подготовка за училище" (1994), на учебни тетрадки ..Математика с мама и татко" за всички възрастови групи в ДГ. Има 40 публикации в сп. „Предучилищно възпитание" и др. специализирани издания.

В момента има 54  гости и няма потребители и в сайта

Брой прегледи на статиите
71037