veselin hadjinikolovВеселин Димитров Хаджиниколов (4.V.1917, Пазарджик - 30.V. 2003, С.) - историк, етнограф, академик.

Прекарва юношеството си в гр. Пещера. Завършва Пловдивската семинария (1937) и богословие и право в СУ „Св. Кл. Охридски". Преподавател, асистент, доц. и проф. по стопанска история (1941-1963). От 1958 до 1962 е зам.ректор. Зав. секция „Обща история" в Института по история при БАН (1963-1973). Д-р на историческите иауки (1972). Директор на Етнографския институт с музей при БАН (1972-1988). Чл.-кореспондент на Академията на науките на ГДР. Чл. на Македонския научен институт. Гл. ред. на списанията „Исторически преглед" (1974-1990), „Родознание" и „Българска етнография". Председател, на българо-германската комисия на историците, чл. на българо-съветската комисия на историците. Чл. на ръководството на Съюза на учените в Б-я, Българското историческо д-во, Българското генеаложко д-во, Фондация „Славяни", Дружеството на стопанските историци в Б-я, Академичен клуб „Проф. Марин Дринов" и др. Съч.: „Обща стопанска история на народното стопанство. Увод и Стара история" (1955); „Обща история на народното стопанство, т. 2 - Средновековна история"; „Обща история на народното стопанство, т. 3 - Нова история" (1957); „Нова и най-нова стопанска история" (1966); „Обща стопанска история" (1963) (4-о изд. 1987); „Етнографияи съвременност" (1976, с колектив); „Българо-германски отношения и връзки. Изследвания и материали, т. 2-4, С. (1979-1989, с колектив); „Те­оретични проблеми на етнография­та" (1991); „Етнография на България в три тома (1980-1989, ред. и съав­тор); „Икономиката на България до социалистическата революция, т. 1 (1989) (2-ро изд., 1996); „Проблеми на стопанската история"

В момента има 37  гости и няма потребители и в сайта

Брой прегледи на статиите
61664