ivancho stoilchevИванчо Стоилчев (1829, Па­зарджик - 8. VIII. 1909, Пазар­джик) - градинар, деец на национално-революционното движение.

 

Син на преселници от Шоп­ско. В килийно училище се научава да пише. Избран за устабашия (първомайстор) на градинарския еснаф, чието седалище се намира непосред­ствено до черквата „Св. св. Кон­стантин и Елена". Като първомайстор изпълнява ролята на доброво­лен съдия и решава спорни въпроси от имуществен и личен характер между члenовете на еснафа. Ползва се с ав­торитет и доверие в революционни­те среди. В къщата му се провеждат събрания или устройват беседи с чл. на тайния РК. В специална стая се укрива В. Левски (къщата и скрива­лището са съборени през 1986). За­едно с х. Рашко Хаджиилиев и Петър Димов привлечен за чл. на т.нар. тайна полиция към РК (1872). На него. се пада и нелеката задача да приложи т.нар. черен терор върху своя кумец Георги Клинчаров, кръчмар, който „дарил" 10 турски лири на комитета. Участва и в подготов­ката на Априлското въстание (1876), като седмица преди Велик­ден полага клетва с др. чиксалънци в олтара на черквата „Св. св. Кон­стантин и Елена". До края на живота си остава несменяем устабашия на градинарския еснаф

.

В момента има 14  гости и няма потребители и в сайта

Брой прегледи на статиите
61539