nikola stoimenovНикола Стаматов Стоименов (Чизмиджийски,Чешмеджийски) (1853, Пазарджик - 1918) - участник в национално освободителното движение, обществен деец.

 

Земеделец и лозар-винопроиз-водител. Членна местния РК. Избран за оръжейник на комитета, закупува пушки от Цариград. При потушава¬нето на Априлското въстание (1876) арестуван и лежи 3 м. в Пловдивския затвор. По време на Руско-турската освободителна война (1877-1878) е арестуван и изпратен на заточение в гр. Адана, Мала Азия. След Осво¬бождението (1878) е учител в града. От 1883 работи в Околийското бирничество и в Ковчежничеството в гр. Пещера. Участва в подготовката на Съеди¬нението на Княжество България с Източ¬на Румелия (1885). Доброволец в III
Пазарджишка дружина - сражава се като обозен командир по време на Сръбско-българската война (1885). Председател на ОбС. Избран за помощник кмет на кмета Г. Брегов. Депутат в V, VI и VII ОНС и IIIи IV ВНС. Участва в създаването на Пазарджишкото поборническо-опълченско дружество и в продължение на 12 г. е негов председател.

В момента има 68  гости и няма потребители и в сайта

Брой прегледи на статиите
61692