kostadin popovКостадин Попов е роден на 3 юни 1923 г. в е. Сестримо, Пазарджишко.

Прогимназия завършва в родното си село през 1937 г., след което постъпва в Софийската семинария и получава стипендия по конкурс. Завършва средно образование през 1943 г. Военната си служба отбива в Пазарджик и заминава на фронта като участник в Първата фаза на Отечествената война. Есента на 1945 г. става учи¬тел в гимназията на Гара Белово, а на следващата година вече с редовен студент по руска филология. Завършва с отличие през 1950 г. След дипломирането си започва работа като преподавател по руски език във Военно-инженерното училище - София, което през 1951 г. се премества в гр. Свищов. След две години става преподавател във Висшия финансово-стопански институт - Свищов, а от есента на 1959 г. с конкурс е в СУ "Климент Охридски". Специализира в СССР, Чехословакия, Полша. Изнася доклади по проблемите на славянските езици на Международни симпозиуми и конференции. През 1963 г. защитава дисертация за кандидат на филологическите науки, а през 1975 г. става доцент. От същата година преподава и във ВПИ - Шумен по съвместителство.
Доцент Константин Попов работи главно в областта па русистиката и публицистиката. Има над 150 публикации: учебници, монографии, книги, статии, рецензии и др. в България, СССР, Чехословакия, Полша, Югославия. След пенсионирането си доц. К. Попов продължава да преподава в СУ "Кл. Охридски" и да се занимава с научна работа.

В момента има 72  гости и няма потребители и в сайта

Брой прегледи на статиите
71053