Календар 

местни бележити личности и събития

Създаден от 

topl n


Отдел „СБИО и Краезнание”

 

1 НОВА ГОДИНА
- 175 г. от рождението на Васил Ангелов ПЕТЛЕШКОВ (01.01.1845-1876), Брацигово – читалищен деец, ръководител на Априлското въстание в Брацигово (1876)
- 165 г. от рождението на Константин ВЕЛИЧКОВ Петков (01.01.1855-1907), Пазарджик – политик и държавник, поет, писател, драматург, преводач, художник, участник в подготовката на Априлското въстание
3 70 г. от рождението на Нейчо Господинов ДОЙЧЕВ (03.01.1950), Стара Загора – художник
12 110 г. от излизането на вестник „СРЕДНИ Родопи. Орган на Народно-либералната партия в гр. Т. Пазарджик”, дир. Ефрат Саваджиян (Т.-Пазарджик, 12 ян. 1910- юли 1911)
14 142 г. от ОСВОБОЖДЕНИЕТО на Пазарджик
- Празник на град БЕЛОВО
15 125 г. от излизането на вестник „ГЛАС. Независим орган” (Т.-Пазарджик, 15.01.1895-1896), отг. ред. Теодор Петров, по-късно Юрдан Станков, Михаил Такев
- 80 г. от смъртта на Иван Георгиев ЧУНЧЕВ (1884-15.01.1940), с. Паталеница, Пазарджишко – учител, адвокат, обществен деец, първият избран кмет на град Пазарджик (1878)
- 75 г. от смъртта на Теодор Василев ТРАЯНОВ (1882-15.01.1945), Пазарджик – поет, родоначалник на българския символизъм заедно с Яворов, един от редакторите на сп. „Хиперион”, театрален, литературен и музикален критик, преводач, доброволец в Балканската война, дипломат
16 120 г. от рождението на Владимир Янков ФУЧАЛОВ (16.01.1900-1977), Пазарджик – учител, краевед, уредник на музейната сбирка при читалище „Виделина” и библиотекар, със заслуги за прибирането и съхраняването на важни документи за миналото на града
- 25 г. от смъртта на Вера СТЕФАНОВА (01.02.1948-16.06.1995), руски художник, живяла и творила в Пазарджик
18 165 г. от рождението на Атанас Петров ШОПОВ (18.01.1855-1922), Панагюрище – книжовник, етнограф, публицист, преводач, общественик, дипломат, секретар на Българската екзархия в Цариград, генерален консул в Солун, действителен член на БКД, гл. ред. на в. „Новини” (Цариград)
22 110 г. от рождението на Борис ДЕЛЧЕВ Стойчев (22.01.1910-1987), Пазарджик - литературен критик, юрист, дипломат, ред. на в. „Литературен фронт”, гл. ред на изд. „Български писател”
23 15 г. от смъртта на Иван ДИНКОВ Иванов (1931-23.01.2005), с. Смилец – поет, писател, юрист по образование, ред. в сп. „Младеж” и изд. „Партиздат”, по-късно директор на издателството, което е преименувано на „Христо Ботев” по негово време, почетен гражданин на Пазарджик (1998), от 2006 г. Община Пазарджик присъжда Национална литературна награда „Иван Динков”
24 115 г. от рождението на Елена НИКОЛАЙ (Стоянка Савова Николова) (24.01.1905-1993), Церово – оперна певица
- 100 г. от смъртта на Михаил Иванов ТАКЕВ (1864-24.01.1920), Пещера - политически и държавен деец юрист, доброволец в Сръбско-българската война, един от лидерите на Демократическата партия
31 180 г. от рождението на Георги Николов КОНСУЛОВ (31.01.1840-1902), Пазарджик – търговец, поборник, общественик, председател на РК в Пазарджик, основан от Левски, председател на читалище „Виделина”, след Априлското въстание изработил адрес до Цариградската конференция от името на българското население в Пазарджик, в който описал положението на населението, член на ЦК на комитетите „Единство”, председател на Централното настоятелство на гимнастическите дружества, префект на Пловдив, депутат
- 55 г. смъртта на Константин Владов МУРАВИЕВ (1893-31.01.1965), Пазарджик – държавник, журналист, политик, един от водачите на БЗНС, осъден на доживотен затвор от т.нар. Народен съд, освободен от затвора е арестуван отново и изпратен в концлагера Белене
- 115 г. от излизането на „ХУДОЖЕСТВЕНА КУЛТУРА. Месечно илюстровано списание за изкуство и изящна литература” (Т.-Пазарджик, ян. 1905-1906), изд. Васил Димов (ян.1910-1930)
- 115 г. от излизането на „ФЕДЕРАЦИЯ. Македоно-арменско списание”, ред. Г. Манчев

2 150 г. от основаването на първото ЖЕНСКО просветно благотворително дружество в дома на Мариола и Станислав Доспевски в Пазарджик - „УЧЕНОЛЮБИВО женско дружество” с председател Мариола Доспевска, по нейна инициатива по-късно преименувано на Женско дружество „Просвета” (02.02.1870)
- 100 г. от рождението на Тодор Борисов ХАДЖИНИКОЛОВ (02.02.1920-1999), Пазарджик – живописец
5 140 г. от рождението на Георги Стоилов ШОПОВ (05.02.1880-1932), Панагюрище – пътуващ книжар, толстоист, организирал свое издателство „Живот”, издавал сп. „Лев Н. Толстой”
- 115 г. от рождението на Георги ГЕРАСИМОВ Петков (05.02.1905-1977), Пазарджик - живописец, график, педагог
10 150 г. от рождението на Стоян Стоянов АРГИРОВ (10.02.1870-1939), Пазарджик – филолог, библиотековед, библиограф, основоположник на българското библиотекознание - разработил нормативната уредба на българските библиотеки, съставил първите правилници за дейността на народните библиотеки в Пловдив и София, археограф, историк, педагог, член на БКД (БАН), съучредител и подпредседател на Българския библиографски институт, първи директор на Университетската библиотека, директор на Народната библиотека в Пловдив, председател на Върховния читалищен съвет, ред. на списанията „Българска реч”, „Родна култура”
- 115 г. от рождението на Владимир Георгиев РИЛСКИ (10.02.1905-1969), Пещера – живописец, преподавател
11 130 г. от рождението на Коста ГЕОРГИЕВ Константинов (Врабчето) (11.02.1890-1976), Пазарджик – цигулар, композитор, музикален педагог, един от основателите на Музикалната школа в Пазарджик - основател на музикално д-во „Родна песен”, почетен диригент на обединените музикални дружества „М-ро Г. Атанасов”, основател на първия цигулков оркестър в Пазарджик и на първия гимназиален ученически цигулков оркестър в града, културен деец, участник в Първата световна война
28 60 г. от рождението на Митко НАЧЕВ (28.02.1960), Пазарджик – поет, журналист, гл. ред. на в. „Панорама

 

2 80 г. от рождението на Марин Николов МАРИНОВ (02.03.1940), Пазарджик – художник сценограф, живописец, график, изследовател и автор на книги в областта на изкуството
4 105 г. от излизането на вестник „НОВА родопска трибуна”, ред. Тодор Коцев (Т.-Пазарджик, 4 март-18 юли 1915)
11 100 г. от рождението на Петър Ангелов КЪРПАРОВ (11.03.1920-2013), Бъта - музикант, тромпетист, професор, основател на тромпетната школа в България, преподавател в Българска държавна консерватория, автор на учебни пособия, етюди, школи
- 25 г. от смъртта на Атанас Димитров БОЖКОВ (1929-11.03.1995), Исперихово – учен, изкуствовед, професор, изследовател на средновековното и съвременно българско изкуство, преподавател, един от основателите на катедра „История и теория на изкуството” в Националната художествена академия и дългогодишен ръководител, директор на Националната художествена галерия, почетен гражданин на Пазарджик (1979)
14 110 г. от рождението на Добри Стоев БРАДИСТИЛОВ (14.03.1910-1991), Пазарджик – икономист, професор, преподавател, сътрудник в Икономическия инст. на БАН, един от основателите на Дружеството на икономистите в България
16 90 г. от смъртта на Иван С. ВОЙВОДОВ (1851-16.03.1930), с. Блатница - учител и общественик, член на РК в Пазарджик, основател на първия градски музей, читалищен деец, председател на читалище „Виделина”, делегат на Учредителното събрание в Търново, дарител
- 75 г. от рождението на Методи Йорданов ПЕШУНОВ (16.03.1945), Пазарджик – художник
23 90 г. от рождението на Борис Иванов ДРАМЧЕВ (23.03.1930-1998), Пловдив – драматичен, оперетен актьор, един от основателите на Кукления театър в Пловдив, сценарист, художник, от 1949 г. с изяви на пазарджишка сцена в Градския общински театър, в Кукления и Оперетния театър
24 50 г. от смъртта на Георги Петров КЕНДЕРОВ (1897-24.03.1970), Пазарджик – адвокат, културен, обществен и държавен деец, кмет на Пазарджик (1934-1938)*
25 60 г. Държавен АРХИВ – Пазарджик, започнал дейността си като специализирано териториално звено в структурата на ОУ на МВР (25.03.1960)
26 Ден на ТРАКИЯ
- 115 г. от излизането на „ТРАКИЙСКИ ек. Вестник за политика и литература”, ред.-стоп. Дим. Янакиев (Т.-Пазарджик, 26 март-30 апр. 1905)
28 170 г. от рождението на Отон ИВАНОВ Хаджидинчев (28.03.1850-1934), Пловдив – часовникар, общественик, участник в национал-освободителното движение, член на Революционния комитет и началник на тайната полиция в Т.-Пазарджик, след Освобождението устройва комитети „Единство” Т.-Пазарджишко, първи полицейски комисар в Пещера, началник на жандармерията в Т.-Пазарджик
- 90 г. от рождението на Богоя Добрев САПУНДЖИЕВ (28.03.1930), Панагюрище - художник, архитект, сценограф, илюстратор, постановчик на филми, поет, академик
март
- 145 г. от излизането на „ЗОРА. Месечно литературно списание” (Пловдив, март- авг.1885), под ред. на Иван Вазов и Константин Величков

5 105 г. от излизането на „Седмично литературно-хумористично списание ТАНГО”, ред. Ив. Иванов (Т.-Пазарджик, 5 апр. 1915)
7 95 г. от рождението на Мана Стоянова ПАРПУЛОВА (07.04.1925-1987), Панагюрище – график, живописец, илюстратор
11 135 г. от рождението на Симеон ВЕЛКОВ (С. В. Белишки) (11.04.1885-1966), Панагюрище – художник баталист, военен художник, илюстратор, професор в Художествената академия
16 80 г. от рождението на Георги Ст. МИЛОВ (16.04.1940), Радилово – художник
18 60 г. от смъртта на Крум Делчев ВЕЛКОВ (1902-18.04.1960), Перник – писател, кмет на гара Белово, местен и околийски депутат
19 70 г. от рождението на Никола ИВАНОВ (19.04.1950), Пазарджик - литературен историк, критик
20 105 г. от излизането на „Седмично литературно-хумористично списание СЕЧКО-БЕЧКО” (Т.-Пазарджик, 20 апр.-1 юни 1915), ред. Ив. Иванов
22 90 г. от рождението на Ангел ГОРАНОВ (22.04.1930-2013), Велинград – поет
28 90 г. от излизането на „ПОДЕМ. Вестник за народа” (Т.-Пазарджик, 28 апр.1930-1942), отг. ред. Хр. М. Катов
29 125 г. от излизането на „ПОСТОЯНСТВО. Еженеделен обществен вестник” (Т.-Пазарджик, 29 апр.-ноем. 1895), отг. ред. Тодор Петров, Петко Машев
30 135 г. от смъртта на Спас (Сотир) ЗАФИРОВ (1816-30.04.1885), Пещера – учител, общественик, въвел честването на Кирил и Методий в града като училищен и културен празник, преводач и писател

 

2 Празник на град ПАНАГЮРИЩЕ (в чест на Априлското въстание, избухнало на 2 май, стар стил – 20 април)
- 95 г. от излизането на „Т.-ПАЗАРДЖИШКИ НОВИНИ. Вестник за информация, търговия и култура” (Т.-Пазарджик, 2 май-26 юни 1925), ред. Д. М. Димитров
3 150 г. от създаването на Българско ПЕЧАТНО дружество „Промишление” в Цариград по инициатива на Петър Карапетров, Стефан Бобчев, Петко Р. Славейков, Константин Величков, Иван Найденов и др. (03.05.1870)
- 105 г. от излизането на „ТИРБУШОН. Седмичен литературно-хумористичен вестник” (Т.-Пазарджик, 3 май-10 юни 1915), ред. и изд. Ив. Г. Марчев, Ив. С. Захариев
6 Празник на град ПЕЩЕРА
11 120 г. от рождението на Люба Иванова ВОЙВОДОВА (11.05.1900-27.07.1973), Пазарджик – учител, общественик, читалищен деец, дарител
12 120 г. от рождението и 75 г. от смъртта на Михаил МИХАЙЛОВ Христов (12.05.1900-19.05.1945), Пазарджик – скулптор, преподавател и професор в ДХА
- Празник на град БРАЦИГОВО
17 Празник на град БАТАК и Ден за почит на МЪЧЕНИЦИТЕ от Батак, канонизирани за светци от църквата
18 140 г. от рождението на Димитър Иванов БОЯДЖИЕВ (18.05.1880-1911), Пазарджик - поет лирик, преводач, писар в МВнР, уредник в сп. „Летописи”
21 Празник на град ПАЗАРДЖИК - свети равноапостоли КОНСТАНТИН и ЕЛЕНА
22 100 г. от излизането на вестник „МАРИЦА” - седмичен обществен независим вестник (Т.-Пазарджик, 22 май 1920-1921), ред. к-т: Константин Величков, Ив. Ив. Генов, Ив. Илионов, Ст. Арабов
25 65 г. от рождението на Михаил Цветанов РАДУЛОВ (25.05.1955), Пазарджик - архитект, художник
27 95 г. от рождението на Александър Кирилов НАЧЕВ (27.05.1925-1997), Пловдив – диригент, музикален педагог, фолклорист с професионални изяви в Пазарджик (от 1946), създател и ръководител на Ансамбъл за народни песни и танци – Пазарджик, основател и директор на Детска школа по изкуствата в града, с изключителни заслуги за проучване, съхранение и разпространение на фолклора в Пазарджишки регион

8 180 г. от рождението на Петър Тодоров МУСЕВИЧ-БОРИКОВ (08.06.1840-1914), Т.-Пазарджик – обществен и политически деец, пътуващ книгопродавец, участник в църковните борби, един от първите български „дипломати” - пратеник на Екзархията и на Бълг. благодетелно братство „Просвещение” в Цариград, на което е активен член, участник в Руско-турската война, един от основателите на народната партия в Източна Румелия след Освобождението, финансира със свои средства болница в Пазарджик и работи в нея, инициатор и организатор на първото българско изложение в Цариград (1873)
13 90 г. от смъртта на Хинек Йосиф МАЙЕР (1852-13.06.1930), Прага – юрист, обществен деец, депутат, живял и работил в Пазарджик (след 1880), съдействал за изграждането на съдебното дело в Източна Румелия, подпомогнал обявяването на Съединението, прокурор по процеса за убийството на Алеко Константинов
- 85 г. от рождението на Стоян Петров ДОМУСЧИЕВ (13.06.1935), Панагюрище – живописец, преподавател, професор
16 90 г. от рождението на Неделчо ШИШКОВ (16.06.1930-1999), световен и европейски шампион по корабомоделизъм, почетен гражданин на Пазарджик
- 25 г. от смъртта на Вера СТЕФАНОВА (01.02.1948-16.06.1995), руски художник, живяла и творила в Пазарджик
17 175 г. от рождението на Петър Пантелеев КАРАПЕТРОВ (Черновежд) (17.06.1845-03.03.1903), Панагюрище – основател и председател на читалището в града, печатар, автор и книгоиздател в Цариград, председател на създаденото по негова инициатива и със съдействието на Петко Р. Славейков първото у нас Българско печатарско д-во „Промишление” (1870), издател на в.„Ден” (Цариград), народен представител, автор, доп. чл. на БКД (БАН)
22 65 г. от рождението на Стефан Лазаров ЛЮТАКОВ (22.06.1955), Пазарджик - скулптор, професор, ръководител на катедра във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
24 105 г. от излизането на вестник „ПРАВО”, ред.-стоп. Г. Д. Барутчиев (Т.-Пазарджик, 24 юни – 16 юли 1915)
28 180 г. от рождението на Димитър Иванов ГОРОВ (28.06.1840-1881), Пещера – търговец, активен участник в национално-освободителното движение, подпомогнал четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, организирането на Ботевата чета, която придружил на кораба „Радецки”, и в подготовката на Априлското въстание - банкер на хъшовете
- 105 г. от рождението на Борис Иванов ГУРИНОВ (28.06.1915-1992), Пазарджик - художник в областта на миниатюрата
- 110 г. от създаване в Пазарджик на ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „АЛЕКО“, по инициатива на Български туристически съюз – София с името „Славиеви гори“


4 Празник на ВЕЛИНГРАД (първата събота на м. юли)
6-7 Празник на РАКИТОВО (чества се на 7 юли – празник на света Неделя)
6 140 г. от рождението на Стоян Стоянов АТАНАСОВ (06.07.1880-1964), Пазарджик – книгоиздател, основал печатница „Ст. Атанасов и cie” в София, първият, изд.-ред. на сп. „Ученическа беседа”, съвместно с Велчо Т. Велчев, изд. и ред. в. „Ден”, издал пълните събрани съчинения на Константин Величков, Елин Пелин, цялостното творчество на Николай Райнов - приказки в 30 тома, първата „Българска енциклопедия” на братя Данчови (1936), първият български издател на музикални произведения, гл. инициатор за уреждане на печатница за ноти, „Библиотека за самообразование” в над 300 тома с творби на световно известни автори, печата „Работнически вестник”, племенник на Константин Величков
8 70 г. от рождението на Петко Спиридонов СПИРИДОНОВ (08.07.1950), Пазарджик – художник
10 50 г. от смъртта на Веселин Георгиев СТАЙКОВ (1906-10.07.1970), Пещера – живописец, график
20 Празник на град СТРЕЛЧА
23 65 г. от рождението на Стоян Димитров ГАНЕВ (23.07.1955-2013), Пазарджик – юрист, професор, преподавател, политик, държавен деец, партиен лидер на Обединения демократичен център, сред водачите на Съюза на демократичните сили, народен представител, председател на Общото събрание на ООН
27 155 г. от създаването на ЧИТАЛИЩЕ „Виделина” - Панагюрище (27.07.1865) по идея на Петър Карапетров (Черновежд), чието ръководство става ядрото на създадения по-късно от Васил Левски местен таен революционен комитет. Настоятелството е в основата на подготовката и провеждането на Априлското въстание 1876
- 90 г. от рождението на Борис Иванов ДРАМЧЕВ (27.07.1930-1998), Пазарджик – актьор в оперетния театър, художник
- 60 г. от смъртта на Георги Иванов КЬОСЕИВАНОВ (1884-27.07.1960), Пещера – политик, дипломат, държавник, оглавил няколко безпартийни кабинета, министър-председател на България в 53-то, 54-то, 55-то и 56-то правителство*

2 155 г. от рождението на Илион Петков СТАМБОЛИЕВ (02.08.1865-1918), Пазарджик – учител, културно-просветен деятел, общественик, инициатор на учредителния конгрес на Съюза на българските читалища, дарител
12 95 г. от рождението и 30 г. от смъртта на Крум Спасов СТОИМЕНОВ (12.08.1925-1990), Гоце Делчев – актьор, певец, поет, художествен ръководител на естрадно-сатиричния състав към читалище „Виделина”, Пазарджик
20 100 г. от рождението на Георги МЕТОДИЕВ Атанасов (20.08.1920-1996), Пазарджик - военен, писател, поет, журналист, ред. във в. „Септемврийско знаме”, драматург
27 65 г. от рождението на Боян АНГЕЛОВ Иванов (27.08.1955), Панагюрище - поет, писател, редактор и главен редактор в столични издания, в Министерството на културата, в Комитета за телевизия и радио, читалищен деец, редактор на сп. „Читалище” и председател на фондация „Читалище – 1870”, директор на издателство „Български писател”, председател на Съюза на българските писатели
28 80 г. от рождението на Никола Стоянов МАНЕВ (28.08.1940-25.08.2018), Пазарджик – художник, живописец, академик, живял и работл в Париж и др. европейски градове, почетен гражданин на Пазарджик (2013)
29 55 г. от смъртта на Елисавета Георгиева КОНСУЛОВА-ВАЗОВА (1881- 29.08.1965), живописец, първата й самостоятелна изложба (София, 1919) е първата изложба на жена-художничка в България, първата българска художничка, рисувала голо тяло, съосновател на дружество „Родно изкуство”, организатор и ред. на сп. „Беседа”, „Дом и свят”, инициирала създаването на първия куклен театър в България

5 Празник на град СЕПТЕМВРИ (първа събота на м. септември)
- Празник на община ЛЕСИЧОВО (първа събота на м. септември)
- 80 г. от смъртта на Тодор ПЕНЕВ (1872-05.09.1940), Свиленград, Одринско – учител, дарител, обществен деец, завещава цялото си имущество за издръжка на бедни ученици и развитие на учебното дело в град Пазарджик
6 135 г. от СЪЕДИНЕНИЕТО на Княжество България с Източна Румелия
13 120 г. от рождението на Асен Браянов КАЛОЯНОВ (13.09.1900-1974), Пазарджик - поет, писател
16 75 г. от смъртта на Григор Иванов ЧЕШМЕДЖИЕВ (1879-16.09.1945), Пещера – писател, публицист, политик, юрист, общественик, държавник, народен представител, взел участие в Балканските и Първата световна война, организатор, ред. и сътрудник на в. „Съзнание", „Общо дело", „Епоха", „Нова камбана", „Нови времена", „Социалдемократ", „Трибуна" и др., един от основателите на СБП
18 95 г. от учредяването на МУЗИКАЛНО дружество „Маестро Георги АТАНАСОВ” (Пазарджик, 18.09.1920) с председател Иван Кръстев Генов, диригент – Георги Диамантов (Диамандиев), първи изнесен концерт – март 1921

- 85 г. от излизането на „КУЛТУРНО народно вестниче за стопански и културни вести”, отг. ред. Георги Стефанов (Пазарджик, септ.-окт. 1935)
- 70 г. КУКЛЕН ТЕАТЪР „СВЕТУЛКА“ (сезон 1950/1951), Пазарджик - директор Николай Филипов
- 70 г. от първото КУКЛЕНО ТЕАТРАЛНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ в Пазарджик - „Патенцето” (ок. 17.09.1950) от Гернет и Гуревич на куклено-театралната секция към Градския драматичен театър, режисьор Георги Сараванов – директор на Пловдивския куклен театър


1 130 г. от рождението на Спасия Димитрова ДЖУРЕНОВА (01.10.1890-1961), Пазарджик – народна певица, фолклористка
- 120 г. от излизането на „УЧЕНИЧЕСКА БЕСЕДА. Месечно илюстровано списание” (01.10.1900-1904), ред. Константин Величков
- 85 г. от рождението и 15 г. от смъртта на Лиляна Кирилова КОШЛУКОВА (04.10.1925-01.06.2005), Церово – оперетна певица (сопран)
5 105 г. от смъртта на Михаил ЛЕТОВ (М. Георгиев Парасков) (1882-05.10.1915), Пещера – поет, учител, загинал на фронта по време на Първата световна война
6 125 г. от рождението на Йордан Методиев КОВАЧЕВ (06.10.1895-1966), Пещера – поет, писател, адвокат
9 160 г. от смъртта на ДИМИТЪР ЗОГРАФ (Д. Христов Доспевски) (1796- 09.10.1860), живописец, брат на Захарий Зограф, баща на Станислав Доспевски
10 80 г. от смъртта на Тодор Иванов МУМДЖИЕВ (1863-11.10.1940), Пазарджик – учител, участник в църковните борби, деец на Съединението, доброволец в Сръбско-българската война, един от основателите на музея в Пазарджик, депутат
14 195 г. от рождението на Юрдан (Йордан) Ненов ЙОРДАНОВ (14.10.1825-1903), с. Райновци, Еленско – учител на М. Дринов, Н. Бончев, К. Величков, Ив. Вазов (в Пазарджик, Панагюрище), участник в църковно-националните борби, сътрудник на „Цариградски вестник”, сп. „Български книжици” и др., автор, преводач
26 135 г. от смъртта на Васил Динчов ЧОЛАКОВ (духовно Константин Рилец) (1828-26.10.1885), Панагюрище – учител, книжовник, читалищен деец, един от инициаторите за създаването на читалището в града, постоянен сътрудник на сп. „Български книжици”, временен на вестниците „България”, „Българска пчела”, „Турция”, „Македония”, „Право”, сп. „Читалище и др., нумизмат, един от първите български фолклористи и етнографи
октомври
- 110 г. от създаването на първия СТРУНЕН градски ОРКЕСТЪР в Пазарджик към читалище „Виделина” (края на окт. 1910), инициатор и организатор Коста Георгиев

2 75 г. от смъртта на Димитър Иванов МИШАЙКОВ (1883-02.11.1945), Пазарджик – икономист, статистик, професор, стопански деятел, член на БАН, държавник
17 70 г. от рождението на Йордан Живков БИКОВ (17.11.1950), Пазарджик – щангист, световен и европейски шампион по вдигане на тежести, треньор, общественик
19 140 г. от рождението на Гурко Иванов МАРХОЛЕВ (19.11.1880-1939), Карлово – военен деец, генерал-майор, общественик, участник в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война, ранен в боевете при Дойран, председател на Д-вото на запасните офицери в Пазарджик, околийски председател на бойците от фронта в Пазарджишка околия и председател на кавалерите на ордена за храброст, участник в културния живот на Пазарджик*

13 120 г. от рождението и 75 г. от смъртта на Янко Христов ЯНЕВ (13.12.1900-13.02.1945), Пещера – поет, есеист, философ, професор, политик
17 75 г. от смъртта на Димитър Иванов ГАЧЕВ (1902-17.12.1945), Брацигово –музиковед, литературовед
24 70 г. от рождението на Васил ДЕЛЕВ (24.12.1950), Брацигово – художник
29 120 г. от рождението на Сашо (Александър) Николов НАСТЕВ (29.12.1900- 1971), Асеновград – писател, театрален режисьор, драматург, журналист, редактор на сп. „Южни зари”
- 105 г. от рождението на Яко Аврамов МОЛХОВ (29.12.1915-2001), Велинград – литературен и филмов критик, гл. ред. на сп. „Киноизкуство”

310 г. От изграждането на часовниковата кула в Пещера (1710)
275 г. От рождението на Христо ДИМИТРОВ Доспевски (ок.1745/1750-1819), живописец, основоположник и първомайстор на Самоковската художествена школа, баща на Захарий Зограф и Димитър Зограф
215 г. От рождението на хаджи Найден ЙОВАНОВИЧ (Йоанович) (ок. 1805-1859), Хаджилии (Юнаците), Пазарджишко – килиен учител, книгоиздател, пътуващ книжар, автор
- От рождението на Кесарий ПОПВАСИЛЕВ (Папа Василев) (ок. 1805-1862), Казанлък – учител в Панагюрище, Пазарджик и др., въвел взаимо-учителната метода в Пазарджик, общественик, автор на учебници и религиозна литература, църковен певец
210 г. От рождението на Стефан ЗАХАРИЕВ Секулов (ок. 1810-1871), Пазарджик – учител, книжовник, читалищен деец, участник в църковно-нац. движение, инициатор за създаването на читалище „Виделина” в града и на женското ученолюбиво дружество, дописник на вестниците „Турция”, „Время”, „Гайда”, „Македония”, сп. „Читалище”, преводач и автор, и 150 г. от отпечатването на книгата му „ГЕОГРАФИКО-ИСТОРИКО-СТАТИСТИЧЕСКО ОПИСАНИЕ НА ТАТАР ПАЗАРДЖИШКАТА КААЗА с една харта и таблица на различни стари памятници” (1870)
- От рождението на Георги Илиев БУСИЛИН (ок. 1820-1845), Батак – един от
създателите на „Славянобългарско ученолюбиво дружество” в Атина, събира
народни песни, една част от които публикува, а други издава в „Български буквар” (1844) - една от трите първи български учебни книги*
200 г. От рождението на БЕЙКО ВОЙВОДА (Бейко Николов Гащанов) (1820-1868),
Пазарджишко – хайдутин
180 г. От рождението на Георги БРЕГОВ (ок. 1840-1884), Пазарджик – търговец, кмет на Пазарджик, дарител за образованието и за създаването на първата болница в града
- От рождението на Никола Димитров РЪЖАНКОВ (1840-1875), с. Калугерово, Пазарджишко – часовникар, един от основателите на РК в Пазарджик, придружава Васил Левски в обиколките му из околните селища, включително и в последното му пътуване от Пазарджик до Троянския манастир
175 г. От създаването на първото КЛАСНО УЧИЛИЩЕ в Пазарджик от Никифор Попконстантинов (1845)
170 г. От изграждането на голямата СИНАГОГА (еврейска лавра) в Пазарджик и на метри от нея – малката синагога, дело на брациговския първомайстор Ставри Темелков (1850), обявени за архитектурно-строителни и художествени паметници от национално значение
170 г. От рождението на Панайот Вичев ВОЛОВ (Петър Ванков) (1850/1851-1876), Шумен - революционер, един от организаторите на Априлското въстание, главен апостол на ІV революционен окръг
165г.От рождението на Петко Ст. МАШЕВ (1855-1934), Пищигово – учител, читалищен деец, участник в Априлското въстание, редактор на пазарджишкия в. „Постоянство”
160 г. От изграждането на ЦЪРКВАТА „Свети Архангел” в Пазарджик (1860)
150 г. „ГЕОГРАФИКО-ИСТОРИКО-СТАТИСТИЧЕСКО ОПИСАНИЕ НА ТАТАР ПАЗАРДЖИШКАТА КААЗА с една харта и таблица на различни стари памятници” на Стефан Захариев (1870)
- От публикуването на „ЛЕТОПИСЕН РАЗКАЗ ЗА ПОМОХАМЕДАНЧВАНЕ НА ЧЕПИНСКИТЕ БЪЛГАРИ” на Методи Драгинов като част от книгата на Стефан Захариев „Географико-историко-статистическо описание на Татар Пазарджишката кааза” (1870)
- Първа ТЕАТРАЛНА постановка в Пазарджик – „Геновева”, поставена от читалище „Виделина” на сцената на Главното училище, първи декорации и рисунки на завесите и кулисите - Атанас Гюдженов, иконописец и актьор, инициатори – Петър Бонев, Кочо Честименски, Яков Матакиев, Константин Величков (1870)
- От основаването на ЖЕНСКО дружество „ПРОСВЕТА” в Пазарджик (1870)
- „НАЧАЛНА ГРАМАТИКА ЗА ИЗУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЙ ЯЗИК” на Сава Радулов (1870)
125 г.„ПИСМА ОТ РИМ” на Константин Величков (1895)
95 г. „ПРОЛЕТЕН ВЯТЪР” на Никола Фурнаджиев (1925)
85 г. „КЛЮКАТА”, хумористични разкази от Райко Алексиев (1935)
80 г.„НА ОТКРИТО” на Асен Калоянов (1940)

 

Литература

ЛИТЕРАТУРА ЗА ПАЗАРДЖИК

 

Антология Пазарджик. В. Търново, Абагар.
Арнаудов, Александър Петров. Катедралната църква „Успение Богородично" в град Пазарджик. Историографски преглед / Александър Петров Арнаудов; Сн. Любомир Петров.
Арнаудов, Александър. Миналото и културното наследство на Пазарджик / Александър Арнаудов.
Арнаудов, Петко. 500 години Пазарджик 1485 - 1985. 70 години есперанто в Пазарджик 1919-1980.
Балабанов, Георги. Кметовете и кметството на Пазарджик 1878 - 2005. Кратък летописен очерк / Георги М. Балабанов.
Балкански, Тодор Георгиев. Пазарджик и Пазарджишко в светлината на езиковата археология Имена основаване, основатели / Тодор Балкански.
Батаклиев, Иван. Град Татар-Пазарджик. Историко-географски преглед / Иван Батаклиев.
Батаклиев, Иван. История на църквата „Успение пресвета Богородица" в гр. Т.-Пазарджик / Иван Батаклиев.
Батаклиев, Иван. Пазарджик и Пазарджишко. Историко-географски преглед / Иван Батаклиев.
Батаклиев, Иван и др. Пазарджик. Пътеводител / Иван Батаклиев и др.
Бойков, Григор. Татар Пазарджик. От основаването на града до края на XVII век. Изследвания и документи / Григор Бойков; Науч. ред. Иван Първев.
Видни личности от Пазарджишкия край. Пазарджик.
Гиздова, Недялка и др. Музеи и паметници на културата в Пазарджишки окръг / Състав. Недялка Гиздова, Владо Фучалов, Еньо Стоянов.
Деянова, Гергина. Драматично-куклен театър „Константин Величков", Пазарджик. 1969 - 2009.
Друмев, Димитър. Дърворезбата на катедралната църква в Пазарджик / Димитър Друмев.
Жлегов, Димитър. Освобождението на Пазарджишки окръг от османско иго 1877 - 1878 / Димитър Жлегов.
Жлегов, Димитър. Просветното дело в Пазарджишкия край през Възраждането / Димитър Жлегов.
Жлегов, Димитър Петров. Родови корени. Демография на гр. Пазарджик през XIX век / Димитър Жлегов.
Захариев, Стефан. Географико-историко-статистическо описание на Тагар-Пазарджишката кааза / Стефан Захариев; Науч. комент. и ред. Ив. Батаклиев, Ал. Арнаудов. 2 юбил. фототип. изд. с коментар.
Зоински, Илия. Пазарджишки окръг. Пътеводител / Илия Зоински.
Кайкиев, Петко Генчев и др. Периодичният печат в Пазарджик. Историко-библиографско изследване. Ч. 1-2 / Петко Кайкиев. Мария Кайкисва.
Кантарев, Константин. Пролетта на един град / Константин Кантарев. Пловдив, Хр. Г. Данов
Лачева, Атанаска. Литературни дейци от Пазарджишкия край. Справочник / Атанаска Лачена ; Ред. Мариана Керезова.
Маринов, Марин. Куклен театър в Пазарджик. Алманах - летопис 1951 - 2009 / Марин Маринов.
Министри и законодатели от Пазарджик 1879 - 1947. Науч. конференция с науч. ръководител акад. Георги Марков [5 юни 2009 г., гр. Пазарджик] / Състав. Румяна Кацарова;
Михайлов, Пело. От кога Татар Пазарджик носи името Пазарджик [Съобщение, изнесено на] Научна кон-ференция „100 години от рождението на проф. Константин Попов-. 29-30 ноем. 2007, гр. София / Пело Михайлов.
Мумджиев, Тодор Иванов. Принос към историята на черквата „Успение Преснета Богородица" в гр. Пазарджик по случаи 100-годишнината й / Тодор Иванов Мумджиев
Ненов, Йордан. За възраждането на българщината в Т -Пазарщжмк / Йордан Ненов.
Орачев, Атанас и др. Пазарджик. Девет хилядолетия цивилизация, Атанас Орачев, Антоний Ханджийски.
Пазарджик на границата между две хилядолетия. Формулата на успеха. Община Пазарджик
Пазарджик - бъдещето е във ваши ръце. Община Пазарджик
Риндова, Бистра Филипова. Страници от миналото на Пазарджик. Ч. 1-2/ Бистра Риндова.
Риндова, Бистра Филипова. Пазарджишки родови хроники. Ч. 1-2 Бистра Риндова.
Славов, Тодор. Освобождението на Татар Пазарджик и околията му от турците 1877 - 1878 год, / Тодор Славов.
Т. Пазарджик, Запасно подофицерско дружество Марица 1924 г.
Спиров, Мире. История на електрификацията на Пазарджик и областта / Мире Спиров.
Сто години народно читалище „Виделина", Пазарджик / 1862- 1962. Юбилеен сборник.
150 години новобългарско светско училище в Пазарджик. [Сборник материали от Научно практическа конференция, 12 май 1995, гр. Пазарджик]
Съзаклятието Пазарджишки театър: 40 години Държавен драматичен театър „Константин Величков", 1969 - 2009 / Пенка Калинкова и др.
Учители - възрожденци в Пазарджишкия край. Материали от Научнопрактическа конференция, 6 ян. 1984 г., гр. Пазарджик.
Юртов, Г. Едно културно дело, което ще съсипе един град. Опропастяването на град Т.-Пазарджик / Г. Юртов.

Отдел „Краезнание"
Регионална библиотека „Н. Фурнаджиев" - Пазарджик

В момента има 13  гости и няма потребители и в сайта

Брой прегледи на статиите
15292