Календар 2022

местни бележити личности и събития

Създаден от 

topl n


Отдел „СБИО и Краезнание”

 

1 145 г. от рождението и 80 г. от смъртта на Иван Георгиев КЛИНЧАРОВ (01.01.1877-21.11.1942), Пазарджик – учител, адвокат, основател и председател на дружество „Просветна дружба” в града, един от създателите на читалище „Св. Константин” (дн. „Христо Ботев”), литературен историк, преводач, публицист, общественик, основател на читалище „Будилник” в Ракитово
- 135 г. от рождението на Георги Петков МАШЕВ (01.01.1887-1946), Пазарджик – живописец, карикатурист и портретист, военен художник по
време на Първата световна война
2 95 г. от рождението на Иван Димитров ДРАЕВ (02.01.1927), Велинград – историк, ст. н. с. и зам.-директор на Националния исторически музей- София, преподавател в Историческия факултет на СУ
7 95 г. от началото на музикалната драматургия в Пазарджик - ПЪРВО ОПЕРНО ИЗПЪЛНЕНИЕ С МЕСТНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ – ІV-то действие от операта „Македонска кървава сватба” („Цвета”), изнесено от Музикално дружество „Маестро Г. Атанасов” с костюми и мизансцен (07.01.1927)
14 144 г. от ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ПАЗАРДЖИК
- 95 г. от рождението на Богдана Михайлова ВЛАЙКОВА (14.01.1927), Пазарджик – художник
16 30 г. от смъртта на Димитър КАЗАКОВ-НЕРОН (22.04.1933-16.01.1992), Царски извор, Великотърновско – художник, график, живописец, в годините 1965-1972 живее и работи в Пазарджик
18 120 г. от рождението на Димитър Иванов ГАЧЕВ (18.01.1902-1945), Брацигово – естет, музиковед, музикален критик, критик на изкуството, изкуствовед, литератор
25 70 г. от рождението на Александра Георгиева КИСОВСКА (25.01.1952),
Пазарджик – художник
- 30 г. от смъртта на Стоян Петров КЕНДЕРОВ (07.05.1908-25.01.1992), Пазарджик - юрист, общественик, културен деец
27 140 г. от рождението и 45 г. от смъртта на Иван Иванов ГУРИНОВ (27.01.1882-м.май 1977), Панагюрище – художник, преподавател, военен художник по време на Балканската война, дарител
30 140 г. от рождението на Теодор Василев ТРАЯНОВ (30.01.1882-1945), Пазарджик – поет, един от редакторите на сп. „Хиперион”, драматург на Народната опера

3 100 г. от рождението на Недялка Василева ГИЗДОВА (03.02.1922-2013),
Пазарджик - археолог, краевед, първи директор на Исторически музей
Пазарджик
6 100 г. от рождението на Катя Атанасова ГЕОРГИЕВА (06.02.1922), с. Овчеполци – поетеса
9 65 г. от смъртта на Павел Димитров ДЕЛИРАДЕВ (1879-09.02.1957), Панагюрище – учен, общественик, публицист, деец на македоно-одринското революционно движение, секретар на четата на Яне Сандански, участник в Първата световна война, организатор на туризма, алпинизма и пещерното дело в България след войните, ред. на в. „Стрелочник”, „Железничарска борба”, „Железничарско съзнание”, „Одрински глас”, „Единство” и др., с научни приноси в географията, геологията, историята, етнографията, медицината, биологията и др., автор на научни, научно-популярни книги и статии
10 145 г. от смъртта на Тодор БАНЧЕВ (1814-10.02.1877), Батак – хайдушки войвода, участник в Априлското въстание
12 75 г. от смъртта на Димитър Василев ХРИСТОДОРОВ (1884-12.02.1947), Пазарджик – белетрист, драматург, журналист, ред. на вестниците „Въздържание”, „Рила” и сп. „Росица”, сътрудник на сп. „Факел”, „Обществена обнова”, „Обществена мисъл”, на в. „Развигор”, „Пряпорец” и др.
13 80 г. от рождението на Милен Костадинов КУМАНОВ (13.02.1942), с. Пищигово, Пазарджишко – историк, ст. н. сътрудник в Института за история при БАН
14 95 г. от рождението на Стоянка ХРИСТОВИЧ (14.02.1927-неуточн.), Септември – учител, писател, член на Съюза на независимите български писатели
15 85 от рождението на Христина Ангелова ВУЧЕВА (15.02.1937-2020), Пазарджик – професор, икономист, заместник министър-председател и министър на финансите на България в служебното правителство на Ренета Инджова (1994-1995), първата жена министър на финансите в България
20 150 г. от поставянето на „НЕВЯНКА И СВЕТОСЛАВ” (творбата е в ръкопис, публикувана – 1874 г.) от Константин Величков, и преведената от него пиеса на Молиер „ГЕОРГИ ПРОТИВ ГОСПОДАРЯ СИ” (оригинално „Жорж Данден”) в театър „Османие” от Цариградското читалище (20.02.1872)
22 105 г. от рождението на Ангел Йотов ПОПОВ (22.02.1917-1973), Пазарджик – художник
м. февруари - 90 г. от рождението на Атанас Иванов ЦАНКОВ (29.02.1932-2010) (29 февр. при високосна г.), Пазарджик – поет, писател, филолог, преподавател, поет, писател, автор на текстове за детски песни и на сценарии за детски училищни и радио пиеси, редактор на детско-юношеските издания „Другарче”, „Йо-хо-хо”, „Палячо”

3 35 г. от смъртта на Мана Стоянова ПАРПУЛОВА (1925-03.03.1987), Панагюрище – художник график, живописец
5 135 г. от смъртта на лейди Емили-Ан СТРАНГФОРД (1826-05.03.1887), английска мисионерка, създала фондация за набиране средства в помощ на пострадалите българи, свързана тясно с борбите на населението от нашия край за свобода и национална независимост
- 85 г. от смъртта на Георги Лазаров ШАРАНКОВ (1909-05.03.1937), Пазарджик – шлагерен певец, утвърждава шлагерната песен на голяма сцена
14 85 г. от рождението на Надка Иванова КАРАДЖОВА (14.03.1937-2011), с. Три водици, Пловдивско - народна певица, изпълнител на песенен фолклор от Пазарджишкия край
15 95 г. от рождението на Яков Николов КОЦЕВ (15.03.1927-2005), Белово –
художник
16 100 г. от рождението на Вела ПЕЕВА (Величка Пеева Пеева) (16.03.1922-1944), Велинград – деец на Работническия младежки съюз и БРП, участник в партизанското движение в България
17 70 г. от рождението на Сергей Георгиев ВАЧЕВ (17.03.1952), Калугерово – историк, общественик
20 120 г. от смъртта на Георги Николов КОНСУЛОВ (1840-20.03.1902), Пазарджик – търговец, открил книжарница в града, читалищен деец, пръв председател на пловдивското читалище (1869), участник в национално-освободителното движение, един от най-близките сътрудници на Левски, председател на РК в Пазарджик, председател на читалище „Виделина”, слага началото на театъра в Пазарджик, участник в управлението на Източна Румелия, депутат
21 125 г. от рождението и 50 г. от смъртта на София ВЕЛИЧКОВА-БОБЧЕВСКА (21.03.1897-18.12.1972), Пазарджик – дъщеря на Константин Величков, прима-балерина в Софийската опера
23 160 г. от смъртта на КЕСАРИЙ ПОПВАСИЛЕВ (ок.1805-23.03/10.04.1862), Казанлък – просветен и църковен деец с принос към историята на учебното дело, учител в Пазарджик и Панагюрище, въвел взаимо-учителната метода в Пазарджик, автор на студии и статии с църковно-религиозно съдържание, на учебници и учебни помагала
- 45 г. от смъртта на Стоян ВАСИЛЕВ Генов (1904-23.03.1977), Пазарджик – художник-живописец и преподавател, един от инициаторите за създаване на самостоятелна художествена сбирка към съществуващия Народен музей в Пазарджик, на който дарява и собствени творби
25 85 г. от смъртта и 160 г. от рождението на Иван Георгиев ИГНАТОВ (1862-25.03.1937), Пазарджик, като пътуващ книгопродавец разнася из страната първите печатни книги след Освобождението, печатар, издател, основал през 1890 г. първото книгоиздателство в София

1 100 г. от излизането на „ХИПЕРИОН. Месечно списание за литература и изкуство”, ред. Теодор Траянов, Иван Радославов, Людмил Стоянов – орган на писателите символисти и модернисти (01.04.1922-1931)*
6 145 г. от излизането на в. „СЕКИДНЕВНИЙ НОВИНАР” - родоначалник на българския всекидневен печат с редактор на Павел Бобеков (06.04.1877, Букурещ)
- 35 г. от смъртта на Борис ДЕЛЧЕВ Стойчев (1910-06.04.1987), Пазарджик -
литературен критик, юрист, ред. на в. „Литературен фронт”, гл. ред. в изд. „Български писател”, общественик
7 100 г. от смъртта на Атанас Петров ШОПОВ (1855-07.04.1922), Панагюрище – книжовник, етнограф, публицист, мемоарист, редактор, преводач, юрист, секретар на Българската екзархия в Цариград, пръв генерален консул в Солун, действителен член на БКД (БАН)
12 90 г. от рождението на Делчо СТЕФАНОВ (12.04.1932), Панагюрище – писател, поет, член на Съюза на независимите български писатели
13 125 г. от рождението на Георги Петров КЕНДЕРОВ (13.04.1897-24.03.1970), Пазарджик – адвокат, общественик и държавник, кмет на Пазарджик (1934-1938)
15 45 г. от смъртта на Георги ГЕРАСИМОВ Петков (1905-15.04.1977), Пазарджик – график, живописец, дългогодишен преподавател в София, завещава на родния град цялото си имущество и художествено наследство, апартамента в София предоставя за квартира на талантливи ученици и студенти
16 160 г. от рождението на Никола ЙОНКОВ-ВЛАДИКИН (16.04.1862-1918), Голямо Белово – адвокат, журналист, книжовник, редактор на вестниците: „Народен приятел”, „Драгоман”, „Нов отзив”, на списанията: „Съкровище” „Дума”, „Разум”, автор на книги, народен представител
23 145 г. от рождението на Мария Щерева ХЛЕБАРОВА (23.04.1877-1954), Пазарджик – драматична актриса в „Сълза и смях”, в Народен театър - София и в ДТ-Русе
24 90 г. от рождението и 20 г. от смъртта на Цветан Николов РАДУЛОВ (24.04.1932-28.05.2002), Пазарджик – художник, основател, уредник и директор на ХГ „Станислав Доспевски”, един от инициаторите на Дружеството на художниците в града
- 100 г. от рождението и 10 г. от смъртта на Константин Василев ГЕНЧЕВ (24.04.1922-27.06.2012), Пазарджик – журналист, краевед, музеен уредник и общественик

4 105 г. от рождението на Веселин Димитров ХАДЖИНИКОЛОВ (04.05.1917-2003), Пазарджик - историк, етнограф, академик, директор на Етнографския институт с музей при БАН, преподавател, гл. ред. на сп. „Исторически преглед“, „Родознание“ и „Българска етнография“
6 140 г. от рождението на МАЕСТРО Георги АТАНАСОВ (Г. А. Георгиев) (06.05.1882-1931), Пловдив - композитор, първият български симфоничен диригент, основоположник на оперния жанр в българската музика
8 75 г. от смъртта на Борис Андреев КЪРДЖИЕВ (1921-08.05.1947), Пазарджик – поет, читалищен деец, общественик, един от ред. на сп. „Искра”, един от основателите на литературния кръжок „Алеко Константинов” към читалище „Виделина” в града
11 125 г. от убийството на ЩАСТЛИВЕЦА – Алеко КОНСТАНТИНОВ (А. Иваницов К.) (1863-11.05.1897) край с. Радилово – писател, публицист, общественик, основател на организираното туристическо движение в България
- Ден на СВЕТИТЕ равноапостоли КИРИЛ и МЕТОДИЙ – 171 г. от първото им честване като общ църковен празник по инициатива на Найден Геров (Пловдив, 1851 г.) и 163 г. от първото честване на светите братя в Пазарджик (1859)
20 75 г. от рождението на Стоянка Тодорова КЕНДЕРОВА (20.05.1947), Велинград – учен-ориенталист, преподавател, професор, близо 40 г. работи в Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, член на Съюза на европейските арабисти и ислямоведи и на Европейската асоциация на библиотеките, в които се съхранява източен фонд МЕЛКОМ
21 Св. равноапостоли КОНСТАНТИН и ЕЛЕНА – празник на ПАЗАРДЖИК
м. май - 60 г. от създаването на АНСАМБЪЛ ЗА НАРОДНИ ПЕСНИ И ТАНЦИ
„ПАЗАРДЖИК” (АНПТ) (май 1962)

8 95 г. от рождението на Асен Борисов КАЛИНКОВ (08.06.1927-2005), Голямо Белово – историк, професор, преподавател в СУ, ВИИ
9 150 г. от рождението на Илия Петров МАТАКИЕВ (09.06.1872-1946), Пазарджик – главен градски лекар, началник на здравната служба в Пазарджик, спасил града от холера, инициатор за откриването на втора градска лечебница, на първия родилен дом, на първата общинска аптека и старчески дом, участник в Балканската и Междусъюзническата война като дружинен лекар на 27 пехотен Чепински полк, в Първата световна война, читалищен деец, общественик
25 100 г. от излизането на „ЕПОХА. Ежедневен вестник”, неофициален орган на БРСДП с ред. Григор Чешмеджиев (София, 25 юни 1922-1925)
27 195 г. от смъртта на епископ ДИОНИСИЙ АГАТОНИКИЙСКИ (светско Димитър) (неизв. ок.1730-27.06.1827), с. Меликадъново (дн. Драгор) – висш духовник - архиепископ в Пазарджик, въвежда смесено богослужение на гръцки и български език, издейства възстановяването на разрушената църква „Света Богородица”, изгражда със собствени средства две стаи в двора на църквата, в които открива първото обществено килийно училище в града, известно под името „Владиковото школо” (1823)
29 105 г. от смъртта на Стефан Николов КОНСУЛОВ (1850-29.06.1917), Пазарджик – търговец, поборник, обществен деец, кмет на Пазарджик (1894-1899, 1902-1903)

2 110 г. от рождението на Любен Боянов БОЯНОВ (02.07.1912-1961), с. Црънча, Пазарджишко – обществен и политически деец, юрист, пом.-кмет на Пазарджик, депутат, убит в концлагера „Слънчев бряг” край Ловеч
8 130 г. от рождението на Костадин Тодоров МУМДЖИЕВ (08.07.1892-1946), Пазарджик – архитект, доброволец в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война, проектирал Градския народен съвет в Пазарджик, Съдебната палата, сградата на Популярна банка, Окръжна болница, Стопанското училище, къщата на д-р Владимир Мумджиев, паметника на Алеко Константинов в парк „Острова”, много сгради в София
10 65 г. от рождението на Соня ХАЙ (10.07.1957), Пловдив – писател, поет, педагог, живее и твори в Пазарджик
11 80 г. от смъртта на Борис Иванов ПОЖАРОВ (1866-11.07.1942), Пазарджик – драматичен актьор и режисьор, един от създателите на професионалния театър в България, артист в Народния театър в София, един от ръководителите на Драматичен театър - Пазарджик
18 45 г. от смъртта на Георги Делчев БРАДИСТИЛОВ (1904-18.07.1977), Панагюрище – учен математик, професор д-р на физико-математическите науки
24 155 г. от рождението на Лука ИВАНОВ Поплуков (24.07.1867-1906), Панагюрище – участник в македонското освободително движение, подвойвода в Илинденско-Преображенското въстание в четата на Гьорче Петров, по-късно войвода на чета
29 105 г. от смъртта на РАЙНА КНЯГИНЯ (Р. Попгеоргиева Футекова) (1856-29.07.1917), Панагюрище – учителка, активен участник в подготовката на Априлското въстание и при отбраната на града, извезала знамето на Четвърти революционен окръг, знаменоска на четата на Георги Бенковски, една от основателките и председател на местното девическо дружество „Китка”, акушерка

7 100 г. от смъртта на Стоян Пеев ДРИНОВ (1883-07.08.1922), Панагюрище-
учител, детски поет, писател, ред. на в. „Люлка”, преводач
11 140 г. от рождението на Кимон ГЕОРГИЕВ Стоянов (11.08.1882-1969), Пазарджик – военен, командир на рота и дружина в Балканските войни и Първата световна война, основател на Военния съюз, генерал-майор, политик, държавник, народен представител, на два пъти министър-председател на България
16 130 г. от рождението на Владимир Михайлов МИШАЙКОВ (16.08.1892-1971), Пазарджик – юрист, карикатурист, сътрудник на вестниците „Червен смях”, „Жупел”, „Стършел” и др.
21 30 г. от смъртта на Константин Николов КАНТАРЕВ (1903-21.08.1992), Пазарджик – лекар, автор на трудове в областта на медицината, лит.-критически статии, автор на книгата „Пролетта на един град“, участва в издаването на в. „Обществена медицина” в Пазарджик, читалищен деец, общественик
23 105 г. от рождението и 10 г. от смъртта на маестро Николай ФИЛИПОВ (23.08.1917-17.04.2012), актьор, сценарист, постановчик, драматург, директор на театъра в Пазарджик, слага началото на кукления театър в града
- 100 г. от рождението на Иван Илиев ДЖУРЕНОВ (23.08.1922), Пазарджик – писател, фолклорист, автор на разкази, повести, пиеси, юрист
25 140 г. от рождението на Иван Петров КРАСНОВСКИ (25.08.1882-1941), Пазарджик – юрист, политик, държавен деец, офицер в Балканските войни и Първата световна война, член на Върховния касационен съд, председател на Върховната сметна палата, министър на вътрешните работи и народното здраве във второто правителство на Г. Кьосеиванов
31 85 г. от рождението на Крум Димитров ДАМЯНОВ (31.08.1937), Ракитово – скулптор, преподавател, професор в Националната художествена академия
м. август - 155 г. от рождението и 65 г. от смъртта на Велчо Тодоров ВЕЛЧЕВ (авг.1867-07.11.1957), Пазарджик – журналист, публицист, общественик, депутат, редактор на първото местно сп. „Лъча” (1 ноем. 1891), съредактор на в. „Прогрес” (14 ноем. 1892), ред. на в. „Исток” заедно с Ив. Вазов и К. Величков; на сп. „Летописи” (15.11.1890), на „Софийски ведомости”, „Ден”, „Дума” и др.

1 130 г. от рождението на Йордан КАРАНОВ (01.09.1892-1975), Белово – оперен певец (баритон) вокален педагог, музиковед, актьор, пом.-режисьор в Софийската народна опера, завеждащ музикалния отдел на Радио София, директор на Радио Варна (1944-1950), директор на Концертна дирекция, преподавател в Музикалното училище „Добри Христов” - Варна, автор на книги за историята на музикалната култура в България и във Варна
8 80 г. от рождението на Яко БОЙЧЕВ Яков (08.09.1942), Стрелча – писател, педагог, краевед, редактор на в. „Оборище”
10 140 г. от рождението на Михаил ЛЕТОВ (М. Георгиев Парасков) (10.09.1882-1915), Пещера – поет лирик, загинал на фронта по време на Първата световна война
11 100 г. от рождението на Димитър МЕТОДИЕВ Христов (11.09.1922-1995), Голямо Белово - поет, редактор на сп. „Наша Родина”, „Септември” и в. „Работническо дело”
13 170 г. от рождението на Яков Димитров МАТАКИЕВ (13.09.1852-1921), Пазарджик – възрожденски учител, политически и обществен деец, председател на РК в града (1876 г.), читалищен деец, председател на Татар-Пазарджишкия окръжен съд след Освобождението, кмет на Пазарджик, народен представител
23 80 г. от основаването в София по почин на Васил Павурджиев, Атанас Душков, Вичо Иванов, Сашо Настев, Любомир Дойчев, Георги Хрусанов, Асен Калоянов и др. „СЪЮЗ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ПИСАТЕЛИ” (23.09.1932)
25 95 г. от рождението на Александър Антонов ПОПОВ (25.09.1927-06.09.2021), Пазарджик – лекар, обществен деец, писател
м. септември - 120 г. от създаването на първия граждански МАНДОЛИНЕН
ОРКЕСТЪР в Пазарджик с диригент Никола Абаджиев (края на м. септ. – нач. на м. окт. 1902)

6 70 г. от рождението на Димитър Костадинов МАЛАМСКИ (06.10.1952), Пазарджик – скулптор
7 45 г. от смъртта на Владимир Янков ФУЧАЛОВ (1900-07.10.1977), Пазарджик – учител, музеен и читалищен деец, един от създателите на Държавния архив в града, краевед, библиотекар в читалище „Виделина”
14 170 г. от рождението и 145 г. от смъртта на Павел Станьов БОБЕКОВ (14.10.1852-29.10.1877), Панагюрище – учител, публицист, читалищен деец, участник в Априлското въстание, оглавил Привременното правителство на ІV революционен окръг, редактор на първия български всекидневник „Секидневний новинар“ в Букурещ
18 85 г. от рождението на Людмил Иванов СТАЙКОВ (18.10.1937), Пещера - театрален и кинорежисьор, артист, академик
19 125 г. от рождението на Владо ЧЕРНОЗЕМСКИ (Величко Димитров Керин) (19.10.1897-1934), Каменица (Велинград) – революционер, активист на ВМРО, извършил атентата срещу югославския крал Александър Караджорджевич в Марсилия
20 130 г. от рождението на Никола Костадинов ЙОТОВ (20.10.1892-1961), Пазарджик – юрист, обществен и държавен деец, народен представител, министър на обществените сгради, пътищата и благоустройството в правителството на А. Тошев, министър на правосъдието в третия кабинет на Г. Кьосеиванов, изпратен в лагера Богданов дол, по време на събитията в Унгария е въдворен в Белене
- 110 г. от смъртта на Хаджи Георги поп ТИЛЕВ (1843-23.08.1912), Перущица – свещеник, архиерейски наместник в Пазарджик, учител, обществен деец, участник в подготовката на Априлското въстание и Съединението, представител на Областното събрание на Източна Румелия
24 175 г. от рождението на Атанас Димитров ГЮДЖЕНОВ (24.10.1847-1936),
Пазарджик – иконописец, стенописец, декоратор, първият сценограф в Стара Загора, заедно със Стефан Андонов изписват стенописите в пловдивските храмове: „Св. Ив. Рилски”, „Св. Константин и Елена”, в купола на двора в черквата „Св. Марина”, черквата „Св. Неделя” и стенописите в църквата „Св. Константин и Елена” в Пазарджик (1874) и др., изработва завесата, декори и костюми на възрожденския театър в Пазарджик (1883)
25 170 г. от рождението на Данаил Стоянов (Стефанов) ЮРУКОВ (25.10.1852 -1926), Брацигово – учител, участник в подготовката на Априлското въстание, първи кмет на Брацигово след Освобождението, член на Пазарджишкия съдебен съвет, депутат в Областното събрание на Източна Румелия, деец на Съединистката партия, участник в състава на Временното правителство след Съединението, народен представител, автор на спомени
26 175 г. от откриването на ВЗАИМНО УЧИЛИЩЕ в махала Канлъкавак, Пазарджик с учител Георги Райков (26.10.1847)
27 100 г. от рождението на Петър Петров НЕЖИН (27.10.1922-2006), Русе, живял, работил и творил в Пазарджик – поет, писател, педагог
- 60 г. от рождението на Атанас Николов АТАНАСОВ (27.10.1952), Пазарджик – композитор, пианист, чембалист, педагог
м. октомври – 205 г. от рождението и 135 г. от смъртта на Сава Илиев РАДУЛОВ (окт.1817-06.01.1887), Панагюрище – възрожденски учител, създал в Панагюрище едно от първите класни училища в страната, един от създателите и пръв директор на българската гимназия в Болград, автор, преводач и издател на учебна литература, завещал спестяванията си за учебното дело в Панагюрище, един от основателите и почетен член на Българското книжовно дружество (сега БАН)

2 105 г. от смъртта на Теофана ВЕЛИЧКОВА Петкова (1856-02.11.1917), Пазарджик – сестра на Константин Величков, учителка, ушива знамето на пазарджишките революционери (1876)
3 115 г. от смъртта на Константин ВЕЛИЧКОВ Петков (1855-03.11.1907), Пазарджик - писател, критик, преводач, живописец, политически, държавен и културно-обществен деец
5 95 г. от рождението на Златка Иванова ДЪБОВА (05.11.1927-1997), Пазарджик – художник график, илюстратор, сценограф
8 90 г. от смъртта на Георги Стоилов ШОПОВ (1880-08.11.1932), Панагюрище – пътуващ книжар, издател, толстоист, издава сп.”Лев Н. Толстой”, организира свое издателство „Живот”, което развива широка дейност след Балканската война
14 130 г. от излизането на „ПРОГРЕСС. Еженеделен обществен вестник” с ред.-изд.: Богдан Величков, Велчо Т. Велчев и Рачо П. Косев (14.11.1892-1897)
30 125 г. от смъртта на Богдан ВЕЛИЧКОВ Петков (1864-30.11.1897), Пазарджик – учител, първият професионален журналист в града, редактор, заедно с В. Т. Велчев и Г. Стефанов създава „Лъча” – първото пазарджишко „научно, литературно и обществено списание (1891-1892), ред. на в. „Прогрес” (1892-1894)

6 120 г. от рождението на Стоян Стоев ДЖУДЖЕВ (06/19.12.1902-1998), Пазарджик – музиковед, музикален фолклорист, професор в Българска държавна консерватория, автор на научни публикации и учебни помагала, есперантист, носител на Хердерова награда
13 95 г. от рождението на Иван Христов ДИМОВ (13.12.1927-2009), композитор, диригент, музикален ръководител на самодейната оперета в Пазарджик – музикална школа „Васил Коларов” (1953-1954)
14 90 г. от смъртта на Мария СУТИЧ (ШУТИЧ) (25.05.1859-14.12.1932), Пазарджик – единствената жена в състава на Хвърковатата конна чета на Георги Бенковски по време на Априлското въстание
16 120 г. от рождението на Крум Делчев ВЕЛКОВ (16.12.1902-1960), Перник - писател, след 1944 г. живее и работи в гара Белово – кмет, местен и околийски депутат
- 75 г. от смъртта на Борис Станиславов ДОСПЕВСКИ (21.05.1861-16.12.1947), Пазарджик – син на Станислав Доспевски, земеделец, обществен деец, дарител
24 90 г. от излизането на седмичния хумористичен вестник „ЩУРЕЦ. Седмичен вестник. Ред. Фра Дяволо (Райко Алексиев)”, сътрудници Илия Бешков, Елин Пелин, Ангел Каралийчев, Атанас Душков и др. (София, 24.12.1932-1944)
25 105 г. от рождението на Илия Стоянов МИНЕВ (25.12.1917-2000), Септември – патриот, дисидент, легионер, основател и първи председател на „Независимо дружество за защита правата на човека”, репресиран, лежал 33 години в затвори и концлагери, считан за политическия затворник с най-много години зад решетки в света

440 г. „ПАНАГЮРСКИ СБОРНИК”, съставен от Петър Граматик (1582)
365 г. Летописен разказ „ПОТУРЧВАНЕ НА ЦЕПИНО” на поп Методи Драгинов от с. Корова, Чепинско (1657)
205 г. От рождението 145 г. от смъртта на ДАМАСКИН РИЛЕЦ, митрополит Велешки (светско име Димитър Иванов Дипчев) (1817-1877), Панагюрище - Велешко-струмишки митрополит, учител, автор, преводач, член на Св. Синод при Българската екзархия в Цариград, с принос в борбата за независима българска църква в Македония и в укрепването на младата българска екзархия
- От рождението БЕЙКО ВОЙВОДА (Б. Николов Гащанов) (1817-1863), Калугерово – хайдутин, оказал безкористна помощ (с крупни суми) на селските училища, които масово се създават за просвета и обучение на българско четмо и писмо – на първото училище в Калугерово, селската църква „Рождение на Пресвета Богородица”, Калугеровският манастир „Св. Николай”
190 г. От рождението на ЕВСТАТИЙ ПЕЛАГОНИЙСКИ (Зографски) (светско Георги Димитракиев) (ок.1832-1888), с.Голямо Белово - Пелагонийски митрополит, управлява Нишавската епархия, организира и възглавява народното движение срещу политиката на сръбските окупационни власти, участва в Учредителното събрание след Освобождението
- От рождението на Драган Василев МАНЧОВ (1832-1908), Батак - учител, построил със свои средства училището „Кирил и Методий” в Батак, един от първите разпространители на педагогическите идеи на големия руски педагог Ушински, заедно с Христо Г. Данов е най-големият книгоиздател (издал ок. 600 книги без периодичните издания) и книгоразпространител през Възраждането, открил собствена книжарница в Пловдив (1862), автор на учебници („Бащин език” - първата книга за нагледно гласно преподаване, претърпяла 40 издания), издал първата българска енциклопедия „Енциклопедичен речник” на Лука Касъров, ред. на в. „Стара планина” (Букурещ, 1875/1876)
- От рождението и 105 г. от смъртта на Михаил Цветанов РАДУЛОВ (1832-1917), Голямо Белово – възрожденски просветен и революционен деец - свещеник, председател на читалището, член на РК в селото, участник в подготовката на Априлското въстание, оставил фонд за учебници на училището в Белово
185 г. От рождението на Петър БОНЕВ Тошев (1837-1876), Перущица – участник в Първата българска легия, учител в Т.-Пазарджик, председател на Революционния комитет в Перущица, ръководил защитата й по време на Априлското въстание, един от основателите на РК в Т.-Пазарджик
- От рождението и 130 г. от смъртта на Мариола ДОСПЕВСКА (1837-1887), Пазарджик – съпруга на Станислав Доспевски, общественичка, председател на първото женско дружество в града (1870)*
- От построяването (обновена за пети път) на катедралната църквата „УСПЕНИЕ НА СВЕТА БОГОРОДИЦА” в Пазарджик, гл. архитект и строител - майстор Никола Томчев Устабашийски от Брацигово (1837)
- От рождението на Георги Тодоров ТЕОХАРОВ (ок.1837-неизв.), Пещера – учител, юрист, участник в канцеларията на княз Черкаски по време на Руско-турската война, държавник, записал и публикувал български народни песни в сп. „Български книжици”
175 г. „МЕСЕЦОСЛОВ за 1848“, Хаджи Найден Йованович (1847)
170 г. От рождението на Георги Димитров МАВРОВ (1852-07.10.1921), Солун – доброволец в четата на Ильо войвода. След Освобождението се установява в Пазарджик, член на Тайния революционен комитет и активен участник в подготовката и провеждането на Съединението (1878)
- От рождението на Хинек МАЙЕР (1852-1930), юрист, обществен деец. Роден в Прага, през 1880 г. идва в Пазарджик и съдейства за изграждане на съдебното дело в Източна Румелия, ръководи процеса срещу убийците на Алеко Константинов
- „КАЛЕНДАР на лето 1852”, „НАСТАВНИК И УЧЕНИК”, „ПРАВИЛА за сохранение на здравето”, Хаджи Найден Йованович (Белград, 1852)
160 г. От основаването на читалище „ВИДЕЛИНА” в Пазарджик от Стефан Захариев, Станислав Доспевски и Кара Никола Ангелов, а негов кръстник е художникът Станислав Доспевски (лятото на 1862)
- От построяването на черквата „Св. СОТИР” (дн. „Св. ПРЕОБРАЖЕНИЕ”) в кв. „Вароша” на Татар-Пазарджик от гръцкото население (1862)
- От рождението и 85 г. от смъртта на Иван Георгиев ИГНАТОВ (1862-25.03.1937), Пазарджик – книжар, печатар, издател, пътуващ книгопродавец, предлагал из страната първите печатни книги след Освобождението, основал първото книгоиздателство в София (1890), открил печатница в Пловдив (1893), издавал освен учебна литература и произведения на класиците
- „КРАТКА ГЕОГРАФИЯ ЗА МАЛКИ ДЕЦА. Издава Д. В. Манчев” (Виена), „УЧЕБНИК, който съдържява: граматика, география, всеобща история, аритметика, геометрия и физика, за употребление у първоначялни училища” (Пловдив), „КАЛЕНДАР за година 1862” (Белград), „ГРЪЦКО-БЛЪГАРСКИЙ РАЗГОВОРНИК. Нарядил и издал Димитрий Василев”, Драган Манчов (Земун, 1862)
155 г. От изписването на ИКОНИТЕ „Св. Богородица”, „Христос”, „Св. Безсребреници Козма и Дамян”, „Убрус”, портрети, декоративни стенописи в Баткунския манастир „Свети Петър и Павел” от Станислав ДОСПЕВСКИ (лятото на 1867)
150 г. „БЪЛГАРСКИЙ НАРОДЕН СБОРНИК. Събран, нареден и издаден от Василия Чолакова. Ч. 1. Болград, в печатницата на Централното училище, 1872
- „КРАТЪК ИЗВОД ОТ БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ”, „БЪЛГАРСКИЙ КАЛЕНДАР за 1873 г.”, Драган Манчов (Виена, 1872)
- „ЛУКРЕЦИЯ БОРДЖИЯ”, Виктор Юго; прев. Константин Величков и Георги Николов (Цариград, 1872)
- От основаването на ЧИТАЛИЩЕ под името „БЪЛГАРСКО УЧЕНОЛЮБИВО ДРУЖЕСТВО „МРАВКА” в училището на с. Баня, Пазарджишко, което си изработва печат и си организира библиотека (1872)
140 г. „ВИЧЕНЗО И АНЖЕЛИНА”, Константин Величков (Пловдив, 1882)
130 г. От формирането на първия ДУХОВ ВОЕНЕН ОРКЕСТЪР в Пазарджик с капелмайстор Йозеф Невшимал (1892)
125 г. От основаването на ЧИТАЛИЩЕ „УСПЕХ” (дн. „Никола Вапцаров” от 1952) в Петковския квартал на Пазарджик (1897)
115 г. От смъртта на Филип Стефанов ЩЪРБАНОВ (1841-ок.1907), Панагюрище – търговец, участник в църковно-националите борби, един от учредителите на читалище „Виделина” в Панагюрище, общественик, член на местния РК, основан от Левски, след избухването на Априлското въстание влиза в състава на Военния съвет (Привременното правителство), участник в подготовката на Съединението, близък сподвижник на Стефан Стамболов, депутат в Народното събрание
110 г. „ХИМНИ И БАЛАДИ”, Теодор Траянов (1912)
95 г. „СТИХОТВОРЕНИЯ”, Димитър Бояджиев, посмъртно издадени под ред. на Владимир Василев (1927)
90 г. „ДЕКЛАМАТОРИУМ”, Теодор Траянов (1932)
85 г. „ХОРСКИ УСТА”, хумористични разкази от Райко Алексиев (1937)
- „КОРАВИЯТ ЗАЛЪК”, роман от Сашо Настев (1937)
80 г. „БУНТОВНИЦИТЕ В ОПАСНОСТ”, разкази от Богдан Овесянин (1942)
60 г. „ГОДИНИ ЧУДНИ”, Никола Фурнаджиев (1962)
30 г. От смъртта на Борис Иванов ГУРИНОВ (1915-1992), Пазарджик – художник в областта на миниатюрата.

Литература

ЛИТЕРАТУРА ЗА ПАЗАРДЖИК

 

Антология Пазарджик. В. Търново, Абагар.
Арнаудов, Александър Петров. Катедралната църква „Успение Богородично" в град Пазарджик. Историографски преглед / Александър Петров Арнаудов; Сн. Любомир Петров.
Арнаудов, Александър. Миналото и културното наследство на Пазарджик / Александър Арнаудов.
Арнаудов, Петко. 500 години Пазарджик 1485 - 1985. 70 години есперанто в Пазарджик 1919-1980.
Балабанов, Георги. Кметовете и кметството на Пазарджик 1878 - 2005. Кратък летописен очерк / Георги М. Балабанов.
Балкански, Тодор Георгиев. Пазарджик и Пазарджишко в светлината на езиковата археология Имена основаване, основатели / Тодор Балкански.
Батаклиев, Иван. Град Татар-Пазарджик. Историко-географски преглед / Иван Батаклиев.
Батаклиев, Иван. История на църквата „Успение пресвета Богородица" в гр. Т.-Пазарджик / Иван Батаклиев.
Батаклиев, Иван. Пазарджик и Пазарджишко. Историко-географски преглед / Иван Батаклиев.
Батаклиев, Иван и др. Пазарджик. Пътеводител / Иван Батаклиев и др.
Бойков, Григор. Татар Пазарджик. От основаването на града до края на XVII век. Изследвания и документи / Григор Бойков; Науч. ред. Иван Първев.
Видни личности от Пазарджишкия край. Пазарджик.
Гиздова, Недялка и др. Музеи и паметници на културата в Пазарджишки окръг / Състав. Недялка Гиздова, Владо Фучалов, Еньо Стоянов.
Деянова, Гергина. Драматично-куклен театър „Константин Величков", Пазарджик. 1969 - 2009.
Друмев, Димитър. Дърворезбата на катедралната църква в Пазарджик / Димитър Друмев.
Жлегов, Димитър. Освобождението на Пазарджишки окръг от османско иго 1877 - 1878 / Димитър Жлегов.
Жлегов, Димитър. Просветното дело в Пазарджишкия край през Възраждането / Димитър Жлегов.
Жлегов, Димитър Петров. Родови корени. Демография на гр. Пазарджик през XIX век / Димитър Жлегов.
Захариев, Стефан. Географико-историко-статистическо описание на Тагар-Пазарджишката кааза / Стефан Захариев; Науч. комент. и ред. Ив. Батаклиев, Ал. Арнаудов. 2 юбил. фототип. изд. с коментар.
Зоински, Илия. Пазарджишки окръг. Пътеводител / Илия Зоински.
Кайкиев, Петко Генчев и др. Периодичният печат в Пазарджик. Историко-библиографско изследване. Ч. 1-2 / Петко Кайкиев. Мария Кайкисва.
Кантарев, Константин. Пролетта на един град / Константин Кантарев. Пловдив, Хр. Г. Данов
Лачева, Атанаска. Литературни дейци от Пазарджишкия край. Справочник / Атанаска Лачена ; Ред. Мариана Керезова.
Маринов, Марин. Куклен театър в Пазарджик. Алманах - летопис 1951 - 2009 / Марин Маринов.
Министри и законодатели от Пазарджик 1879 - 1947. Науч. конференция с науч. ръководител акад. Георги Марков [5 юни 2009 г., гр. Пазарджик] / Състав. Румяна Кацарова;
Михайлов, Пело. От кога Татар Пазарджик носи името Пазарджик [Съобщение, изнесено на] Научна кон-ференция „100 години от рождението на проф. Константин Попов-. 29-30 ноем. 2007, гр. София / Пело Михайлов.
Мумджиев, Тодор Иванов. Принос към историята на черквата „Успение Преснета Богородица" в гр. Пазарджик по случаи 100-годишнината й / Тодор Иванов Мумджиев
Ненов, Йордан. За възраждането на българщината в Т -Пазарщжмк / Йордан Ненов.
Орачев, Атанас и др. Пазарджик. Девет хилядолетия цивилизация, Атанас Орачев, Антоний Ханджийски.
Пазарджик на границата между две хилядолетия. Формулата на успеха. Община Пазарджик
Пазарджик - бъдещето е във ваши ръце. Община Пазарджик
Риндова, Бистра Филипова. Страници от миналото на Пазарджик. Ч. 1-2/ Бистра Риндова.
Риндова, Бистра Филипова. Пазарджишки родови хроники. Ч. 1-2 Бистра Риндова.
Славов, Тодор. Освобождението на Татар Пазарджик и околията му от турците 1877 - 1878 год, / Тодор Славов.
Т. Пазарджик, Запасно подофицерско дружество Марица 1924 г.
Спиров, Мире. История на електрификацията на Пазарджик и областта / Мире Спиров.
Сто години народно читалище „Виделина", Пазарджик / 1862- 1962. Юбилеен сборник.
150 години новобългарско светско училище в Пазарджик. [Сборник материали от Научно практическа конференция, 12 май 1995, гр. Пазарджик]
Съзаклятието Пазарджишки театър: 40 години Държавен драматичен театър „Константин Величков", 1969 - 2009 / Пенка Калинкова и др.
Учители - възрожденци в Пазарджишкия край. Материали от Научнопрактическа конференция, 6 ян. 1984 г., гр. Пазарджик.
Юртов, Г. Едно културно дело, което ще съсипе един град. Опропастяването на град Т.-Пазарджик / Г. Юртов.

Отдел „Краезнание"
Регионална библиотека „Н. Фурнаджиев" - Пазарджик

В момента има 106  гости и няма потребители и в сайта

Брой прегледи на статиите
61627