Календар 2023

местни бележити личности и събития

Създаден от 

topl n


Отдел „СБИО и Краезнание”

 

 

1 НОВА ГОДИНА
14 145 г. от ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ПАЗАРДЖИК
- Празник на БЕЛОВО
- 130 г. от рождението на Тома Павлов ДЕЛИРАДЕВ (14.01.1893-1944), Панагюрище – скулптор
15 180 г. от рождението на Георги Митев хаджи поп ТИЛЕВ (Хаджитилев) (15.01.1843-1912), Перущица – учител, духовник, архиерейски наместник в Пазарджик, участник в подготовката на Априлското въстание, деец на Съединението, представител на Областното събрание на Източна Румелия, депутат
16 35 г. от създаването на НЕЗАВИСИМО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ с председател Илия Минев (16.01.1988)
18 170 г. от рождението на Атанас Петров ШОПОВ (18.01.1853-1922), Панагюрище – книжовник, публицист, преводач, читалищен и театрален деец, писар на БКД, участник в Руско-турската война
20 170 г. от рождението на Стефан Савов БОБЧЕВ (20.01.1853-1940),
юрист, професор, държавен деец, фолклорист, славяновед, редовен чл. на БАН, ред. на сп. „Българска сбирка”
21 75 г. от смъртта на Стоян Власаков ВЛАСАКОВ (1879-21.01.1948), Панагюрище – учител, общественик, журналист, основател на най-дълголетното панагюрско печатно издание - вестник „Оборище” (4 окт. 1903-до днес)
- 90 г. от рождението на Асен Асенов КАРТАЛОВ (22.01.1933), Ракитово – философ, професор, преподавател
26 55 г. от смъртта на Никола Йорданов ФУРНАДЖИЕВ (27.05.1903-26.01.1968), Пазарджик – поет, преводач, редактор
27 140 г. от рождението на Димитър Иванов МИШАЙКОВ (27.01.1883-1945), Пазарджик – юрист, икономист, статистик, професор, редовен член на БАН, един от основателите на Българското икономическо дружество (1895), политик, министър (1930-1931, 1936), общественик
28 140 г. от рождението на Иван Стоянов КОСТУРКОВ (28.01.1883-1911), Панагюрище – учител, писател

1 90 г. от рождението на Продрум Иванов ДИМОВ (01.02.1933), с. Лесичово, учител, поет, писател, общественик
- 75 г. от рождението на Вера Генадиевна СТЕФАНОВА (В. Г. Сироткина, 01.02.1948-1995), с. Даниловка, Казахска ССР – живописец, преподавател, живяла и творила в Пазарджик
3 160 г. от рождението на Тодор Иванов МУМДЖИЕВ (03.02.1863-1940), Пазарджик – просветен, обществен деец, депутат в Учредителното събрание в Търново, деец на Съединението, чл. на Пазарджишкия РК, доброволец в Сръбско-българската война, един от учредителите на Археологическо дружество „Бесапара”, автор на спомени и пътеписи
- 140 г. от рождението на Стоян Пеев ДРИНОВ (03.02.1883-1922), Панагюрище – учител, детски поет, ред. на в. „Люлка”, преводач, библиотекар в Народна библиотека (гр. София)
6 65 г. от смъртта на Константин Динчев РУСИНОВ (14.11.1879-06.02.1958), свещеник в Стрелча и Пазарджик, партиен и обществен деец, член на БКП, известен с прозвището „Червения поп”
11 90 г. от рождението на Иван ЕНЕВ (11.02.1933-2014), с. Момино село, Пловдивско – поет, сатирик
17 145 г. от смъртта на Нешо Бончев БОНЧЕВ (1839-17.02.1878), Панагюрище – литературен критик, основоположник на лит. критика в България, преводач, дописен член на БКД
21 130 г. от рождението на Константин Владов МУРАВИЕВ (21.02.1893/н.ст.05.03.-1965), Пазарджик – политик, държавник (1944), един от лидерите на БЗНС, участник в Балканските войни и Първата световна война, осъден от Народния съд 1944-1945, по време на Унгарските събития въдворен в Белене
24 50 г. от смъртта на Иван Кръстев ГЕНОВ (1899-24.02.1973), Пазарджик – юрист, музикант, композитор, пръв председател и диригент на музикално дружество „Маестро Георги Атанасов”, основал Мандолинен оркестър и школа към него в града, преподавател в музикални школи, общественик

1 175 г. от откриването на първото ДЕВИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ в Пазарджик „Левкия води” с материалната помощ на Александър Екзарх и д-р Петър Берон с учителка - монахинята хаджи Татиана (01.03.1848)
- 155 г. от рождението и 80 г. от смъртта на Никола Христов ПЕТЛЕШКОВ (01.03.1868-1943), Брацигово – историк, работил като учител в Пазарджик и София. Към 1911 г. е председател на главните учители в столицата. Пише активно в църковния периодичен печат - „Църковен вестник“, „Народен страж“ и др., автор е на книгите „История на Брациговското въстание“ (заедно с Иван Йеремиев) (1905), „Ян Амос Коменски“ (1922) и др.
2 120 г. от смъртта на Петър Пантелеев КАРАПЕТРОВ (ЧЕРНОВЕЖД) (1845-02.03.1903), Панагюрище – основател и пръв председател на читалището в града, книгоиздател, мемоарист, журналист, основател на в. „Ден” в Цариград, председател на създаденото там по негова инициатива българско печатарско дружество „Промишление”
7 130 г. от рождението на Райко Николов АЛЕКСИЕВ (Фра Дяволо) (07.03.1893-1944), Пазарджик – художник, карикатурист, журналист, писател сатирик, фейлетонист, неколкократен председател на Съюза на дружествата на художниците в България, основател и редактор на хумористичния вестник „Щурец” (1932-1944)
- 65 г. от рождението на Александър Б. СТАНЧЕВ (07.03.1958), Пазарджик – художник
8 80 г. от рождението на София Димитрова АШИКЯН (08.03.1943), с. Огняново – оперетна актриса
10 120 от рождението на Васил Тодоров СТОИЛОВ (10.03.1903-1967), Батак – строителен инженер, чл. кор. на БАН, главен инженер за изграждането и възстановяването на София (1945-1948), професор, ръководител на катедра, ректор на Висшия инженерно-строителен институт (1951-1967), политик (1955-1959)
17 110 г. от смъртта на Кирил Константинов ГЮЛЕМЕТОВ (11.05.1883-17.03.1913), Брацигово – поет, писател, учител, читалищен и театрален деец, редактор на ръкописния вестник „Брациговски глас”
- 25 г. от смъртта на Стоян Стоев ДЖУДЖЕВ (19/6.12.1902-17.03.1998), Пазарджик – професор, доктор на Сорбоната, музиковед, фолклорист, носител на Хердерова награда, автор на научни публикации и учебни помагала, есперантист
22 80 г. от рождението на Екатерина Атанасова ДАНЧЕВА (22.03.1943), Пещера – поетеса, писател
26 80 г. от рождението на Ангел Горанов ЦЕНОВ (26.03.1943), музикален педагог, д-р по психология, доцент, основател и худ. ръководител на три хорови състава в Пазарджик – „Тракийска лира”, „Гергана”, „Лира”
28 115 г. от излизането на в. „ПАЗАРДЖИШКИ ВЕСТИ”, ред. Рашко Стоименов (28.03-13.10.1903)

5 80 г. от рождението на Петър Стоянов КЕНДЕРОВ (05.04.1943), Пазарджик – математик, академик, почетен гражданин на Пазарджик
18 165 г. от смъртта на Петър Атанасов КАЗОВ (1790-18.04.1848), Пещера – първомайстор (устабашия), създател на Пещерската архитектурно-строителна школа, ръководил майстори-дюлгери, изграждат църквите „Св. Димитър” в Пещера (1825-1831), „Успение Св. Богородица” в Т.-Пазарджик (1836-1837), митрополитската църква „Св. Марина” в Пловдив, участвал в строежа на църквата „Св. Крал” (дн. „Св. Неделя”) в София (1856) и др.
- 80 г. от рождението на Георги Атанасов СПАСОВ (18.04.1943-2001), с. Синитево, Пазарджишко – поет, писател, журналист, политик, един от основателите и говорител на СДС, директор на в. „Демокрация”, съветник на президента Желю Желев, гл. ред. на в. „Чапаевски зов” (Белово)
20 147 г. от избухването на АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ (20.04.1876)
- 100 г. от рождението на Елена Йорданова ДИМИТРОВА (20.04.1923), Пазарджик – ст.н.с. в Института за литература при БАН, литературен критик

1-2 Празник на община ПАНАГЮРИЩЕ
6 Празник на град ПЕЩЕРА
7 115 г. от рождението на Стоян Петров КЕНДЕРОВ (07.05.1908-25.01.1992), Пазарджик – юрист, общественик, културен деец
11 165 г. от първото честване на празника на светите братя КИРИЛ И МЕТОДИЙ. Ден за почит на светите братя Кирил и Методий, спомен за първите АПОСТОЛИ, ПРОСВЕТИТЕЛИ БЪЛГАРСКИ – на 11 май 1858 г. е отбелязан в Пловдив с тържествена служба в църквата „Света Богородица", а след това учителят Йоаким Груев произнася вълнуващо слово за живота и делото им. 164 г. от първото честване на светите братя в ПАЗАРДЖИК (1859)
- 140 г. от рождението и 110 г. от смъртта на Кирил Константинов ГЮЛЕМЕТОВ (11.05.1883-15.03.1913), Брацигово – поет, писател, учител, читалищен и театрален деец, редактор на ръкописния вестник „Брациговски глас”
12 Празник на град БРАЦИГОВО
- 70 г. от рождението на Александър Петков ЙОТОВ (12.05.1953), с. Мирянци, Пазарджишко – педагог, писател, сатирик
- 25 г. от смъртта на Стоян Костов БАКЪРДЖИЕВ (1929-12.05.1998), Пазарджик – преводач
16 115 г. от смъртта на Драган Василев МАНЧОВ (1824-16.05.1908), Батак – културно-просветен деец, книгоиздател, ред. на в. „Стара планина”, Букурещ
17 Празник на град БАТАК – св. Баташки мъченици
19 60 г. от ПЪРВАТА ХУДОЖЕСТВЕНА ИЗЛОЖБА на ХГ „СТАНИСЛАВ ДОСПЕВСКИ”, Пазарджик – експонирани са творбите на чешкия художник Йозеф Лизлер (19 май-2 юни 1963)
21 Празник на град ПАЗАРДЖИК – св. равноапостоли КОНСТАНТИН и ЕЛЕНА
- Празник на град КОСТАНДОВО
27 120 г. от рождението и 55 г. от смъртта на Никола Йорданов ФУРНАДЖИЕВ (27.05.1903-26.01.1968), Пазарджик – поет и преводач

5 150 г. от откриването за експлоатация на ЖП линията ЦАРИГРАД-БЕЛОВО (5-7 юни 1873)
- 105 г. от антивоенния БУНТ В 27 ЧЕПИНСКИ ПЕХОТЕН ПОЛК – най-масовият и продължителен бунт в българската войска по време на Първата световна война (05.06.1918)
8 125 г. от смъртта на Иван Стоянов ДЖУДЖЕВ (1844-08.06.1898), Панагюрище – обществен деец, един от основателите на читалище „Виделина” (Панагюрище), член на Панагюрския революционен комитет, участник в организирането четата на Ботев и в Сръбско-българската война, член на Привременното правителство в Панагюрище
9 145 г. от смъртта на Джанюариъс МАКГАХАН (1844-09.06.1878), американски журналист, специален военен кореспондент на в. „Дейли нюз” по време на Априлското въстание и Руско-турската война, застъпник за българската национална кауза – репортажите му за зверствата на турците разтърсват Европа и света
14 100 г. от убийството на Александър Стоименов СТАМБОЛИЙСКИ (1879-14.06.1923), Славовица – политик, държавник, лидер на БЗНС, подкрепил Радомирската република, като участник в Парижката мирна конференция подписал Ньойския мирен договор (1919), журналист, публицист, редактор на в. „Земеделско знаме”
22 90 г. от рождението на Димитър Георгиев КАЗАКОВ-НЕРОН (22.06.1933-1992), с. Царски извор, Великотърновско – художник, живял и творил в Пазарджик (1965-1972)
23 160 г. от рождението на Георги Константинов ХРИСТОВИЧ (23.06.1863-1926), Пазарджик – зоолог, действ. член на БАН, автор на първия труд в областта на зоологията в България с първи сведения и за науката орнитология – „Материали за изучаване на българската фауна”, с класификация на видовете птици, основател и дългогодишен ред.на сп. „Природа”, поставил началото на първата в България зоологическа сбирка в І-ва мъжка гимназия в София, основател на Софийското ловно д-во „Сокол”, по-късно и на Ловната организация в България, участвал в изготвянето и прокарването на първия закон за лова в България (1897), основател и председател на Земеделското спестовно заемно сдружение „Заря” в гр. Септември (1915)
30 20 г. от смъртта на Веселин Димитров ХАДЖИНИКОЛОВ (1917-30.06.2003), Пазарджик – историк, етнограф, академик

 

1 Празник на ВЕЛИНГРАД (първа събота на м. юли)
5 45 г. от смъртта на Стефан Лазаров ЧАВДАРОВ-ЧАФА (1924-05.07.1978), Пазарджик – юрист, поет
7 Празник на град РАКИТОВО (чества се на 7 юли – света Неделя)
16 105 г. от смъртта на Илион Петков СТАМБОЛИЕВ (1865-16.07.1918), Пазарджик – учител, културно-просветен и читалищен деец, със заслуги за развитието на гимназиалното образование в града, повече от 18 г. председател на читалище „Виделина”, което превръща в център на разнообразен културно-просветен живот, инициатор за свикването на учредителния конгрес на Съюза на българските читалища и за основаването на Читалищния съюз, дарител
20 Празник на СТРЕЛЧА, Илинден
27 130 г. от рождението на Константин Николов ХРИСТОВИЧ (27.07.1893-1969), Пазарджик – агроном, обществен деец, със заслуги за развитието на музейното дело – уредник на музей „Иван Войводов” при читалище „Виделина”, извършва събирателска и фондова работа, експониране и популяризиране, работи за настаняването на музея в подходяща сграда и за превръщането домовете на Константин Величков и Станислав Доспевски в къщи музеи
- 50 г. от смъртта на Люба Иванова ВОЙВОДОВА (11.05.1900-27.07.1973), Пазарджик – учител, общественик, читалищен деец, библиотекар

5 120 г. от рождението на Константин Николов КАНТАРЕВ (05.08.1903-1992), Пазарджик – лекар, автор на трудове в областта на медицината, литературно-критически статии, участвал в издаването на в. „Обществена медицина” в Пазарджик, читалищен деец, общественик
7 80 г. от рождението на Иво Стайков РУСЕВ (07.08.1943), артист, общественик, общински съветник, председател на комисия „Култура” в ОбС Пазарджик
9 195 г. от рождението и 145 г. от смъртта на Никола Димитров ДОСПЕВСКИ (09.08.1828-1888), художник иконописец, портретист, брат на Станислав Доспевски
15 165 г. от рождението на Атила Спасов ЗАФИРОВ (15.08.1858-1922), Пещера – офицер, генерал-майор, участник в пет войни, чието име носи с. Генерал Зафирово (днес Зафирово, община Главиница, обл. Силистра)
- 115 г. от рождението на Кръстьо Тодоров ГЕНОВ (15.08.1908-1994), Пазарджик – литературовед, литературен историк и критик, един от основателите на Съюза на филолозите слависти в България и член на ръководството (1939), участвал в редакционния комитет на ученическото сп. „Искра. Изд. на просветното дружество „Г. С. Раковски” при Т.-Пазарджишката смесена гимназия” (1928), читалищен деец
22 110 г. от смъртта на Шенка Атанасова ПОПОВА (1866-22.08.1913), Пазарджик – актриса, започнала театралната си дейност в първата държавно субсидирана театрална трупа в Пловдив (1884), по-късно се реализира в театър „Основа” (1888-1891), „Сълза и смях”, Народния театър (1893-1911)

 

1 Празник на град СЕПТЕМВРИ
- Празник на община ЛЕСИЧОВО
4 90 г. от рождението на Иван ИГНАТОВ (04.09.1933), село Смилец (Пазарджишко) – писател
5 90 г. от рождението на Александър Петров АРНАУДОВ (05.09.1933), Пазарджик – филолог, историк, краевед
6 90 г. от рождението и 8 г. от смъртта на Димитър Петров ЖЛЕГОВ (06.09.1933-07.09.2015), Пазарджик – историк, краевед
8 65 г. от рождението на Манол П. ПАНЧОВСКИ (08.09.1958), с. Оборище – художник
9 135 г. от смъртта на ЕВСТАТИЙ ПЕЛАГОНИЙСКИ (Зографски) (светско Георги Димитракиев) (ок.1832-09.09.1888), с. Голямо Белово – Пелагонийски митрополит, управлява Нишавската епархия, организира и възглавява народното движение срещу политиката на сръбските окупационни власти, участва в Учредителното събрание след Освобождението
10 60 г. от смъртта на Симеон ВЕЛКОВ Белишки (11.04.1885-10.09.1963), Панагюрище – художник баталист, живописец, пейзажист, илюстрира исторически книги и учебници
15 65 г. от рождението на Атанас Г. ШЕКЕРОВ (15.09.1958), Пазарджик – художник
20 95 г. от рождението на Димитър Стоянов КОПРИВЩЕНОВ (20.09.1928), Лесичово – художник
21 180 г. от рождението на Георги БЕНКОВСКИ (Гаврил Груев Хлътев) (21.09.1843-1876), български национален герой, революционер, основна фигура в организацията и ръководител на Априлското въстание през 1876 г. в 4-ти Революционен окръг
23 100 г. от началото на СЕПТЕМВРИЙСКОТО ВЪСТАНИЕ, което цели „установяване на работническо-селско правителство“ в България (23.09.1923)
27 115 г. от излизането на в. „ЕДИНСТВО”, Солун – орган на левицата във ВМРО, ред. Димо Хаджидимов, Ангел Томов и Павел Делирадев (27.09.1908)

 

11 115 г. от рождението и 75 г. от смъртта на Богдан ОВЕСЯНИН (Тодор Кръстев Натов) (11.10.1908-11.10.1948), Панагюрище – поет
13 95 г. от рождението на Величко Иванов МИНЕКОВ (13.10.1928-2022), Мало Конаре, Пазарджишко – скулптор, известен с монументалната си пластика, педагог, професор, общественик и депутат в Осмото и Деветото Народно събрание в периода 1982-1990 година
20 185 г. от рождението на Марин Стоянов ДРИНОВ (20.10.1838-1906), Панагюрище – историк, професор по славянознание в Харковския университет, един от основателите и пръв председател на БКД (днес БАН), член на четири чуждестранни академии, държавник, участник в изработването проектите на Търновската конституция, първият български министър на народното просвещение след Освобождението на България, вицегубернатор на София, инициатор за създаването на Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий” и др. културни институти, дарил на НБКМ сбирката си от 3000 тома, по негово предложение София е избрана за столица на България, постоянен сътрудник на „Периодическо списание” – първото българско научно и литературно-критическо списание, орган на Българското книжовно дружество
23 30 г. от смъртта на Елена НИКОЛАЙ (Стоянка Савова Николова) (1905-23.10.1993), с. Церово – оперна певица (мецосопран)
25 115 г. от излизането на сп. „НАЧАЛО. Месечен политически, социален и литературен преглед” – издание на БРСДП (о), под ред. на Никола Харлаков, Павел Делирадев и А.Томов (София, 25.10.1908)
м. октомври:
- 205 г. от издаването на „КАЛЕНДАР или месецослов, собран от много страни вкратце, ради леснота Булгарскому народу, положих малий труд, аз Цветко Хаджи Георгиев, родом от Панагюрище, в 1818, месец октомври”

1       Ден на НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ – официално се отбелязва за първи път (01.11.1923) и е обявен за празник в чест и памет на заслужилите българи, след приетия Закон за допълнение на Закона за празниците и неделната почивка

17     115 г. от смъртта на поп Грую Тренчов БАНСКИ (1836-17.11.1908), с. Баня, Панагюрско – енорийски свещеник, учител, участник в тайните комитети на Левски и Бенковски, един от главните организатори на събранието в местността Оборище, главен заклинател на народните представители, осветил Главното въстаническо знаме в Панагюрище, предвождал чета по време на Априлското въстание

3 200 г. от рождението и 145 г. от смъртта на Станислав Димитров ДОСПЕВСКИ (Зафир Д. Д.) (03.12.1823-06.01.1878), Самоков – възрожденски художник, иконописец, портретист, син на Димитър Зограф, един от първите българи, получили академично художествено образование, преселва се в Пазарджик, изгражда дом с ателие за работа, участник в нац.-освободителното движение, съобщава чрез дописки до в. „Московские ведомости” за тежкото положение на българския народ и за безчинствата на турците, оглавява Пазарджишкия комитет за подпомагане семействата на убитите след разгрома на Априлското въстание
- 25 г. от смъртта на Борис ДРАМЧЕВ (1930-03.12.1998), Пазарджик – актьор, оперетен художник
15 50 г. от смъртта на Иван Атанасов БАТАКЛИЕВ (1891-15.12.1973), Пазарджик – професор, учен-географ, историк, преподавател, един от основателите и председател на Българското географско дружество, редактор на част от Известията на дружеството, основоположник на икономическата география у нас и пионер на ландшафтното изучаване на България, участник в Междусъюзническата и Първата световна война, почетен гражданин на Пазарджик
17 90 г. от излизането на в. „ЛЪЧА” (17.12.1928-09.09.1944), Пазарджик
18 145 г. от рождението и 110 г. от смъртта на Неделчо Филипов ЩЪРБАНОВ (18.12.1878-20.06.1913), Панагюрище – драматичен актьор и режисьор, започнал в театър „Зора” (София, 1894), по-късно в „Сълза и смях”, Народния театър
22 130 г. от рождението на Янко Янев ТОДОРОВ (22.12.1893-1951), Пещера – историк, професор, преподавател, полиглот, общественик
27 85 г. от рождението на Ангел Апостолов ПАЧАЛОВ (27.12.1933), с. Ковачевица, Софийско – поет, педагог, общественик

 

210 г. От построяването на църквата „Св. НЕДЕЛЯ” в Батак от брациговските майстори Марко и Зисо Чомпъл (1813)
200 г. От рождението Георги поп Илиев БУСИЛИН (1823-1845), Батак – автор на една от първите три български учебни книги „Български БУКВАР наижедивение московскаго купца Ангели Николаевича Хаджогло из града Русчук. Да се раздаде в дар учащимся юношам” (Москва, 1844), един от основателите на „Славянобългарско ученолюбиво дружество” в Атина
- От откриването на първото българско общeствено КИЛИЙНО УЧИЛИЩЕ В ПАЗАРДЖИК – „ВЛАДИКОВО ШКОЛЬО” по инициатива и със средства на епископ Дионисий Агатоникийски, което се помещава в две стаи, построени в черковния двор на храма „Света Богородица” с две отделения, в които се изучава български език (1823)
195 г. От рождението на Василий Динчов ЧОЛАКОВ (духовно име Константин Рилец) (1828-1885), Панагюрище – учител, духовник, един от първите български фолклористи и етнографи, нумизмат, инициатор за създаване то на читалището в Панагюрище, изработва и обнародва в сп. „Български книжици“ „Каталог на съхранените в Рилский мънастир ръкописни книги“
190 г. От построяването на ЦЪРКВАТА „ЙОАН ПРЕДТЕЧА” в Брацигово (1833)
185 г. От рождението на Георги Атанасов ЗАФИРОВ (1838-1910), Пещера – аптекар, участник в Априлското въстание, осигурил по заръка на Бенковски медикаменти и превързочни материали за Панагюрския въстанически район, изпълнявал и функцията на лекар
180 г. От рождението на Хаджи Иванчо хаджи поп ЛАЗАРОВ (1843-1926), Сестримо – художник-иконописец, член на РК в селото, сподвижник на Бенковски, свещеник
- „КНИГА НАРИЦАЕМАЯ СВЯТЧЕ ИЛИ КАЛЕНДАР ВЕЧНЫЙ, собран от много различни други, заради леснота болгарскому народу… Собран и сочинен и напечатан с иждивението от господина Хаджи Найден Йовановича – учителя и книгопродавца на сичката славеноболгариа, жителя Татар-пазарджичкаго, заради просвещението на православните християни. Издание первое в Букурещ, 1843”
175 г. От създаването на първото ДЕВИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ В ПАЗАРДЖИК в една от стаите на мъжкото училище (1848)
- От изграждането на ЧЕРКВАТА „Св. Св. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА” в Пазарджик (1848)
- „МЕСЕЦОСЛОВ ИЛИ КАЛЕНДАР ЗА ЛЕТО 1849. Издадеся трудом и иждивением от Х. Найден Йованович Татар-Пазарджичанина. В Букурещ, 1848”
- „ЧИСТОПИСАНИЕ на болгарските юноши издание и иждивением от Хаджи Найден Йовановича Татар-Пазарджичанина. Изд. первое в Букурещ, 1848”
170 г. „КАЛЕНДАР ЗА ЛЕТО 1853. Списан от х. Найдена Йовановича, татар-пазарджичанина. В Болград, [1853]
- „МЕСЕЦОСЛОВ ИЛИ КАЛЕНДАР ВЕЧНЫЙ с рука пасхалная неокончаема. Собран от много други различны, за Болгарский наш народ, оубогатен с много потребны замечания за всякаго Болгарина и найпаче за децата что са учат от Велка Радова Каролеева Панагюрца. Цариград, 1853”
165 г. От основаването на първата ПУБЛИЧНА БИБЛИОТЕКА в Пазарджик – „УЧИЛИЩНАТА КНИЖАРНИЦА” при Мъжкото и Девическото училища в кв. „Вароша” с пръв библиотекар – Стефан Захариев (1858)
- От рождението на Стефан Димитров КАЦАРОВ (1858-15.05.1936),
Пазарджик – печатар, издател, основал първата печатница в
Пазарджик (1890) – основна база за развитието на местния
периодичен печат, доброволец в Сръбско-българската война,
общественик, читалищен деятел, изд.-стоп. на в. „Свободен глас”,
който заедно с в. „Изгрев” продължава под наименованието
„Лъча”
160 г. От рождението на Тодор Иванов МУМДЖИЕВ (1863-1940), Пазарджик – учител, общественик, участник в църковно-националните борби, Съединението, Сръбско-българската война, един от основателите на музея в Пазарджик, депутат от ІІІ-то Велико народно събрание
155 г. От построяването на ЦЪРКВАТА „Св. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА” в Пазарджик (1868)
- От смъртта на БЕЙКО ВОЙВОДА (Б. Николов Гащанов), Калугерово, Пазарджишко – хайдутин, народен закрилник (ок.1817-ок.1868)
- „ГЕОГРАФИЯ от Д. В. Манчов”, 1868
- „КЬІТКА ЗА МАЛКИ ДЕЦА от Д. В. Манчев. Книжка за деца, които са изучили Букваря”, Виена, 1868
150 г. От рождението на Никола ЛАМБРЕВ Иванов (1873-1941), Пазарджик – общественик, крупен дарител за развитие на учебното дело и за бедните деца в Пазарджик
- От основаването на ЧИТАЛИЩЕ „НАДЕЖДА” в Пещера от Михаил П. Кузманов (1873)
145 г. От смъртта на ДАМАСКИН РИЛЕЦ (светско Димитър Иванов Динчев) (1817-1878), Панагюрище – митрополит Велешки, член на Светия Синод
130 г. „ТАЛАСЪМЪТ”, Константин Величков (1893)
120 г. От смъртта на Юрдан НЕНОВ Йорданов (1825-1903), с. Райновци, Еленско – учител на М. Дринов, Н. Бончев, К. Величков, Ив. Вазов, участник в църковно-националните борби, сътрудник на „Цариградски вестник”, сп. „Български книжици” и др., автор и преводач
- От излизането на в. „ПАЗАРДЖИШКИ ВЕСТИ”, ред. Рашко Стоименов (28.03-13.10.1903)
115 г. „REGINA MORTUA”, Теодор Траянов (1908)
105 г. От създаването на СПОРТЕН КЛУБ „ХРИСТО БОТЕВ” в Пазарджик (1918)
100 г. „ПЕСЕН НА ПЕСНИТЕ”, Теодор Траянов (1923)
- „ПОНЯКОГА, КОГАТО СЪМ НАСАМЕ”, Асен Калоянов (1923)*
95 г. „ДЪГА”, Никола Фурнаджиев (1928)
90 г. „ГЕНЧО ЗАВАЛИЯТА. Жалостиви случки и премеждия”, Ч. 1, Райко Алексиев (1933)
85 г. „СТИХОТВОРЕНИЯ”, Никола Фурнаджиев (1938)
- „ВЕЛИКАТА ПРОЛЕТ. ОБОРИЩЕ”, Григор Чешмеджиев (1938)*
65 г. От създаването на самостоятелен КУКЛЕН ТЕАТЪР като самодеен колектив при читалище „Виделина”, Пазарджик и Културния дом но профсъюзите (1958)
- „ПО ПЪТИЩАТА ТИ ВЪРВЯХ”, Никола Фурнаджиев (1958)
- „С ЛЮБОВ И НЕНАВИСТ”, Борис Делчев (1958)
60 г. „РОДЕНИ МЕЖДУ ДВЕ ВОЙНИ”, Борис Делчев (1963)
- „ЕПОПЕЯ НА НЕЗАБРАВИМИТЕ”, Иван Динков (1963)

 

22.11.2022 г. Надежда Механджийска
Комплексен отдел „СБИО и Краезнание“

 

Литература

ЛИТЕРАТУРА ЗА ПАЗАРДЖИК

 

Антология Пазарджик. В. Търново, Абагар.
Арнаудов, Александър Петров. Катедралната църква „Успение Богородично" в град Пазарджик. Историографски преглед / Александър Петров Арнаудов; Сн. Любомир Петров.
Арнаудов, Александър. Миналото и културното наследство на Пазарджик / Александър Арнаудов.
Арнаудов, Петко. 500 години Пазарджик 1485 - 1985. 70 години есперанто в Пазарджик 1919-1980.
Балабанов, Георги. Кметовете и кметството на Пазарджик 1878 - 2005. Кратък летописен очерк / Георги М. Балабанов.
Балкански, Тодор Георгиев. Пазарджик и Пазарджишко в светлината на езиковата археология Имена основаване, основатели / Тодор Балкански.
Батаклиев, Иван. Град Татар-Пазарджик. Историко-географски преглед / Иван Батаклиев.
Батаклиев, Иван. История на църквата „Успение пресвета Богородица" в гр. Т.-Пазарджик / Иван Батаклиев.
Батаклиев, Иван. Пазарджик и Пазарджишко. Историко-географски преглед / Иван Батаклиев.
Батаклиев, Иван и др. Пазарджик. Пътеводител / Иван Батаклиев и др.
Бойков, Григор. Татар Пазарджик. От основаването на града до края на XVII век. Изследвания и документи / Григор Бойков; Науч. ред. Иван Първев.
Видни личности от Пазарджишкия край. Пазарджик.
Гиздова, Недялка и др. Музеи и паметници на културата в Пазарджишки окръг / Състав. Недялка Гиздова, Владо Фучалов, Еньо Стоянов.
Деянова, Гергина. Драматично-куклен театър „Константин Величков", Пазарджик. 1969 - 2009.
Друмев, Димитър. Дърворезбата на катедралната църква в Пазарджик / Димитър Друмев.
Жлегов, Димитър. Освобождението на Пазарджишки окръг от османско иго 1877 - 1878 / Димитър Жлегов.
Жлегов, Димитър. Просветното дело в Пазарджишкия край през Възраждането / Димитър Жлегов.
Жлегов, Димитър Петров. Родови корени. Демография на гр. Пазарджик през XIX век / Димитър Жлегов.
Захариев, Стефан. Географико-историко-статистическо описание на Тагар-Пазарджишката кааза / Стефан Захариев; Науч. комент. и ред. Ив. Батаклиев, Ал. Арнаудов. 2 юбил. фототип. изд. с коментар.
Зоински, Илия. Пазарджишки окръг. Пътеводител / Илия Зоински.
Кайкиев, Петко Генчев и др. Периодичният печат в Пазарджик. Историко-библиографско изследване. Ч. 1-2 / Петко Кайкиев. Мария Кайкисва.
Кантарев, Константин. Пролетта на един град / Константин Кантарев. Пловдив, Хр. Г. Данов
Лачева, Атанаска. Литературни дейци от Пазарджишкия край. Справочник / Атанаска Лачена ; Ред. Мариана Керезова.
Маринов, Марин. Куклен театър в Пазарджик. Алманах - летопис 1951 - 2009 / Марин Маринов.
Министри и законодатели от Пазарджик 1879 - 1947. Науч. конференция с науч. ръководител акад. Георги Марков [5 юни 2009 г., гр. Пазарджик] / Състав. Румяна Кацарова;
Михайлов, Пело. От кога Татар Пазарджик носи името Пазарджик [Съобщение, изнесено на] Научна кон-ференция „100 години от рождението на проф. Константин Попов-. 29-30 ноем. 2007, гр. София / Пело Михайлов.
Мумджиев, Тодор Иванов. Принос към историята на черквата „Успение Преснета Богородица" в гр. Пазарджик по случаи 100-годишнината й / Тодор Иванов Мумджиев
Ненов, Йордан. За възраждането на българщината в Т -Пазарщжмк / Йордан Ненов.
Орачев, Атанас и др. Пазарджик. Девет хилядолетия цивилизация, Атанас Орачев, Антоний Ханджийски.
Пазарджик на границата между две хилядолетия. Формулата на успеха. Община Пазарджик
Пазарджик - бъдещето е във ваши ръце. Община Пазарджик
Риндова, Бистра Филипова. Страници от миналото на Пазарджик. Ч. 1-2/ Бистра Риндова.
Риндова, Бистра Филипова. Пазарджишки родови хроники. Ч. 1-2 Бистра Риндова.
Славов, Тодор. Освобождението на Татар Пазарджик и околията му от турците 1877 - 1878 год, / Тодор Славов.
Т. Пазарджик, Запасно подофицерско дружество Марица 1924 г.
Спиров, Мире. История на електрификацията на Пазарджик и областта / Мире Спиров.
Сто години народно читалище „Виделина", Пазарджик / 1862- 1962. Юбилеен сборник.
150 години новобългарско светско училище в Пазарджик. [Сборник материали от Научно практическа конференция, 12 май 1995, гр. Пазарджик]
Съзаклятието Пазарджишки театър: 40 години Държавен драматичен театър „Константин Величков", 1969 - 2009 / Пенка Калинкова и др.
Учители - възрожденци в Пазарджишкия край. Материали от Научнопрактическа конференция, 6 ян. 1984 г., гр. Пазарджик.
Юртов, Г. Едно културно дело, което ще съсипе един град. Опропастяването на град Т.-Пазарджик / Г. Юртов.

Отдел „Краезнание"
Регионална библиотека „Н. Фурнаджиев" - Пазарджик

В момента има 98  гости и няма потребители и в сайта

Брой прегледи на статиите
71073