Календар 2023

местни бележити личности и събития

Създаден от 

topl n


Отдел „СБИО и Краезнание”

 

 

1 НОВА ГОДИНА
14 145 г. от ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ПАЗАРДЖИК
- Празник на БЕЛОВО
- 130 г. от рождението на Тома Павлов ДЕЛИРАДЕВ (14.01.1893-1944), Панагюрище – скулптор
15 180 г. от рождението на Георги Митев хаджи поп ТИЛЕВ (Хаджитилев) (15.01.1843-1912), Перущица – учител, духовник, архиерейски наместник в Пазарджик, участник в подготовката на Априлското въстание, деец на Съединението, представител на Областното събрание на Източна Румелия, депутат
16 35 г. от създаването на НЕЗАВИСИМО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ с председател Илия Минев (16.01.1988)
18 170 г. от рождението на Атанас Петров ШОПОВ (18.01.1853-1922), Панагюрище – книжовник, публицист, преводач, читалищен и театрален деец, писар на БКД, участник в Руско-турската война
20 170 г. от рождението на Стефан Савов БОБЧЕВ (20.01.1853-1940),
юрист, професор, държавен деец, фолклорист, славяновед, редовен чл. на БАН, ред. на сп. „Българска сбирка”
21 75 г. от смъртта на Стоян Власаков ВЛАСАКОВ (1879-21.01.1948), Панагюрище – учител, общественик, журналист, основател на най-дълголетното панагюрско печатно издание - вестник „Оборище” (4 окт. 1903-до днес)
- 90 г. от рождението на Асен Асенов КАРТАЛОВ (22.01.1933), Ракитово – философ, професор, преподавател
26 55 г. от смъртта на Никола Йорданов ФУРНАДЖИЕВ (27.05.1903-26.01.1968), Пазарджик – поет, преводач, редактор
27 140 г. от рождението на Димитър Иванов МИШАЙКОВ (27.01.1883-1945), Пазарджик – юрист, икономист, статистик, професор, редовен член на БАН, един от основателите на Българското икономическо дружество (1895), политик, министър (1930-1931, 1936), общественик
28 140 г. от рождението на Иван Стоянов КОСТУРКОВ (28.01.1883-1911), Панагюрище – учител, писател

1 90 г. от рождението на Продрум Иванов ДИМОВ (01.02.1933), с. Лесичово, учител, поет, писател, общественик
- 75 г. от рождението на Вера Генадиевна СТЕФАНОВА (В. Г. Сироткина, 01.02.1948-1995), с. Даниловка, Казахска ССР – живописец, преподавател, живяла и творила в Пазарджик
3 160 г. от рождението на Тодор Иванов МУМДЖИЕВ (03.02.1863-1940), Пазарджик – просветен, обществен деец, депутат в Учредителното събрание в Търново, деец на Съединението, чл. на Пазарджишкия РК, доброволец в Сръбско-българската война, един от учредителите на Археологическо дружество „Бесапара”, автор на спомени и пътеписи
- 140 г. от рождението на Стоян Пеев ДРИНОВ (03.02.1883-1922), Панагюрище – учител, детски поет, ред. на в. „Люлка”, преводач, библиотекар в Народна библиотека (гр. София)
6 65 г. от смъртта на Константин Динчев РУСИНОВ (14.11.1879-06.02.1958), свещеник в Стрелча и Пазарджик, партиен и обществен деец, член на БКП, известен с прозвището „Червения поп”
11 90 г. от рождението на Иван ЕНЕВ (11.02.1933-2014), с. Момино село, Пловдивско – поет, сатирик
17 145 г. от смъртта на Нешо Бончев БОНЧЕВ (1839-17.02.1878), Панагюрище – литературен критик, основоположник на лит. критика в България, преводач, дописен член на БКД
21 130 г. от рождението на Константин Владов МУРАВИЕВ (21.02.1893/н.ст.05.03.-1965), Пазарджик – политик, държавник (1944), един от лидерите на БЗНС, участник в Балканските войни и Първата световна война, осъден от Народния съд 1944-1945, по време на Унгарските събития въдворен в Белене
24 50 г. от смъртта на Иван Кръстев ГЕНОВ (1899-24.02.1973), Пазарджик – юрист, музикант, композитор, пръв председател и диригент на музикално дружество „Маестро Георги Атанасов”, основал Мандолинен оркестър и школа към него в града, преподавател в музикални школи, общественик

1 175 г. от откриването на първото ДЕВИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ в Пазарджик „Левкия води” с материалната помощ на Александър Екзарх и д-р Петър Берон с учителка - монахинята хаджи Татиана (01.03.1848)
- 155 г. от рождението и 80 г. от смъртта на Никола Христов ПЕТЛЕШКОВ (01.03.1868-1943), Брацигово – историк, работил като учител в Пазарджик и София. Към 1911 г. е председател на главните учители в столицата. Пише активно в църковния периодичен печат - „Църковен вестник“, „Народен страж“ и др., автор е на книгите „История на Брациговското въстание“ (заедно с Иван Йеремиев) (1905), „Ян Амос Коменски“ (1922) и др.
2 120 г. от смъртта на Петър Пантелеев КАРАПЕТРОВ (ЧЕРНОВЕЖД) (1845-02.03.1903), Панагюрище – основател и пръв председател на читалището в града, книгоиздател, мемоарист, журналист, основател на в. „Ден” в Цариград, председател на създаденото там по негова инициатива българско печатарско дружество „Промишление”
7 130 г. от рождението на Райко Николов АЛЕКСИЕВ (Фра Дяволо) (07.03.1893-1944), Пазарджик – художник, карикатурист, журналист, писател сатирик, фейлетонист, неколкократен председател на Съюза на дружествата на художниците в България, основател и редактор на хумористичния вестник „Щурец” (1932-1944)
- 65 г. от рождението на Александър Б. СТАНЧЕВ (07.03.1958), Пазарджик – художник
8 80 г. от рождението на София Димитрова АШИКЯН (08.03.1943), с. Огняново – оперетна актриса
10 120 от рождението на Васил Тодоров СТОИЛОВ (10.03.1903-1967), Батак – строителен инженер, чл. кор. на БАН, главен инженер за изграждането и възстановяването на София (1945-1948), професор, ръководител на катедра, ректор на Висшия инженерно-строителен институт (1951-1967), политик (1955-1959)
17 110 г. от смъртта на Кирил Константинов ГЮЛЕМЕТОВ (11.05.1883-17.03.1913), Брацигово – поет, писател, учител, читалищен и театрален деец, редактор на ръкописния вестник „Брациговски глас”
- 25 г. от смъртта на Стоян Стоев ДЖУДЖЕВ (19/6.12.1902-17.03.1998), Пазарджик – професор, доктор на Сорбоната, музиковед, фолклорист, носител на Хердерова награда, автор на научни публикации и учебни помагала, есперантист
22 80 г. от рождението на Екатерина Атанасова ДАНЧЕВА (22.03.1943), Пещера – поетеса, писател
26 80 г. от рождението на Ангел Горанов ЦЕНОВ (26.03.1943), музикален педагог, д-р по психология, доцент, основател и худ. ръководител на три хорови състава в Пазарджик – „Тракийска лира”, „Гергана”, „Лира”
28 115 г. от излизането на в. „ПАЗАРДЖИШКИ ВЕСТИ”, ред. Рашко Стоименов (28.03-13.10.1903)

5 80 г. от рождението на Петър Стоянов КЕНДЕРОВ (05.04.1943), Пазарджик – математик, академик, почетен гражданин на Пазарджик
18 165 г. от смъртта на Петър Атанасов КАЗОВ (1790-18.04.1848), Пещера – първомайстор (устабашия), създател на Пещерската архитектурно-строителна школа, ръководил майстори-дюлгери, изграждат църквите „Св. Димитър” в Пещера (1825-1831), „Успение Св. Богородица” в Т.-Пазарджик (1836-1837), митрополитската църква „Св. Марина” в Пловдив, участвал в строежа на църквата „Св. Крал” (дн. „Св. Неделя”) в София (1856) и др.
- 80 г. от рождението на Георги Атанасов СПАСОВ (18.04.1943-2001), с. Синитево, Пазарджишко – поет, писател, журналист, политик, един от основателите и говорител на СДС, директор на в. „Демокрация”, съветник на президента Желю Желев, гл. ред. на в. „Чапаевски зов” (Белово)
20 147 г. от избухването на АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ (20.04.1876)
- 100 г. от рождението на Елена Йорданова ДИМИТРОВА (20.04.1923), Пазарджик – ст.н.с. в Института за литература при БАН, литературен критик

1-2 Празник на община ПАНАГЮРИЩЕ
6 Празник на град ПЕЩЕРА
7 115 г. от рождението на Стоян Петров КЕНДЕРОВ (07.05.1908-25.01.1992), Пазарджик – юрист, общественик, културен деец
11 165 г. от първото честване на празника на светите братя КИРИЛ И МЕТОДИЙ. Ден за почит на светите братя Кирил и Методий, спомен за първите АПОСТОЛИ, ПРОСВЕТИТЕЛИ БЪЛГАРСКИ – на 11 май 1858 г. е отбелязан в Пловдив с тържествена служба в църквата „Света Богородица", а след това учителят Йоаким Груев произнася вълнуващо слово за живота и делото им. 164 г. от първото честване на светите братя в ПАЗАРДЖИК (1859)
- 140 г. от рождението и 110 г. от смъртта на Кирил Константинов ГЮЛЕМЕТОВ (11.05.1883-15.03.1913), Брацигово – поет, писател, учител, читалищен и театрален деец, редактор на ръкописния вестник „Брациговски глас”
12 Празник на град БРАЦИГОВО
- 70 г. от рождението на Александър Петков ЙОТОВ (12.05.1953), с. Мирянци, Пазарджишко – педагог, писател, сатирик
- 25 г. от смъртта на Стоян Костов БАКЪРДЖИЕВ (1929-12.05.1998), Пазарджик – преводач
16 115 г. от смъртта на Драган Василев МАНЧОВ (1824-16.05.1908), Батак – културно-просветен деец, книгоиздател, ред. на в. „Стара планина”, Букурещ
17 Празник на град БАТАК – св. Баташки мъченици
19 60 г. от ПЪРВАТА ХУДОЖЕСТВЕНА ИЗЛОЖБА на ХГ „СТАНИСЛАВ ДОСПЕВСКИ”, Пазарджик – експонирани са творбите на чешкия художник Йозеф Лизлер (19 май-2 юни 1963)
21 Празник на град ПАЗАРДЖИК – св. равноапостоли КОНСТАНТИН и ЕЛЕНА
- Празник на град КОСТАНДОВО
27 120 г. от рождението и 55 г. от смъртта на Никола Йорданов ФУРНАДЖИЕВ (27.05.1903-26.01.1968), Пазарджик – поет и преводач

5 150 г. от откриването за експлоатация на ЖП линията ЦАРИГРАД-БЕЛОВО (5-7 юни 1873)
- 105 г. от антивоенния БУНТ В 27 ЧЕПИНСКИ ПЕХОТЕН ПОЛК – най-масовият и продължителен бунт в българската войска по време на Първата световна война (05.06.1918)
8 125 г. от смъртта на Иван Стоянов ДЖУДЖЕВ (1844-08.06.1898), Панагюрище – обществен деец, един от основателите на читалище „Виделина” (Панагюрище), член на Панагюрския революционен комитет, участник в организирането четата на Ботев и в Сръбско-българската война, член на Привременното правителство в Панагюрище
9 145 г. от смъртта на Джанюариъс МАКГАХАН (1844-09.06.1878), американски журналист, специален военен кореспондент на в. „Дейли нюз” по време на Априлското въстание и Руско-турската война, застъпник за българската национална кауза – репортажите му за зверствата на турците разтърсват Европа и света
14 100 г. от убийството на Александър Стоименов СТАМБОЛИЙСКИ (1879-14.06.1923), Славовица – политик, държавник, лидер на БЗНС, подкрепил Радомирската република, като участник в Парижката мирна конференция подписал Ньойския мирен договор (1919), журналист, публицист, редактор на в. „Земеделско знаме”
22 90 г. от рождението на Димитър Георгиев КАЗАКОВ-НЕРОН (22.06.1933-1992), с. Царски извор, Великотърновско – художник, живял и творил в Пазарджик (1965-1972)
23 160 г. от рождението на Георги Константинов ХРИСТОВИЧ (23.06.1863-1926), Пазарджик – зоолог, действ. член на БАН, автор на първия труд в областта на зоологията в България с първи сведения и за науката орнитология – „Материали за изучаване на българската фауна”, с класификация на видовете птици, основател и дългогодишен ред.на сп. „Природа”, поставил началото на първата в България зоологическа сбирка в І-ва мъжка гимназия в София, основател на Софийското ловно д-во „Сокол”, по-късно и на Ловната организация в България, участвал в изготвянето и прокарването на първия закон за лова в България (1897), основател и председател на Земеделското спестовно заемно сдружение „Заря” в гр. Септември (1915)
30 20 г. от смъртта на Веселин Димитров ХАДЖИНИКОЛОВ (1917-30.06.2003), Пазарджик – историк, етнограф, академик

 

1 Празник на ВЕЛИНГРАД (първа събота на м. юли)
5 45 г. от смъртта на Стефан Лазаров ЧАВДАРОВ-ЧАФА (1924-05.07.1978), Пазарджик – юрист, поет
7 Празник на град РАКИТОВО (чества се на 7 юли – света Неделя)
16 105 г. от смъртта на Илион Петков СТАМБОЛИЕВ (1865-16.07.1918), Пазарджик – учител, културно-просветен и читалищен деец, със заслуги за развитието на гимназиалното образование в града, повече от 18 г. председател на читалище „Виделина”, което превръща в център на разнообразен културно-просветен живот, инициатор за свикването на учредителния конгрес на Съюза на българските читалища и за основаването на Читалищния съюз, дарител
20 Празник на СТРЕЛЧА, Илинден
27 130 г. от рождението на Константин Николов ХРИСТОВИЧ (27.07.1893-1969), Пазарджик – агроном, обществен деец, със заслуги за развитието на музейното дело – уредник на музей „Иван Войводов” при читалище „Виделина”, извършва събирателска и фондова работа, експониране и популяризиране, работи за настаняването на музея в подходяща сграда и за превръщането домовете на Константин Величков и Станислав Доспевски в къщи музеи
- 50 г. от смъртта на Люба Иванова ВОЙВОДОВА (11.05.1900-27.07.1973), Пазарджик – учител, общественик, читалищен деец, библиотекар

5 120 г. от рождението на Константин Николов КАНТАРЕВ (05.08.1903-1992), Пазарджик – лекар, автор на трудове в областта на медицината, литературно-критически статии, участвал в издаването на в. „Обществена медицина” в Пазарджик, читалищен деец, общественик
7 80 г. от рождението на Иво Стайков РУСЕВ (07.08.1943), артист, общественик, общински съветник, председател на комисия „Култура” в ОбС Пазарджик
9 195 г. от рождението и 145 г. от смъртта на Никола Димитров ДОСПЕВСКИ (09.08.1828-1888), художник иконописец, портретист, брат на Станислав Доспевски
15 165 г. от рождението на Атила Спасов ЗАФИРОВ (15.08.1858-1922), Пещера – офицер, генерал-майор, участник в пет войни, чието име носи с. Генерал Зафирово (днес Зафирово, община Главиница, обл. Силистра)
- 115 г. от рождението на Кръстьо Тодоров ГЕНОВ (15.08.1908-1994), Пазарджик – литературовед, литературен историк и критик, един от основателите на Съюза на филолозите слависти в България и член на ръководството (1939), участвал в редакционния комитет на ученическото сп. „Искра. Изд. на просветното дружество „Г. С. Раковски” при Т.-Пазарджишката смесена гимназия” (1928), читалищен деец
22 110 г. от смъртта на Шенка Атанасова ПОПОВА (1866-22.08.1913), Пазарджик – актриса, започнала театралната си дейност в първата държавно субсидирана театрална трупа в Пловдив (1884), по-късно се реализира в театър „Основа” (1888-1891), „Сълза и смях”, Народния театър (1893-1911)

 

1 Празник на град СЕПТЕМВРИ
- Празник на община ЛЕСИЧОВО
4 90 г. от рождението на Иван ИГНАТОВ (04.09.1933), село Смилец (Пазарджишко) – писател
5 90 г. от рождението на Александър Петров АРНАУДОВ (05.09.1933), Пазарджик – филолог, историк, краевед
6 90 г. от рождението и 8 г. от смъртта на Димитър Петров ЖЛЕГОВ (06.09.1933-07.09.2015), Пазарджик – историк, краевед
8 65 г. от рождението на Манол П. ПАНЧОВСКИ (08.09.1958), с. Оборище – художник
9 135 г. от смъртта на ЕВСТАТИЙ ПЕЛАГОНИЙСКИ (Зографски) (светско Георги Димитракиев) (ок.1832-09.09.1888), с. Голямо Белово – Пелагонийски митрополит, управлява Нишавската епархия, организира и възглавява народното движение срещу политиката на сръбските окупационни власти, участва в Учредителното събрание след Освобождението
10 60 г. от смъртта на Симеон ВЕЛКОВ Белишки (11.04.1885-10.09.1963), Панагюрище – художник баталист, живописец, пейзажист, илюстрира исторически книги и учебници
15 65 г. от рождението на Атанас Г. ШЕКЕРОВ (15.09.1958), Пазарджик – художник
20 95 г. от рождението на Димитър Стоянов КОПРИВЩЕНОВ (20.09.1928), Лесичово – художник
21 180 г. от рождението на Георги БЕНКОВСКИ (Гаврил Груев Хлътев) (21.09.1843-1876), български национален герой, революционер, основна фигура в организацията и ръководител на Априлското въстание през 1876 г. в 4-ти Революционен окръг
23 100 г. от началото на СЕПТЕМВРИЙСКОТО ВЪСТАНИЕ, което цели „установяване на работническо-селско правителство“ в България (23.09.1923)
27 115 г. от излизането на в. „ЕДИНСТВО”, Солун – орган на левицата във ВМРО, ред. Димо Хаджидимов, Ангел Томов и Павел Делирадев (27.09.1908)

 

11 115 г. от рождението и 75 г. от смъртта на Богдан ОВЕСЯНИН (Тодор Кръстев Натов) (11.10.1908-11.10.1948), Панагюрище – поет
13 95 г. от рождението на Величко Иванов МИНЕКОВ (13.10.1928-2022), Мало Конаре, Пазарджишко – скулптор, известен с монументалната си пластика, педагог, професор, общественик и депутат в Осмото и Деветото Народно събрание в периода 1982-1990 година
20 185 г. от рождението на Марин Стоянов ДРИНОВ (20.10.1838-1906), Панагюрище – историк, професор по славянознание в Харковския университет, един от основателите и пръв председател на БКД (днес БАН), член на четири чуждестранни академии, държавник, участник в изработването проектите на Търновската конституция, първият български министър на народното просвещение след Освобождението на България, вицегубернатор на София, инициатор за създаването на Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий” и др. културни институти, дарил на НБКМ сбирката си от 3000 тома, по негово предложение София е избрана за столица на България, постоянен сътрудник на „Периодическо списание” – първото българско научно и литературно-критическо списание, орган на Българското книжовно дружество
23 30 г. от смъртта на Елена НИКОЛАЙ (Стоянка Савова Николова) (1905-23.10.1993), с. Церово – оперна певица (мецосопран)
25 115 г. от излизането на сп. „НАЧАЛО. Месечен политически, социален и литературен преглед” – издание на БРСДП (о), под ред. на Никола Харлаков, Павел Делирадев и А.Томов (София, 25.10.1908)
м. октомври:
- 205 г. от издаването на „КАЛЕНДАР или месецослов, собран от много страни вкратце, ради леснота Булгарскому народу, положих малий труд, аз Цветко Хаджи Георгиев, родом от Панагюрище, в 1818, месец октомври”

1       Ден на НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ – официално се отбелязва за първи път (01.11.1923) и е обявен за празник в чест и памет на заслужилите българи, след приетия Закон за допълнение на Закона за празниците и неделната почивка

17     115 г. от смъртта на поп Грую Тренчов БАНСКИ (1836-17.11.1908), с. Баня, Панагюрско – енорийски свещеник, учител, участник в тайните комитети на Левски и Бенковски, един от главните организатори на събранието в местността Оборище, главен заклинател на народните представители, осветил Главното въстаническо знаме в Панагюрище, предвождал чета по време на Априлското въстание

3 200 г. от рождението и 145 г. от смъртта на Станислав Димитров ДОСПЕВСКИ (Зафир Д. Д.) (03.12.1823-06.01.1878), Самоков – възрожденски художник, иконописец, портретист, син на Димитър Зограф, един от първите българи, получили академично художествено образование, преселва се в Пазарджик, изгражда дом с ателие за работа, участник в нац.-освободителното движение, съобщава чрез дописки до в. „Московские ведомости” за тежкото положение на българския народ и за безчинствата на турците, оглавява Пазарджишкия комитет за подпомагане семействата на убитите след разгрома на Априлското въстание
- 25 г. от смъртта на Борис ДРАМЧЕВ (1930-03.12.1998), Пазарджик – актьор, оперетен художник
15 50 г. от смъртта на Иван Атанасов БАТАКЛИЕВ (1891-15.12.1973), Пазарджик – професор, учен-географ, историк, преподавател, един от основателите и председател на Българското географско дружество, редактор на част от Известията на дружеството, основоположник на икономическата география у нас и пионер на ландшафтното изучаване на България, участник в Междусъюзническата и Първата световна война, почетен гражданин на Пазарджик
17 90 г. от излизането на в. „ЛЪЧА” (17.12.1928-09.09.1944), Пазарджик
18 145 г. от рождението и 110 г. от смъртта на Неделчо Филипов ЩЪРБАНОВ (18.12.1878-20.06.1913), Панагюрище – драматичен актьор и режисьор, започнал в театър „Зора” (София, 1894), по-късно в „Сълза и смях”, Народния театър
22 130 г. от рождението на Янко Янев ТОДОРОВ (22.12.1893-1951), Пещера – историк, професор, преподавател, полиглот, общественик
27 85 г. от рождението на Ангел Апостолов ПАЧАЛОВ (27.12.1933), с. Ковачевица, Софийско – поет, педагог, общественик

 

210 г. От построяването на църквата „Св. НЕДЕЛЯ” в Батак от брациговските майстори Марко и Зисо Чомпъл (1813)
200 г. От рождението Георги поп Илиев БУСИЛИН (1823-1845), Батак – автор на една от първите три български учебни книги „Български БУКВАР наижедивение московскаго купца Ангели Николаевича Хаджогло из града Русчук. Да се раздаде в дар учащимся юношам” (Москва, 1844), един от основателите на „Славянобългарско ученолюбиво дружество” в Атина
- От откриването на първото българско общeствено КИЛИЙНО УЧИЛИЩЕ В ПАЗАРДЖИК – „ВЛАДИКОВО ШКОЛЬО” по инициатива и със средства на епископ Дионисий Агатоникийски, което се помещава в две стаи, построени в черковния двор на храма „Света Богородица” с две отделения, в които се изучава български език (1823)
195 г. От рождението на Василий Динчов ЧОЛАКОВ (духовно име Константин Рилец) (1828-1885), Панагюрище – учител, духовник, един от първите български фолклористи и етнографи, нумизмат, инициатор за създаване то на читалището в Панагюрище, изработва и обнародва в сп. „Български книжици“ „Каталог на съхранените в Рилский мънастир ръкописни книги“
190 г. От построяването на ЦЪРКВАТА „ЙОАН ПРЕДТЕЧА” в Брацигово (1833)
185 г. От рождението на Георги Атанасов ЗАФИРОВ (1838-1910), Пещера – аптекар, участник в Априлското въстание, осигурил по заръка на Бенковски медикаменти и превързочни материали за Панагюрския въстанически район, изпълнявал и функцията на лекар
180 г. От рождението на Хаджи Иванчо хаджи поп ЛАЗАРОВ (1843-1926), Сестримо – художник-иконописец, член на РК в селото, сподвижник на Бенковски, свещеник
- „КНИГА НАРИЦАЕМАЯ СВЯТЧЕ ИЛИ КАЛЕНДАР ВЕЧНЫЙ, собран от много различни други, заради леснота болгарскому народу… Собран и сочинен и напечатан с иждивението от господина Хаджи Найден Йовановича – учителя и книгопродавца на сичката славеноболгариа, жителя Татар-пазарджичкаго, заради просвещението на православните християни. Издание первое в Букурещ, 1843”
175 г. От създаването на първото ДЕВИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ В ПАЗАРДЖИК в една от стаите на мъжкото училище (1848)
- От изграждането на ЧЕРКВАТА „Св. Св. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА” в Пазарджик (1848)
- „МЕСЕЦОСЛОВ ИЛИ КАЛЕНДАР ЗА ЛЕТО 1849. Издадеся трудом и иждивением от Х. Найден Йованович Татар-Пазарджичанина. В Букурещ, 1848”
- „ЧИСТОПИСАНИЕ на болгарските юноши издание и иждивением от Хаджи Найден Йовановича Татар-Пазарджичанина. Изд. первое в Букурещ, 1848”
170 г. „КАЛЕНДАР ЗА ЛЕТО 1853. Списан от х. Найдена Йовановича, татар-пазарджичанина. В Болград, [1853]
- „МЕСЕЦОСЛОВ ИЛИ КАЛЕНДАР ВЕЧНЫЙ с рука пасхалная неокончаема. Собран от много други различны, за Болгарский наш народ, оубогатен с много потребны замечания за всякаго Болгарина и найпаче за децата что са учат от Велка Радова Каролеева Панагюрца. Цариград, 1853”
165 г. От основаването на първата ПУБЛИЧНА БИБЛИОТЕКА в Пазарджик – „УЧИЛИЩНАТА КНИЖАРНИЦА” при Мъжкото и Девическото училища в кв. „Вароша” с пръв библиотекар – Стефан Захариев (1858)
- От рождението на Стефан Димитров КАЦАРОВ (1858-15.05.1936),
Пазарджик – печатар, издател, основал първата печатница в
Пазарджик (1890) – основна база за развитието на местния
периодичен печат, доброволец в Сръбско-българската война,
общественик, читалищен деятел, изд.-стоп. на в. „Свободен глас”,
който заедно с в. „Изгрев” продължава под наименованието
„Лъча”
160 г. От рождението на Тодор Иванов МУМДЖИЕВ (1863-1940), Пазарджик – учител, общественик, участник в църковно-националните борби, Съединението, Сръбско-българската война, един от основателите на музея в Пазарджик, депутат от ІІІ-то Велико народно събрание
155 г. От построяването на ЦЪРКВАТА „Св. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА” в Пазарджик (1868)
- От смъртта на БЕЙКО ВОЙВОДА (Б. Николов Гащанов), Калугерово, Пазарджишко – хайдутин, народен закрилник (ок.1817-ок.1868)
- „ГЕОГРАФИЯ от Д. В. Манчов”, 1868
- „КЬІТКА ЗА МАЛКИ ДЕЦА от Д. В. Манчев. Книжка за деца, които са изучили Букваря”, Виена, 1868
150 г. От рождението на Никола ЛАМБРЕВ Иванов (1873-1941), Пазарджик – общественик, крупен дарител за развитие на учебното дело и за бедните деца в Пазарджик
- От основаването на ЧИТАЛИЩЕ „НАДЕЖДА” в Пещера от Михаил П. Кузманов (1873)
145 г. От смъртта на ДАМАСКИН РИЛЕЦ (светско Димитър Иванов Динчев) (1817-1878), Панагюрище – митрополит Велешки, член на Светия Синод
130 г. „ТАЛАСЪМЪТ”, Константин Величков (1893)
120 г. От смъртта на Юрдан НЕНОВ Йорданов (1825-1903), с. Райновци, Еленско – учител на М. Дринов, Н. Бончев, К. Величков, Ив. Вазов, участник в църковно-националните борби, сътрудник на „Цариградски вестник”, сп. „Български книжици” и др., автор и преводач
- От излизането на в. „ПАЗАРДЖИШКИ ВЕСТИ”, ред. Рашко Стоименов (28.03-13.10.1903)
115 г. „REGINA MORTUA”, Теодор Траянов (1908)
105 г. От създаването на СПОРТЕН КЛУБ „ХРИСТО БОТЕВ” в Пазарджик (1918)
100 г. „ПЕСЕН НА ПЕСНИТЕ”, Теодор Траянов (1923)
- „ПОНЯКОГА, КОГАТО СЪМ НАСАМЕ”, Асен Калоянов (1923)*
95 г. „ДЪГА”, Никола Фурнаджиев (1928)
90 г. „ГЕНЧО ЗАВАЛИЯТА. Жалостиви случки и премеждия”, Ч. 1, Райко Алексиев (1933)
85 г. „СТИХОТВОРЕНИЯ”, Никола Фурнаджиев (1938)
- „ВЕЛИКАТА ПРОЛЕТ. ОБОРИЩЕ”, Григор Чешмеджиев (1938)*
65 г. От създаването на самостоятелен КУКЛЕН ТЕАТЪР като самодеен колектив при читалище „Виделина”, Пазарджик и Културния дом но профсъюзите (1958)
- „ПО ПЪТИЩАТА ТИ ВЪРВЯХ”, Никола Фурнаджиев (1958)
- „С ЛЮБОВ И НЕНАВИСТ”, Борис Делчев (1958)
60 г. „РОДЕНИ МЕЖДУ ДВЕ ВОЙНИ”, Борис Делчев (1963)
- „ЕПОПЕЯ НА НЕЗАБРАВИМИТЕ”, Иван Динков (1963)

 

22.11.2022 г. Надежда Механджийска
Комплексен отдел „СБИО и Краезнание“

 

Литература

ЛИТЕРАТУРА ЗА ПАЗАРДЖИК

 

Антология Пазарджик. В. Търново, Абагар.
Арнаудов, Александър Петров. Катедралната църква „Успение Богородично" в град Пазарджик. Историографски преглед / Александър Петров Арнаудов; Сн. Любомир Петров.
Арнаудов, Александър. Миналото и културното наследство на Пазарджик / Александър Арнаудов.
Арнаудов, Петко. 500 години Пазарджик 1485 - 1985. 70 години есперанто в Пазарджик 1919-1980.
Балабанов, Георги. Кметовете и кметството на Пазарджик 1878 - 2005. Кратък летописен очерк / Георги М. Балабанов.
Балкански, Тодор Георгиев. Пазарджик и Пазарджишко в светлината на езиковата археология Имена основаване, основатели / Тодор Балкански.
Батаклиев, Иван. Град Татар-Пазарджик. Историко-географски преглед / Иван Батаклиев.
Батаклиев, Иван. История на църквата „Успение пресвета Богородица" в гр. Т.-Пазарджик / Иван Батаклиев.
Батаклиев, Иван. Пазарджик и Пазарджишко. Историко-географски преглед / Иван Батаклиев.
Батаклиев, Иван и др. Пазарджик. Пътеводител / Иван Батаклиев и др.
Бойков, Григор. Татар Пазарджик. От основаването на града до края на XVII век. Изследвания и документи / Григор Бойков; Науч. ред. Иван Първев.
Видни личности от Пазарджишкия край. Пазарджик.
Гиздова, Недялка и др. Музеи и паметници на културата в Пазарджишки окръг / Състав. Недялка Гиздова, Владо Фучалов, Еньо Стоянов.
Деянова, Гергина. Драматично-куклен театър „Константин Величков", Пазарджик. 1969 - 2009.
Друмев, Димитър. Дърворезбата на катедралната църква в Пазарджик / Димитър Друмев.
Жлегов, Димитър. Освобождението на Пазарджишки окръг от османско иго 1877 - 1878 / Димитър Жлегов.
Жлегов, Димитър. Просветното дело в Пазарджишкия край през Възраждането / Димитър Жлегов.
Жлегов, Димитър Петров. Родови корени. Демография на гр. Пазарджик през XIX век / Димитър Жлегов.
Захариев, Стефан. Географико-историко-статистическо описание на Тагар-Пазарджишката кааза / Стефан Захариев; Науч. комент. и ред. Ив. Батаклиев, Ал. Арнаудов. 2 юбил. фототип. изд. с коментар.
Зоински, Илия. Пазарджишки окръг. Пътеводител / Илия Зоински.
Кайкиев, Петко Генчев и др. Периодичният печат в Пазарджик. Историко-библиографско изследване. Ч. 1-2 / Петко Кайкиев. Мария Кайкисва.
Кантарев, Константин. Пролетта на един град / Константин Кантарев. Пловдив, Хр. Г. Данов
Лачева, Атанаска. Литературни дейци от Пазарджишкия край. Справочник / Атанаска Лачена ; Ред. Мариана Керезова.
Маринов, Марин. Куклен театър в Пазарджик. Алманах - летопис 1951 - 2009 / Марин Маринов.
Министри и законодатели от Пазарджик 1879 - 1947. Науч. конференция с науч. ръководител акад. Георги Марков [5 юни 2009 г., гр. Пазарджик] / Състав. Румяна Кацарова;
Михайлов, Пело. От кога Татар Пазарджик носи името Пазарджик [Съобщение, изнесено на] Научна кон-ференция „100 години от рождението на проф. Константин Попов-. 29-30 ноем. 2007, гр. София / Пело Михайлов.
Мумджиев, Тодор Иванов. Принос към историята на черквата „Успение Преснета Богородица" в гр. Пазарджик по случаи 100-годишнината й / Тодор Иванов Мумджиев
Ненов, Йордан. За възраждането на българщината в Т -Пазарщжмк / Йордан Ненов.
Орачев, Атанас и др. Пазарджик. Девет хилядолетия цивилизация, Атанас Орачев, Антоний Ханджийски.
Пазарджик на границата между две хилядолетия. Формулата на успеха. Община Пазарджик
Пазарджик - бъдещето е във ваши ръце. Община Пазарджик
Риндова, Бистра Филипова. Страници от миналото на Пазарджик. Ч. 1-2/ Бистра Риндова.
Риндова, Бистра Филипова. Пазарджишки родови хроники. Ч. 1-2 Бистра Риндова.
Славов, Тодор. Освобождението на Татар Пазарджик и околията му от турците 1877 - 1878 год, / Тодор Славов.
Т. Пазарджик, Запасно подофицерско дружество Марица 1924 г.
Спиров, Мире. История на електрификацията на Пазарджик и областта / Мире Спиров.
Сто години народно читалище „Виделина", Пазарджик / 1862- 1962. Юбилеен сборник.
150 години новобългарско светско училище в Пазарджик. [Сборник материали от Научно практическа конференция, 12 май 1995, гр. Пазарджик]
Съзаклятието Пазарджишки театър: 40 години Държавен драматичен театър „Константин Величков", 1969 - 2009 / Пенка Калинкова и др.
Учители - възрожденци в Пазарджишкия край. Материали от Научнопрактическа конференция, 6 ян. 1984 г., гр. Пазарджик.
Юртов, Г. Едно културно дело, което ще съсипе един град. Опропастяването на град Т.-Пазарджик / Г. Юртов.

Отдел „Краезнание"
Регионална библиотека „Н. Фурнаджиев" - Пазарджик

В момента има 39  гости и няма потребители и в сайта

Брой прегледи на статиите
84533
hacklink al hd film izle duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort dizi film izle tüp bebek merkezi crypter erotik film izle erotik film izle Free Porn Videos porno sikişGüneşli Escorthilarionbetموقع اباحياباحي عربيNişantaşı EscortFlorya EscortdobermanBetticket canl覺 ma癟 izle selcuksports deneme bonusu deneme bonusu veren siteler bahis siteleri jojobet http://www.iztacalco.cdmx.gob.mx/inicio/guvenilir-bahis-siteleri.html deneme bonusu paycell bahis sitelerisiyah bayrak aynakareasbet güncel girişdeneme bonusu veren sitelerBakırköy Escortesenyurt escortTelefon şifresi nasıl kırılırKali Linux Telefon Şifresi Kırmabahis forumuen iyi poker siteleriDeneme Bonusu Veren Bahis SiteleriKripto bahis sitelerikareasbet girişyeni casino siteleridigital marketing agencydeneme bonusu veren sitelerDeneme bonusu veren siteleresbetdeneme bonusu veren sitelerforum bahis