mihail mihov1Михаил Тодоров Михов (20.04.1944, Пазарджик ) - физик, доцент, доктор по физика.

Завършва Трета техническа гимназия в Пазарджик (1962). Висшето си образование получава във Физическия факултет на СУ (1970). Защитава дисертация в областта на експерименталния магнетизъм (1981). През 1970-1984 е асистент във Физически ф-т на СУ „Св. Кл. Охридски". Доцент по физика (1984). Ръководител на катедра „Физика на кондензираната материя" във Физически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски" (2000-2008). Научните му интереси са свързани с: Физика на магнитните явления. Технология на мандатните материали - ферити, кристални и аморфни редкоземни сплави: Магнитни измервания; Магнитни свойства на редкоземите сплави, магнетизъм на малки частици. Има повече от 80 научни статии, участие в повече от 20 международни конференции и над 300 цитирания в научната литература. Автор е на университетския учебник „Магнетизъм" в съавторство с А. Апостолов и учебни пособия: „Магнетизъм" и „Експериментални методи в магнетизма" във WEB - страницата на Физическия факултет - elearning-phys.uni-sofia.bg - /~mikhov/. Работи като гост-изследовател в редица престижни университети: Department of Physics, Kansas Slate University, Manhattan, USA (1985-1986); Department of Physics and Astrono-my. University of Nebraska, Lincoln, USA (1992); в Department of Physics (Electromagnetism Group), Universitat Autonoma de Barcelona, Spain (1994); в Institute of Solid State Physics and Materials Research. Dresden, Germany (19%); Institute of Physics, Federal University of Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brazil (1997-1999): Institute of Physics, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland (2002, 2004).

 

 

Енциклопедия "Пазарджик"

 

 

В момента има 48  гости и няма потребители и в сайта

Брой прегледи на статиите
61572