vasil stambolievВасил Илионов Стамболиев (13. III.1899, Пазарджик - 24.VII.1981, Па­зарджик) - адвокат.

 

Записва се във Во­енното училище на Негово Величество в гр. София като юнкер (1918), напуска го по собствено желание. Завършва право в Юридическия ф-т на СУ „Св. Кл. Охридски" (1936). Като студент членува в Демократическа партия. След дипломирането си се завръща в Пазарджик и е избран за секретар на Демократическата партия в гр. Той е хорист в хора на черквата „ Св. Бого­родица" в Пазарджик. Участва в Първата световна война (1915- 1918) в състава на 27-а пехотна дру­жина - гр. Пазарджик. Започва да упражнява адвокатската сй профе­сия в гр. (1937). Репресиран с адми­нистративен акт по политически причини - въдворен в Трудововъзпи­тателно общежитие „Росица", неза­конно задържан в поделение на МВР за времето от 17 май 1946 до 21 дек. 1946. Амнистиран и освободен. Ли­шен от правото да упражнява адво­катската си професия. Издържа пет­членното си семейство със заплатата на съпругата си Евгения - медицин­ска сестра. Реабилитиран съгласно чл. 1, т. 3 от Закон за политическа и гражданска реабилитация на репре­сираните лица. 

В момента има 76  гости и няма потребители и в сайта

Брой прегледи на статиите
61600