georgi stojnovГеорги Ангелов Стойнов(14. IX. 1883, с. Карабунар, Пазарджишко - 14.1.1963) - обществен деец.

 

Има завършен IV клас. Живее в Т. Пазар¬джик. Занимава се със земеделие и търговия. През 1906 е инициатор за създаването на земеделска дружба в гада. и е избран за неин председател. Запозна¬ва се с Ал. Стамболийски (4 ян. 1908) и скоро дюкянът му се превръ¬ща в своеобразен клуб на сдружени¬те земеделци. Г. Стойнов съдейства за изграждането на земеделски друж¬би в редица села: Карамусал (дн. с. Виноградец), Лозен, Варвара, Лесичово и пр. Един от създателите на Земеделско кооперативно дружество „Т. Пазар¬джишки земеделски синдикат" (1909). Председател, на околийската организация (1909-1919). Участва в Балканската (1912-1913) и в Първата световна война (1915-1918). Кандидат-депу- тат в листата на БЗНС на Пловдив¬ска околия за XVIH ОНС, но отстъпва мястото си на Райко Даскалов. Депу¬тат в XIX ОНС. Общ. и окръжен съвет¬ник (1923). След Деветоюнския пре¬врат (1923) е арестуван, отведен в Околийското управление, където престоява 26 дни. На 1 ноем. с.г. отново е арес¬туван и изпратен в „Обществена без¬опасност" в София След включването на България в Тристранния пакт (1941), зара¬ди антиправителствени изказвания, отново е арестуван. След 9 септември 1944 е председател на Градското настоятелство на БЗНС, член е на Околийският комитет на ОФ. Поради отрицателното му отноше-ние към ОФ власт е изключен от ре¬диците на БЗНС (24 февр. 1947). По- късно възстановен.

В момента има 126  гости и няма потребители и в сайта

Брой прегледи на статиите
61647