Календар 

местни бележити личности и събития

Създаден от 

topl n


Отдел „СБИО и Краезнание”

 

1 НОВА ГОДИНА
- 90 г. от излизането на сп. „ОБЩЕСТВЕНА медицина. Просвета, хигиена, здраве”, ред. д-р К. Кантарев и д-р Ал. Минчев (Т.-Пазарджик, 1 ян.-окт. 1931)
8 75 г. от рождението на Георги Стоянов ВЕСЕЛИНОВ (08.01.1946-2017), Септември – художник
10 85 г. от рождението на Илина Деянова ПАРПУЛОВА (10.01.1936/1937), Сливен – художничка, от рода на знаменития панагюрец Орчо войвода
- 75 г. от смъртта на Георги Петков МАШЕВ (1887-10.01.1946), Пазарджик - живописец, карикатурист
13 170 г. от рождението и 145 г. от смъртта на Тодор Лулчов КАБЛЕШКОВ (13.01.1851-16.06.1876), просветен и читалищен деец, книжовник, член на РК в Пазарджик, председател на РК в Копривщица, помощник-апостол на Панагюрски революционен окръг по време на Априлското въстание
14 143 г. от ОСВОБОЖДЕНИЕТО на град Пазарджик
- Празник на град БЕЛОВО
- 75 г. от смъртта на д-р Илия Петров МАТАКИЕВ (1872-14.01.1946), Пазарджик – лекар, допринесъл за откриването на втора градска лечебница, първия родилен дом, първата градска общинска аптека, старчески приют, участник в Балканската, Междусъюзническата и в Първата световна война, читалищен деец, общественик, пръв председател на археологическо дружество „Бесапара” и на музикално дружество „Еледжишки юнак”, дългогодишен председател на „Червен кръст”, спомогнал за създаването на градския музей, градската картинна галерия и модернизирането на местната библиотека, за организирането на Народен университет към читалище „Виделина”
18 165 г. от рождението на РАЙНА КНЯГИНЯ (Р. Попгеоргиева Футекова-Дипчева) (18.01.1856–1917), Панагюрище – учителка, една от основателките на женско д-во „Китка” в родния си град, по време на Априлското въстание носи на кон, извезаното от нея знаме на панагюрските въстаници, първата дипломирана акушерка в България“
24 130 г. от рождението на Иван Атанасов БАТАКЛИЕВ (24.01.1891-1973), Пазарджик – професор географ, историк, съосновател и председател на Българското географско дружество, основоположник на българската геополитическа наука

2 120 г. от рождението на Крюгер НИКОЛОВ Джорнилов (02.02.1901-1987), актьор, режисьор, театрален деец, директор на театъра в Пазарджик, почетен гражданин на Пазарджик (1971)
13 120 г. от рождението на Райна Стоянова МАНЧЕВА-АНГЕЛОВА (13.02.1901-1980), Пазарджик – актриса, участвала във филмова студия „Уфа”, в театър „Сълза и смях”, в Народния театър, в ДТ Пазарджик (1945-1956), ДТ Габрово
15 100 г. от излизането на „КООПЕРАТИВЕН вестник. Изд. на Т.-Пазарджишката популярна банка” (Т.-Пазарджик, 15.02.1921-1942)
19 55 г. от смъртта на Йордан Методиев КОВАЧЕВ (1895-19.02.1966), Пещера – поет, преводач, юрист, толстоист, читалищен, кооперативен деец, есперантист, основател на Лигата за защита на човешките права
21 65 г.от рождението на Костадин Иванов МАДЖАРОВ (21.02.1956), Пещера, скулптор
28 115 г. от смъртта на Марин Стоянов ДРИНОВ (1838-28.02.1906), Панагюрище - историк, филолог, професор, заедно с Константин Иречек – основоположник на българската историография, действителен член и председател на БКД (БАН) и един от основателите му, държавен деец

2 45 г. от рождението на Георги Василев БАЙЛОВ (02.03.1976-2014), Ветрен – художник
5 90 г. от рождението на Илия Василев ТОЛЕВ (05.03.1931-2002), Черногорово - художник
9 80 г. от рождението на Елисавета Петрова ЗДРАВКОВА (09.03.1941), Пазарджик - живописец
10 100 г. от рождението на Борис Андреев КЪРДЖИЕВ (10.03.1921-1947), Пазарджик – поет, писател, един от основателите на литературен кръжок „Алеко Константинов” в града
12 95 г. от смъртта на Георги Константинов ХРИСТОВИЧ (1863-12.03.1926), Пазарджик – зоолог, действ. член на БАН, автор на първия труд в областта на зоологията в България, с първи сведения и за науката орнитология - „Материали за изучаване на българската фауна”, с класификация на видовете птици, основател и дългогодишен ред.на сп.”Природа”, поставил началото на първата в България зоологическа сбирка в І-ва мъжка гимназия в София, основател на Софийското ловно д-во „Сокол”, по-късно и на Ловната организация в България, участвал в изготвянето и прокарването на първия закон за лова в България (1897), основател и председател на Земеделското спестовно заемно сдружение „Заря” в гр. Септември (1915)
20 95 г. рождението на Христо Стоянов ТРАЯНОВ (20.03.1926-08.06.2015), Брацигово – поет, писател, журналист
26 Деи на ТРАКИЯ

3 100 г. от рождението на Георги МИЦКОВ (03.04.1921-02.05.2002), Пазарджик – поет, преводач
5 95 г. от излизането на „СВОБОДЕН глас. Седмичен независим вестник”, ред. Ив. Влайков (Т.-Пазарджик, 05.04.1926-1931)
6 110 г. от излизането на „РОДОПСКА трибуна. Обществен вестник : Пазарджик, Пещера, Панагюрище”, директор Димитър Янакиев (Т.-Пазарджик, 06.04.1911-1915)
11 95 г. от излизането на „ИЗВЕСТИЯ на сп[ортен] клуб Хр. Ботев” (Т.-Пазарджик, 11.04.1926, 1927, 1929)
12 60 г. от рождението на Маргарита ИВАНОВА Григорова-Киричева (12.04.1961), Пазарджик – художник
13 150 г. от смъртта на Стефан Секулов ЗАХАРИЕВ (ок. 1810-13.04.1871), Пазарджик – учител, общественик, автор на „Географико-историко-статистическо описание на Татарпазарджишката кааза с една харта и таблица на различни стари памятници”
14 145 г. от свикването на Първото българско народно събрание в местността ОБОРИЩЕ край Панагюрище, на което делегатите от четирите революционни окръга вземат решение за въстание в началото на май (14-16.04.1876)
16 50 г. от основаването на МЛАДЕЖКИ ДОМ ПАЗАРДЖИК (16.04.1971)
20 145 г. от обявяването на АПРИЛСКОТО въстание (Копривщица, Панагюрище, Клисура и др. селища на ІV революционен окръг, 20.04.1876 – стар стил, 2 май – нов стил)
22 145 г. от освещаване ЗНАМЕТО на Четвърти революционен окръг, извезано от Райна Княгиня (22.04.1876)

1-5 145 г. от БАТАШКОТО клане (Батак, 01-05.05.1876)
1 155 г. от рождението и 80 г. от смъртта на Борис Иванов ПОЖАРОВ (01.05.1866-11.07.1941), Пазарджик – актьор, режисьор, един от пионерите на българския театър
- 100 г. от представянето на първата ОПЕРЕТА в Пазарджик – „Моралисти” на Маестро Г. Атанасов, постановчик и диригент Коста Георгиев в изпълнение на създадените от него Граждански хор и квартет при читалище „Виделина” – начало на МУЗИКАЛНАТА драматургия в града (01.05.1921)
2 Празник на град ПАНАГЮРИЩЕ (в чест на Априлското въстание, избухнало на 2 май, стар стил – 20 април)
- 145 г. от БАТАШКОТО клане (Батак, 02.05.1876)
6 Празник на град ПЕЩЕРА
- 145 г. от смъртта на Тодор Димитров БЕЛОПИТОВ (1857-06.05.1876), Панагюрище – секретар на РК, на Оборищенското събрание, секретар-писар на „Хвърковатата чета” на Бенковски
8 145 г. от смъртта на Васил ПЕТЛЕШКОВ (В. Найденов Велчев) (1845-08.05.1876), Брацигово – председател на местния РК, един от организаторите и активен участник в Априлското въстание
11 70 г. от смъртта на Янко Янев ТОДОРОВ (1893-11.05.1951), Пещера – историк, професор, преподавател
12 Празник на град БРАЦИГОВО
- 145 г. от смъртта на Георги БЕНКОВСКИ (Гаврил Груев Хлътев) (1841/42-12.05.1876), Копривщица - един от ръководителите на Априлското въстание, организатор и предводител на „Хвърковатата чета”
- 145 г. от смъртта на Петър Тошев БОНЕВ (1837-12.05.1876), Перущица – учител в Т.-Пазарджик, участник в Първата българска легия, заедно с Левски участва в създаването на революционен комитет в родния си град, един от инициаторите за създаването на РК и в Т.-Пазарджик, ръководител на Априлското въстание в Перущица
15 85 г. от смъртта на Стефан Димитров КАЦАРОВ (1858-15.05.1936), Пазарджик – печатар, издател, основал първата печатница в Пазарджик (1890) – основна база за развитието на местния периодичен печат, доброволец в Сръбско-българската война, общественик, читалищен деятел, изд.-стоп. на в. „Свободен глас”, който заедно с в. „Изгрев” продължава под наименованието „Лъча”
- 75 г. от рождението на Атанас Николов ЧОЛАКОВ (15.05.1946), Батак – хоров диригент, главен художествен ръководител на Ансамбъл за народни песни и танци „Пазарджик”, музикален педагог, общественик
16 95 г. от излизането на в. „ИЗГРЕВ. Независим седмичник”, гл. ред. К. Величков (Т.-Пазарджик, 16.05.1926-1931)
17 Празник на град БАТАК и Ден за почит на МЪЧЕНИЦИТЕ от Батак, канонизирани за светци от църквата
20 95 г. от смъртта на х. Иванчо ПОПЛАЗАРОВ (1843-20.05.1926), Сестримо – иконописец, стенописец, подписвал се „хаджи Йованчо Иконописица от Сестримо” и „Зограф х. Йованко от Сестримо”, свещеник, член на РК в селото, изографисал икони и стенописи в черквите в областта, в Самоковско, Софийско, Ихтиманско, Видинско и Балчик
21 Празник на град ПАЗАРДЖИК - свети равноапостоли КОНСТАНТИН и ЕЛЕНА
- 160 г. от рождението на Борис Станиславов ДОСПЕВСКИ (21.05.1861-1947), Пазарджик – земеделец, оръжейник, помощник-кмет на Пазарджик, син на художника Станислав Доспевски, дългогодишен читалищен настоятел, със заслуги за строителството на читалище „Виделина”, дарител – завещал всичките си пари и имоти на града и бедните си съграждани
22 80 г. от рождението на Борис ГУДЖУНОВ (22.05.1941-2015), Пазарджик – естраден изпълнител
26 145 г. от смъртта на Панайот Вичев ВОЛОВ (1850-26.05.1876), Шумен – революционер, един от организаторите и ръководителите на Априлското въстание, главен апостол на Пловдивски революционен окръг

1 115 г. от излизането на в. „РОДОЛЮБЕЦ”, издание на Баташкото поборническо-опълченско дружество, ред. Димитър Янакиев Кремъков (Пещера, 01.06.1906-1919)
2 60 г. от рождението на Петър Николов БАЖЛЕКОВ (02.06.1961), Пазарджик – художник
6 60 г. от рождението на Тодор Димитров ДИМИТРОВ (06.06.1961), Пазарджик – живописец
- 60 г. от рождението на Николо КОЦЕВ (06.06.1961), Пазарджик – рок музикант, китарист, цигулар, композитор, известен с групата „Брейзън Абът”, с неговата група „Кикимора” и рок операта му "Nostradamus"
- 50 г. от смъртта на Владимир Михайлов МИШАЙКОВ (1892-06.06.1971), Пазарджик – юрист, карикатурист, сътрудник на вестниците „Червен смях”, „Жупел”, „Стършел” и др.
8 80 г. от рождението на Иван Михайлов КОПРИВЩЕНОВ (08.06.1941), с. Лесичово – писател
13 65 г. от откриването на КЪЩА-МУЗЕЙ „Александър СТАМБОЛИЙСКИ” в София (13.06.1956)
- 45 г. от смъртта на Коста ГЕОРГИЕВ Константинов (1890-13.06.1976), Пазарджик – културен деец, музикален педагог, цигулар, композитор, един от основателите на Музикалната школа в Пазарджик
16 140 г. от рождението и 60 г. от смъртта на Никола Павлов ДЕЛИРАДЕВ (16.06.1881-15.06.1961), Панагюрище – пътешественик, изследовател, ловец, под негово ръководство в редица африкански страни отводняват блата, строят напоителни канали, поставят се основите на модерно земеделие, ловната му колекция експонирана в Природонаучния отдел на Историческия музей
20 130 г. от излизането на в. „ЗАЩИТА” – първото периодично издание в Т.- Пазарджик с отг. ред. Ат. Здравков, списван от Яков Матакиев (20 юни-1 авг. 1891)
- 120 г. от излизането на в. „НАРОДОВЛАСТИЕ. Демократически орган”, отг. ред. Тодор Коцев (Т.-Пазарджик, 20-23.06.1901), продължение на в. „Глас. Независим орган” (Т.-Пазарджик, 1895-1896)
24 145 г. от смъртта на Никола ТРОЯНОВ – Поп СОКОЛ (1824-24.06.1876), Брацигово – свещеник, учител, основател и председател на Брациговския революционен комитет, активен участник в Априлското въстание

3 Празник на ВЕЛИНГРАД (първата събота на м. юли)
7 Празник на град РАКИТОВО (чества се на 7 юли – празник на света Неделя)
10 130 г. от излизането на „ВРЕМЕНЕН лист”, ред. и отг. ред. Д. Х. Михайлов (Т.-Пазарджик, 10.07.1891)
12 110 г. от смъртта на Димитър Иванов БОЯДЖИЕВ (1880-12.07.1911), Татар-Пазарджик – поет лирик
15 115 г. от излизането на „ВОЕНЩИНА. Независим политически вестник. Орган за мир на човечеството”, ред. Б. х.Рашков (Пазарджик, 15.07.1906)*
16 95 г. от смъртта на Данаил Стоянов ЮРУКОВ (Стефанов) (1852-16.07.1926), Брацигово – учител, адвокат, общественик, участник в подготовката на Априлското въстание, виден деец на Съединистката партия, след 1885 г. влиза в състава на Временното правителство, народен представител, първи кмет на Брацигово, по-късно на Пловдив, автор на спомени
17 90 г. от рождението на Еми Марсел БЕХАР (17.07.1931-17.09.2020), Пазарджик – пианистка, с международни награди от Прага, Будапеща, Париж
20 Празник на град СТРЕЛЧА - ИЛИНДЕН
- 145 г. от смъртта на Трендафил Тошев КЕРЕЛОВ (1800-20.07.1876), Батак - дългогодишен кмет на града, спомогнал за откриването на светско училище, член на местния РК, участник в Априлското въстание
- 115 г. от рождението и 30 г. от смъртта на Петър Димитров МИЯТЕВ (20.07.1906-1991), Пещера – филолог, турколог, доктор по философия, преподавател, професор, сътрудник на БАН
- 100 г. от рождението на Лиляна Атанасова ВАСИЛЕВА (20.07.1921), Пазарджик – оперна певица, сопран, артистка в Народната опера – София
31 115 г. от рождението на Веселин Георгиев СТАЙКОВ (31.07.1906-1970), Пещера – художник живописец, график

3 145 г. от смъртта на Васил Бойчев СОКОЛСКИ (1844-03.08.1876), Жеравна - лекар и аптекар в Жеравна, Пазарджик, Перущица, лекар на Хвърковатата чета на Бенковски
9 60 г. от рождението на Беатриче Хр. ЕНЧЕВА (09.08.1961), Пазарджик – художник
24 80 г. от смъртта на Никола ЛАМБРЕВ Иванов (1875-24.08.1941), Пазарджик – крупен дарител за учебното дело и за бедните деца в града, завещава цялото си състояние на Училищното настоятелство в Пазарджик, основател на кооперация „Български коноп” в града
25 115 г. от смъртта на Лука ИВАНОВ Поплуков (1867-25.08.1906), Панагюрище – участник в македонското освободително движение, подвойвода в Илинденско-Преображенското въстание в четата на Гьорче Петров, по-късно войвода на чета
28 120 г. от рождението на Никола Райков БЕЛОПИТОВ (28.08.1901-1972), Панагюрище – електроинженер, изобретател, проектирал и осъществил електрификацията на Панагюрище
30 65 г. от рождението на Христо Стоянов ЦЕРОВСКИ (30.08.1956-2002), режисьор, преподавател, основател на Шекспировата театрална школа „Петровден” в с. Паталеница

4 Празник на град СЕПТЕМВРИ (първа събота на м. септември)
- Празник на община ЛЕСИЧОВО (първа събота на м. септември)
6 СЪЕДИНЕНИЕТО на Княжество България с Източна Румелия
7 105 г. от рождението на Иван Димитров СЕСТРИМСКИ (07.09.1916-2004), с. Долна Баня, Ихтиманско – библиотекар в читалище „Виделина”- Пазарджик, ред. на в. „Освобождение” (Пазарджик, 1948-1949), на в. „Литературен фронт”, зам. гл. ред. в изд. „Български писател“, зам.-директор на Бълг. културен център в Берлин, литературен историк, критик
8 60 г. от рождението на Силвия Радкова НЕЧЕВА (08.09.1961), Враца – художник, живее и работи в Пазарджик
10 180 г. от рождението на Филип Стефанов ЩЪРБАНОВ (10.09.1841-ок.1905), Панагюрище – търговец, участник в църковно-националите борби, един от учредителите на читалище „Виделина” в Панагюрище, общественик, участник в Априлското въстание и Съединението, депутат
17 65 г. от рождението на Славчо Милчев СЛАВЧЕВ (17.09.1956), с. Цонево, Варненско – художник, живее и твори в Пазарджик
20 65 г. от рождението на Добрин Богданов ГОЧЕВ (20.09.1956), Пазарджик, художник
22 170 г. от рождението на Иван С. ВОЙВОДОВ (22.09.1851-1930), Блатница – учител, читалищен деец, общественик, член на РК в Пазарджик, основател на първия музей в града, делегат на Учредителното събрание във Велико Търново, дарител
25 45 г. от смъртта на Анна Соломон КРАМЕР-БЕХАР (1899-25.09.1976), Хороденка, Полша - художник-график, живее и твори в Пазарджик (1930-1937), със заслуги за развитието на екслибриса в България

1 90 г. от рождението на Стоянка Ангелова ДИНЕВА (01.10.1931-2013), Батак – поетеса, икономист, общественик
5 110 г. от смъртта на ОРЧО войвода (Иван Маринов Парпулов) (1829-05.10.1911), Панагюрище – хайдутин, революционер, участник в Априлското, Кресненско-Разложкото въстание, Руско-турската война, Съединението, доброволец в Сръбско-българската война
14 115 г. от смъртта на Ованес СЪВАДЖЪЯН (1844-14.10.1906), телеграфист, началник на ж.п. гара Пазарджик (1878 г.), награден с ордените „За гражданска заслуга” и „Св.Александър”, удостоен посмъртно със званието „Почетен гражданин на Пазарджик” през 2001 г. за заслуги в спасяването от гибел на българското население в града по време на Руско-турската война (1877-1878 г.)
15 60 г. от рождението и 5 г. от смъртта на Петър Георгиев ЗМИЙЧАРОВ (15.10.1961-29.12.2016), изкуствовед, художник, преподавател, художествен, театрален и кинокритик, съучредител на Българското Ex-libris общество
16 95 г. от рождението на Веса Асенова ВАСИЛЕВА (16.10.1926), Велинград – художник живописец, график

1 130 г. от излизането на „ЛЪЧА. Научно, литературно и обществено списание”, отг. ред. Богдан Величков (Т.-Пазарджик, 01.11.1891-1892)*
7 100 г. от смъртта на Яков Димитров МАТАКИЕВ (1852-07.11.1921), Пазарджик – учител, общественик, народен представител, председател на местния РК
17 90 г. от смъртта на Маестро Георги АТАНАСОВ (Г. А. Георгиев) (1882-17.11.1931), Пловдив - композитор, диригент
25 75 г. от смъртта на Костадин Тодоров МУМДЖИЕВ (1892-25.11.1946), Пазарджик – архитект, доброволец в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война, проектирал Градския народен съвет в Пазарджик, Съдебната палата, сградата на Популярна банка, Окръжна болница, къщата на д-р Владимир Мумджиев, паметника на Алеко Константинов в парк „Острова”, много сгради в София
27 30 г. от откриването на ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „ГЕОРГИ МАШЕВ“ . Пазарджик (27.11.1991)

4 140 г. от рождението на Елисавета КОНСУЛОВА-ВАЗОВА (04.12.1881-1965), Пловдив - живописец, първата й самостоятелна изложба (София, 1919) е първата изложба на жена-художничка в България, ред. на сп.”Беседа” и на „Дом и свят”, автор на художествено-критични статии
7 140 г. от смъртта на Димитър Иванов ГОРОВ (1840-07.12.1881), Пещера – търговец, активен участник в национално-освободителното движение
8 60 г. от смъртта на Спасия Димитрова ДЖУРЕНОВА (1890-08.12.1961), Пазарджик – народна певица, писател-фолклорист, събрала и разказала приказки
12 85 г. от смъртта на Атанас Димитров ГЮДЖЕНОВ (1847-12.12.1936), Пазарджик – живописец, участва при изписването на църквите „Св. Иван Рилски”, „Св. Константин и Елена” и „Св. Марина” в Пловдив, сам изографисва храма „Св. Константин и Елена” в Пазарджик, създава декора на първото театрално представление „Геновева” в Пазарджик, баща на художника Димитър Гюдженов
13 110 г. от създаването на ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ПАЗАРДЖИК с Решение на Управителния съвет на читалище „Виделина” от 13 дек. 1911
15 125 г. от рождението на Христо Томов ВАКАРЕЛСКИ (15.12.1896-1979), Момина клисура – етнограф, фолклорист, член основател и председател на Българското природонаучно д-во в София, носител на Хердерова награда
21 50 г. от смъртта на Сашо НАСТЕВ (Александър Николов Н.) (1900-21.12.1971), Асеновград – писател, драматург, журналист, ред. на „Южни зари. Литературно обществено списание” (Т.-Пазарджик, 1924)
24 120 г. от излизането на „ЕМИГРАЦИЯ. Защитник на македонските интереси”, отг. Борис Рашков (Т.-Пазарджик, 24.12.1901-1902)
27 140 г. от смъртта на Никифор ПОПКОНСТАНТИНОВ (Попмарков) (Н. К. Попов) (1824-27.12.1881), Елена – възрожденски просветител, преводач, публицист, създава едно от първите български класни училища в Пазарджик (1847), участник в църковно-националното движение, читалищен деец
29 60 г. от рождението на Васил Станиславов ПЕТРОВ (29.12.1961), с.Бяга – живописец

355 г. „ЛЕТОПИСЕН разказ за помохамеданчването на чепинските българи”
на Методи Драгинов (1666)
215 г. От откриването на килийно УЧИЛИЩЕ в Панагюрище от Цвятко
х.Гергов (1806)
205 г. От рождението на Спас (Сотир) ЗАФИРОВ (1816-1885), Пещера –
учител, общественик, преводач, автор
200 г. От откриването на Светско КИЛИЙНО училище в Панагюрище
(1821)
- От рождението на Теофил БЕЙКОВ Чорбаджийски (1821-1876), Калуге
рово – учител, търговец, революционер, представител на селото на съб
ранието в Оборище, участник в Априлското въстание
185 г. От рождението на Поп Грую Тренчов БАНСКИ (1836-1908), с. Баня,
Панагюрско – свещеник, учител, председател на РК в селото, съратник на Бенковски, делегат на събранието в Оборище, предвождал чета по време на Априлското въстание
175 г. „БУКВАР или началное оучение, с различны Поучения, за Болгаските
чада и засекиму человеку. Собран и сочинен инапечатан сос иждивението от оучителя Господина Хаджи Найден Иовановича…”
(Букурещ, 1846)
- „МЕСЕЦОСЛОВ или календар за лето 1847. Издаде ся трудом и
иждивением от Хаджи Найдена Иоановича, учителя Татар-
Пазарчичанина…” (Букурещ, 1846)
170 г. „НОВИ български песни с царски и други новы песни или похвалы, и
съдбы Баща сос сына, издадеся с трудом и иждивением от Хаджи Найдена Иоановича Татар-пазарджичанина” (Белград, 1851)
165 г. От изграждането на ЦЪРКВАТА „Света Петка” в Пазарджик (1856)
- От построяването на ЦЪРКВАТА „Свети Георги” в Панагюрище от
майстор Никола Герман от Смолско (1856)
- От рождението на Тодор Димитров БЕЛОПИТОВ (ок. 1856-1876),
Панагюрище – учител, секретар на „Хвърковатата чета” на Бенковски и
на Панагюрския РК
155 г. От рождението на Шенка Атанасова ПОПОВА (1866-1913), Пазарджик –
актриса, започнала сценичната си дейност в Пловдив в Първата бълг.
субсидирана професионална театрална трупа, по-късно в състава на
новосъздадения театър „Основа”, в „Сълза и смях”, в Народен театър –
София
- „ОПИСАНИЕ на с. Панагюрище, съставено от В. Чолакова, а издадено от
Панагюрското читалище” (Цариград, 1866)
150 г. От основаването на ЧИТАЛИЩЕ в Батак (1871)
- От основаването на ЧИТАЛИЩЕ в Стрелча (1871)
- „БАЩИН язык (Книга за учители). Съвети на родители и наставници как
да предават на малкы деца по книга „Бащин Язык” пръва и втора годи
на. Набра Д. В. Манчев” (Пловдив, 1871)
- „НАЧАЛНА грамматика за изучение на Българский язык. Кн. 2.
Словосочинение. Наредил С. Радулов” (Болград, 1871)
145 г. „БЪЛГАРСКИ народни песни и приказки” на Марин Дринов (1876)
140 г. От смъртта на Никифор ПОПКОНСТАНТИНОВ (Попмарков) (Н. К. По
пов) (1824-1881), Елена – възрожденски просветител, поставил
началото на класното училище в Пазарджик – едно от първите класни
училища в българските земи, участник в църковно-националното дви
жение, ревностен борец срещу гръцкото влияние, депутат в Учреди
телното събрание (1879), автор на ръководства и помагала
110 г. Театър „ИЛЮЗИОН” в читалище „Виделина”, Пазарджик (1911)
100 г. „ХИАЦИНТИ. Списание за критика, художествена литература и изящна
лирика”, ред. к-т: А.Калоянов, Николай Дончев, Христо Миндов, Д.
Пантелеев, А. Каралийчев, Пан. Тодоров, Д. Панчев, П. Д. Драгоев и др.
(Т.-Пазарджик, 1921)
- „БЪЛГАРСКИ балади”, Теодор Траянов (1921)
95 г. „РОМАНТИЧНИ песни” на Теодор Траянов (1926)
- „СКИТАЛЧЕСТВО” на Асен Калоянов (1926)
85 г. „ПОД открито небе” на Асен Калоянов (1936)
80 г. „ЛИТЕРАТУРНИ въпроси” на Борис Делчев (1941)
75 г. От откриването на МАВЗОЛЕЙ „Александър Стамболийски” в
с. Славовица (1946)
65 г. „ПО следите на съвременността” на Яко Молхов (1956)
60 г. „СЛЪНЦЕ над планините” на Никола Фурнаджиев (1961)
- „БЪЛГАРСКО народно творчество” в 12 тома под ред. на Михаил
Арнаудов, Христо Вакарелски, Петър Динеков и др. (1961-1963)
55 г. Художествена ГАЛЕРИЯ „Станислав Доспевски” – Пазарджик (1966)
- „ЛИТЕРАТУРА, изкуство, критика”, Борис Делчев (1966)*

Литература

ЛИТЕРАТУРА ЗА ПАЗАРДЖИК

 

Антология Пазарджик. В. Търново, Абагар.
Арнаудов, Александър Петров. Катедралната църква „Успение Богородично" в град Пазарджик. Историографски преглед / Александър Петров Арнаудов; Сн. Любомир Петров.
Арнаудов, Александър. Миналото и културното наследство на Пазарджик / Александър Арнаудов.
Арнаудов, Петко. 500 години Пазарджик 1485 - 1985. 70 години есперанто в Пазарджик 1919-1980.
Балабанов, Георги. Кметовете и кметството на Пазарджик 1878 - 2005. Кратък летописен очерк / Георги М. Балабанов.
Балкански, Тодор Георгиев. Пазарджик и Пазарджишко в светлината на езиковата археология Имена основаване, основатели / Тодор Балкански.
Батаклиев, Иван. Град Татар-Пазарджик. Историко-географски преглед / Иван Батаклиев.
Батаклиев, Иван. История на църквата „Успение пресвета Богородица" в гр. Т.-Пазарджик / Иван Батаклиев.
Батаклиев, Иван. Пазарджик и Пазарджишко. Историко-географски преглед / Иван Батаклиев.
Батаклиев, Иван и др. Пазарджик. Пътеводител / Иван Батаклиев и др.
Бойков, Григор. Татар Пазарджик. От основаването на града до края на XVII век. Изследвания и документи / Григор Бойков; Науч. ред. Иван Първев.
Видни личности от Пазарджишкия край. Пазарджик.
Гиздова, Недялка и др. Музеи и паметници на културата в Пазарджишки окръг / Състав. Недялка Гиздова, Владо Фучалов, Еньо Стоянов.
Деянова, Гергина. Драматично-куклен театър „Константин Величков", Пазарджик. 1969 - 2009.
Друмев, Димитър. Дърворезбата на катедралната църква в Пазарджик / Димитър Друмев.
Жлегов, Димитър. Освобождението на Пазарджишки окръг от османско иго 1877 - 1878 / Димитър Жлегов.
Жлегов, Димитър. Просветното дело в Пазарджишкия край през Възраждането / Димитър Жлегов.
Жлегов, Димитър Петров. Родови корени. Демография на гр. Пазарджик през XIX век / Димитър Жлегов.
Захариев, Стефан. Географико-историко-статистическо описание на Тагар-Пазарджишката кааза / Стефан Захариев; Науч. комент. и ред. Ив. Батаклиев, Ал. Арнаудов. 2 юбил. фототип. изд. с коментар.
Зоински, Илия. Пазарджишки окръг. Пътеводител / Илия Зоински.
Кайкиев, Петко Генчев и др. Периодичният печат в Пазарджик. Историко-библиографско изследване. Ч. 1-2 / Петко Кайкиев. Мария Кайкисва.
Кантарев, Константин. Пролетта на един град / Константин Кантарев. Пловдив, Хр. Г. Данов
Лачева, Атанаска. Литературни дейци от Пазарджишкия край. Справочник / Атанаска Лачена ; Ред. Мариана Керезова.
Маринов, Марин. Куклен театър в Пазарджик. Алманах - летопис 1951 - 2009 / Марин Маринов.
Министри и законодатели от Пазарджик 1879 - 1947. Науч. конференция с науч. ръководител акад. Георги Марков [5 юни 2009 г., гр. Пазарджик] / Състав. Румяна Кацарова;
Михайлов, Пело. От кога Татар Пазарджик носи името Пазарджик [Съобщение, изнесено на] Научна кон-ференция „100 години от рождението на проф. Константин Попов-. 29-30 ноем. 2007, гр. София / Пело Михайлов.
Мумджиев, Тодор Иванов. Принос към историята на черквата „Успение Преснета Богородица" в гр. Пазарджик по случаи 100-годишнината й / Тодор Иванов Мумджиев
Ненов, Йордан. За възраждането на българщината в Т -Пазарщжмк / Йордан Ненов.
Орачев, Атанас и др. Пазарджик. Девет хилядолетия цивилизация, Атанас Орачев, Антоний Ханджийски.
Пазарджик на границата между две хилядолетия. Формулата на успеха. Община Пазарджик
Пазарджик - бъдещето е във ваши ръце. Община Пазарджик
Риндова, Бистра Филипова. Страници от миналото на Пазарджик. Ч. 1-2/ Бистра Риндова.
Риндова, Бистра Филипова. Пазарджишки родови хроники. Ч. 1-2 Бистра Риндова.
Славов, Тодор. Освобождението на Татар Пазарджик и околията му от турците 1877 - 1878 год, / Тодор Славов.
Т. Пазарджик, Запасно подофицерско дружество Марица 1924 г.
Спиров, Мире. История на електрификацията на Пазарджик и областта / Мире Спиров.
Сто години народно читалище „Виделина", Пазарджик / 1862- 1962. Юбилеен сборник.
150 години новобългарско светско училище в Пазарджик. [Сборник материали от Научно практическа конференция, 12 май 1995, гр. Пазарджик]
Съзаклятието Пазарджишки театър: 40 години Държавен драматичен театър „Константин Величков", 1969 - 2009 / Пенка Калинкова и др.
Учители - възрожденци в Пазарджишкия край. Материали от Научнопрактическа конференция, 6 ян. 1984 г., гр. Пазарджик.
Юртов, Г. Едно културно дело, което ще съсипе един град. Опропастяването на град Т.-Пазарджик / Г. Юртов.

Отдел „Краезнание"
Регионална библиотека „Н. Фурнаджиев" - Пазарджик

В момента има 110  гости и няма потребители и в сайта

Брой прегледи на статиите
40013